Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Luxembourg

Vészhelyzetben

Caisse nationale de santé (luxemburgi állami egészségbiztosítási pénztár)
Tel.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Luxemburgban mindegyik orvos szerződéses viszonyban áll az állami egészségbiztosítási pénztárral (Caisse nationale de santé – CNS), ezért Ön bármelyikükhöz fordulhat orvosi ellátásért.
 • A konzultáció díja az egyes orvosoknál eltérő. Feltétlenül kérjen számlát a fizetett összegről.
 • Szakorvost beutaló nélkül is felkereshet.
 • Az orvosi ellátás igénybevételéhez be kell mutatnia érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját.

Fogorvosi ellátás

 • Mivel mindegyik fogorvos szerződéses viszonyban áll az állami egészségbiztosítási pénztárral, Ön bármelyikükhöz fordulhat fogászati ellátásért.
 • A biztosító évente 60 euróig teljes mértékben visszatéríti a költségeket. Ezen az éves összeghatáron felül a fogászati beavatkozások költségeinek 88%-át állja a felnőttek, 100%-át pedig a 18 év alatti gyermekek esetében. A protézisekkel kapcsolatos költségek visszatérítésére külön tarifák és feltételek vonatkoznak.
 • Bizonyos fogászati beavatkozásokhoz az állami egészségbiztosítási pénztár előzetes jóváhagyására van szükség.

Kórházi ellátás

 • Luxemburgban valamennyi kórház szerződéses viszonyban áll az állami egészségbiztosítási pénztárral (CNS). A kórházi ellátás igénybevételéhez Önnek be kell mutatnia érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját.
 • A fekvőbeteg-ellátásért fix összegű napidíjat kell fizetni, amely után nem jár költségtérítés.
 • A 18 év alatti betegekre ez a fix összegű napidíj nem vonatkozik.
 • A kismamáknak a szülést követő 12 napban szintén nem kell napidíjat fizetniük.
 • Előfordulhat, hogy közvetlenül a kezelőorvosnak is fizetni kell az ellátásért. A számlákat ilyenkor be kell nyújtani a CNS-nek, amely utólag visszatéríti a költségeket.
 • A választható többletszolgáltatások (például kórtermi elhelyezés helyett egy- vagy kétágyas szoba) költségeit a beteg köteles állni.

Orvosi rendelvények

 • Ön bármelyik luxemburgi patikában kiválthatja vényköteles orvosságait.
 • Egyes vényköteles gyógyszereket csak akkor válthat ki, ha a vényt az állami egészségbiztosítási pénztár (CNS) előzetesen jóváhagyta.
 • A visszatérítés mértéke az adott gyógyszertől függ. Kérdezze meg orvosától, hogy szüksége lesz-e az egészségbiztosítási pénztár jóváhagyására.
 • Az egészségbiztosító a támogatott gyógyszerek havonta frissített és kiadott hivatalos listáján szereplő gyógyszerek árának 40%-át, 80%-át, illetve 100%-át fedezi (az adott gyógyszertől függően).

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Az érvényes európai egészségbiztosítási kártyával vagy ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal rendelkező személyek számára ingyenes a mentőszolgálat (SAMU) által biztosított sürgősségi betegszállítás.
 • Az állami vagy önkormányzati közszolgáltatásként nyújtott nem sürgősségi betegszállítás díjának 70%-áig állja a költségeket a biztosító. Az ettől eltérő mentőszolgálatok által biztosított nem sürgősségi betegszállítás díja kilométerenként 1,25 euró, alkalmanként pedig legalább 38 euró. A biztosító a fizetett összeg 70%-áig téríti meg a költségeket. A biztosítás csak a betegek kórházba történő beszállítására, illetve kórházból történő hazaszállítására és az olyan esetekre terjed ki, amikor a beteget orvosi utasításra fekvő vagy mozdulatlan helyzetben kell szállítani.

Légi mentés

 • Az érvényes európai egészségbiztosítási kártyával vagy ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal rendelkező személyek számára ingyenes a sürgősségi légi mentés.

Visszafizetés

A költségek megtérítésért forduljon a luxemburgi állami egészségbiztosítási pénztárhoz:

Caisse nationale de santé (CNS) Tel.:
Tel.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

 • Az egészségbiztosító nem minden esetben téríti vissza a teljes összeget, mert Luxemburgban bizonyos állami egészségügyi ellátások költségeinek egy részét a betegnek kell állnia.
 • A visszatérítéshez be kell nyújtani az egészségbiztosítási pénztárnak az eredeti számlát és a befizetési bizonylatot. Ezekhez a dokumentumokhoz csatolnia kell európai egészségbiztosítási kártyájának másolatát, valamint meg kell adnia a lakcímét és banki azonosító adatait (a bank által kiadott bankszámla-igazolás, az ún. relevé d'identité bancaire, RIB formájában). A visszatérítésről a pénztár visszaigazolást küld az Ön otthoni címére.
 • A dokumentumokról érdemes beküldés előtt saját másolatot készíteni.
 • Ha Ön luxemburgi tartózkodása alatt nem tudott költségtérítést igényelni, hazatérése után forduljon hazája egészségbiztosítási pénztárához.

A fizetendő önrész

 • Az orvosi konzultáció díja nem egységes. A biztosító általában a hivatalos tarifa 88%-áig állja a költségeket a felnőttek, 100%-áig pedig a 18 év alatti gyermekek esetében. Feltétlenül kérjen számlát a fizetett összegről.
 • Ha felnőtt beteg hívja házhoz az orvost, a kiszállás minimumköltségének 20%-át kell állnia.
 • A fekvőbeteg-ellátásért a 18 éven felüli betegek 21,99 euró összegű, vissza nem térítendő napidíjat kötelesek fizetni. Ezt a díjat a kórházak egy naptári évben legfeljebb 30 napig számítják fel.
 • A fogorvosi kezelések költségéből a biztosító évente 60 eurót teljes mértékben visszatérít. Ezen az éves összeghatáron felül a fogászati beavatkozásokat 88%-ban téríti a felnőttek, 100%-ban pedig a 18 év alatti gyermekek esetében. A protézisekkel kapcsolatos költségek visszatérítésére külön tarifák és feltételek vonatkoznak.
 • Egyéb: lásd az „Ellátás, biztosítás és költségek” című részt.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt az oxigénterápia, a dialízis és a kemoterápia igénybevételére.
 • A kezelést ugyanakkor elő kell jegyeztetnie. Még jóval az utazás előtt legyen erre gondja!
 • Ha segítségre van szüksége, forduljon a CNS munkatársaihoz.
 • Dialízisre a dialízisközpontokban tud bejelentkezni. Válassza a tartózkodási helyéhez legközelebb eső központot.
 • Ha oxigénterápiára tart igényt, Ha segítségre van szüksége, forduljon a CNS munkatársaihoz.
 • Kemoterápiát az alábbi egészségügyi intézmények biztosítanak (betűrendben):

Hogyan válthatom ki a kártyát?

A Luxemburgban biztosított személyek elektronikus űrlapon igényelhetnek európai egészségbiztosítási kártyát.

Kártyaelfogadó intézmények

A Luxemburgban jogszerűen praktizáló orvosok mindegyike szerződéses viszonyban áll az állami egészségbiztosítási pénztárral (Caisse nationale de santé – CNS).

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak a Luxemburgban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

A kártyaigényléséhez töltse ki ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Oldal megosztása