Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Poland

Vészhelyzetben

Hívja a 999-es vagy a 112-es telefonszámot.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (a nemzeti egészségbiztosítási pénztár központi irodája – nemzetközi ügyek osztálya)
Tel.: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

NFZ infóvonal: +48 800 190 590 (kizárólag lengyel nyelven)


Ellátás, biztosítás és költségek

Veszélyhelyzetben

Ha sürgős vagy életmentő orvosi segítségre van szüksége, a sürgősségi segélyszolgálat munkatársai sietnek segítségére. A sürgősségi segélyszolgálat vészhelyzetben térítésmentesen áll rendelkezésére.

Nem sürgősségi egészségügyi ellátásért forduljon a nemzeti egészségbiztosítási pénztárral szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltatókhoz, akiket az NFZ logóról lehet felismerni.

Orvosi alapellátás

 • Az orvosok hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között rendelnek.
 • Hétköznap 18 óra után, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon az NFZ-vel szerződött egészségügyi szolgáltatók ügyeletet tartanak.
 • Címüket és telefonszámukat megtalálja:
  • az NFZ honlapján (lengyel nyelven), valamint
  • a nemzeti egészségbiztosítási pénztárral egészségügyi alapellátások biztosítására szerződött szolgáltatók esetében az orvosi rendelőkben és a klinikákon kifüggesztve.

Fogorvosi ellátás

 • A fogorvosok rendszerint az állami ellátórendszer (NFZ) keretében és azon kívül is látnak el betegeket. Ez azt jelenti, hogy esetenként nem lehet a hét minden napján igénybe venni az állam által finanszírozott szolgáltatásokat. A fogorvosi rendelőkben általában ki van függesztve a közgyógyellátás céljából fenntartott rendelési idő – érdemes ennek még a kezelés előtt utánanézni.
 • A fogászati rendelőkben ki van téve a térítésmentes szolgáltatások és fogászati anyagok – lengyel jogszabályokban rögzített – listája. A listán szereplő szolgáltatásokért és anyagokért a fogorvosok nem számíthatnak fel járulékos díjat. A listán nem szereplő ellátások és/vagy anyagok viszont térítéskötelesek. Ezek költségét Lengyelországban nem térítik vissza.

Kórházi ellátás

 • Kórházba való felvételhez orvosi beutalóra van szükség, kivéve a hirtelen fellépő, akut betegségeket, a baleseteket és egyéb sürgősségi eseteket.
 • Olyan kórházat keressen fel, amely szerződéses viszonyban áll az NFZ-vel (a legtöbb kórház ilyen). Az épületen rendszerint ki fel van tüntetve a nemzeti egészségbiztosítási pénztár (NFZ) logója.
 • A megfelelő egészségügyi szolgáltató kiválasztásához Ön segítséget kérhet az állami egészségbiztosítási pénztár regionális irodájától, de az NFZ honlapján is tájékozódhat (lengyel nyelven) a témában.
 • A kórházi ápolás során nem kell fizetni a műtétekért, a diagnosztikai vizsgálatokért, a gyógyszerekért, az orvostechnikai eszközökért és az étkezésért.

Orvosi rendelvények

 • A gyógyszereket a recepttel és európai egészségbiztosítási kártyájának bemutatásával tudja kiváltani a patikában.
 • Az alapvető gyógyszerekért általában átalánydíjat kell fizetni. Az egyéb gyógyszereket bizonyos határértéken belül különböző ráták alapján támogatja az egészségbiztosító, Önnek a teljes árhoz képest a különbözetet kell állnia. A visszatérítéssel kapcsolatban az Egészségügyi Minisztérium honlapján angol és lengyel nyelven olvasható általános tájékoztatás.
 • Teljes árat kell fizetni azokért a gyógyszerekért, amelyek nem szerepelnek a támogatott gyógyszerek listáján.

Visszafizetés

Ha Önnek fizetnie kell valamely ellátásért, hazatérése után forduljon költségei megtérítéséért a hazájában működő egészségbiztosítási pénztárhoz.

A fizetendő önrész

 • Az egészségügyi gondozóközpontokban, az ápolási osztályokon és a gyógyászati rehabilitációs intézetekben – fizetni kell az étkezésért és a szállásért.
 • Kezelés gyógyfürdőben – a gyógyszanatóriumban fizetni kell ez étkezési és a szállásköltségek egy részét (az elhelyezés komfortfokozatától és a kezelés időszakától függően). A felszámolt díjak összegének megállapítása az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik.
 • Betegszállítás – Önt az egészségbiztosítási pénztárral szerződött orvos / állami egészségügyi intézményben dolgozó orvos beutalója alapján a mentőszolgálat elviszi a legközelebbi egészségügyi ellátóközpontig, illetve onnan hazaszállítja, ha:
  • megállapítást nyer, hogy Önnek azonnali beavatkozásra van szüksége valamelyik egészségügyi intézményben;
  • folytatni kell egy már elkezdett kezelést, de Ön csökkent mozgásképességénél fogva nem tud tömegközlekedési eszközökkel bemenni az egészségügyi intézménybe.

Sürgősségi esetekben és vészhelyzetben a sürgősségi segélyszolgálat térítésmentesen áll rendelkezésére.

Ha a fentiektől eltérő esetben veszi igénybe a mentőszolgálat betegszállítási szolgáltatását, akkor 100%-ban vagy 60%-ban Önnek kell állnia a felmerülő költségeket.


Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Önnek beutalóval kell rendelkeznie, melyet a hazájában működő egészségbiztosítási pénztárral szerződött orvosok valamelyikének kell kiállítania.

Hogyan válthatom ki a kártyát?


Kártyaelfogadó intézmények

Orvosok és kórházak jegyzéke (csak lengyel nyelven)

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak a Lengyelországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)Departament Współpracy Międzynarodowej
Tel.: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Oldal megosztása