Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Italy

Vészhelyzetben


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Ön olyan orvosnál használhatja érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját, aki az állami egészségbiztosítási rendszeren belül (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) gyakorolja hivatását, vagy szerződést kötött az állami egészségbiztosítóval („accreditamento”).
 • A magánpraxist folytató orvosok nem kötelesek elfogadni az európai egészségbiztosítási kártyát.
 • A háziorvosi rendelők hétfőtől péntekig fogadnak betegeket. Rendelési idejük változó, de az esetek többségében délelőtt és délután is fel lehet őket keresni. Hétvégén nem rendelnek, kivéve sürgősségi esetekben.
 • Még a vészhelyzeti vagy életmentő beavatkozások esetén is a beteg fizeti a kezelés költségeinek egy részét (ez az ún. ticket, azaz önrész).
 • Az orvosi szolgáltatásokért felszámolt díjak után Olaszországban nem jár visszatérítés. Elképzelhető azonban, hogy hazatérése után Ön igényelhet költségtérítést attól az egészségbiztosítási pénztártól/szolgáltatótól, amely az európai egészségbiztosítási kártyát az Ön részére kiadta.

Fogorvosi ellátás

 • Olaszországban a fogorvosok magánpraxist folytatnak, és nem fogadják el az európai egészségbiztosítási kártyát. Önnek tehát a kezelés teljes költségét ki kell fizetnie
 • Kivételes és sürgős esetekben, vagy az állami egészségbiztosítási rendszer keretén belül működő, sürgősségi fogorvosi ellátást nyújtó kórházakban igénybe lehet venni fogorvosi ellátást az európai egészségbiztosítási kártyával, de még így is fizetni kell a kezelés költségeinek egy részét.

Kórházi ellátás

 • Indulás előtt tájékozódjon az európai egészségbiztosítási kártyát kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál arról, hogy Ön jogosult-e az olaszországi tartózkodás időtartama alatt kórházi kezelésben részesülni. Ideális esetben a pénztár/szolgáltató írásbeli igazolást állít ki erről az Ön részére.
 • A helyi egészségügyi hatóság („Azienda sanitaria locale”, ASL) listával tud szolgálni azokról a kórházakról, amelyek az állami egészségbiztosítási rendszer keretén belül működnek, vagy azzal szerződéses viszonyban állnak.
 • Mutassa be érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját a kórházban, és ott-tartózkódásának vége előtt győződjön meg róla, hogy a kártyát elfogadják.

Orvosi rendelvények

 • Egyes gyógyszerek vény nélkül is beszerezhetők. Kérdezze meg a gyógyszerésztől, hogy az Ön számára szükséges gyógyszer vényköteles-e. A nem vényköteles gyógyszerek beszerzéséhez nincs szükség az európai egészségbiztosítási kártyára.
 • Egyes vényköteles gyógyszerek esetében Önnek csak a receptdíj egy részét, mások esetében viszont a teljes receptdíjat kell kifizetnie. A kérdéses összeget mindig előre kell rendeznie, akkor is, ha a vény kiváltáskor felmutatja európai egészségbiztosítási kártyáját. Kétség esetén tájékozódjon a gyógyszerésznél.
 • Mindig mutassa fel európai egészségbiztosítási kártyáját, amikor olyan orvos ír fel Önnek receptet, aki az állami egészségbiztosítási rendszeren belül gyakorolja hivatását, vagy szerződést kötött az állami egészségbiztosítóval. Akkor is így kell tennie, amikor a gyógyszertárban vényköteles gyógyszert vált ki.
 • A legtöbb vényköteles orvosság esetében a teljes összeget ki kell fizetni még akkor is, ha Ön felmutatja az európai egészségbiztosítási kártyát. Hazatérése után kérhet költségtérítést egészségbiztosítási pénztárától.
 • A receptdíj után Olaszországban nem jár költségtérítés. Hazatérése után érdeklődjön az egészségbiztosítási pénztáránál/szolgáltatójánál a költségtérítési lehetőségekről.
 • A nem vényköteles gyógyszerek után nem lehet költségtérítést kérni.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Vészhelyzetben a mentőszolgálatot és a betegszállítást ingyenesen igénybe lehet venni, ha azt az állami egészségbiztosítási rendszer vagy olyan egészségügyi szolgáltató működteti, mely megállapodást kötött az állami egészségbiztosítóval.
 • Nem sürgősségi betegszállítás esetén előfordulhat, hogy Önt terheli majd a költségek egy része vagy teljes összege.
 • A mentőszolgálat által felszámolt költségekért Olaszországban nem jár visszatérítés. Hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az európai egészségbiztosítási kártyáját kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál.

Légi mentés

 • Vészhelyzetben a légi mentést ingyenesen igénybe lehet venni, ha azt az állami egészségbiztosítási rendszer vagy olyan egészségügyi szolgáltató biztosítja, mely megállapodást kötött az állami egészségbiztosítóval.
 • Nem sürgősségi légi mentés esetén előfordulhat, hogy Önt terheli majd a költségek teljes összege.
 • A légi mentést biztosító mentőszolgálat által felszámolt költségekért Olaszországban nem jár visszatérítés. Hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az európai egészségbiztosítási kártyáját kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál.

Visszafizetés

 • Az olasz egészségügyi rendszer nem a költségtérítés elvén működik.
 • Az Ön által esetlegesen fizetett önrész (az ún. ticket) után egyáltalán nem jár költségtérítés.
 • Ha Önnek fizetnie kell valamely ellátásért, hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az egészségbiztosítási pénztáránál/szolgáltatójánál.

A fizetendő önrész

 • Előfordulhat, hogy a gyógyszerért Önnek hozzájárulást/önrészt (lásd: ticket) kell fizetnie. Kérdezze meg a gyógyszerésztől.
 • A nem sürgősségi orvosi konzultációkért (ún. visita occasionale) vizitdíjat kell fizetni.
 • A vizitdíj összege attól függ, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége és melyik régióban tartózkodik.
 • Egyes esetekben a sürgősségi ellátásban részesülő, de fekvőbeteg-ellátást nem igénylő betegeknek is fizetniük kell az ellátásért. Részletesebb tájékoztatásért forduljon a tartózkodási helyéhez legközelebb eső egészségügyi hatósághoz.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Érdemes a kiutazás előtt több héttel tájékozódni arról, hogy a konkrét ellátást igénybe lehet-e venni Olaszországban, és hogy mennyit kell érte fizetni. Lépjen kapcsolatba a tervezett tartózkodási hely körzete szerinti egészségügyi hatósággal.


Hogyan válthatom ki a kártyát?

 • Azok a személyek, akik nincsenek regisztrálva az olaszországi egészségbiztosítási rendszerben, Olaszországban nem válthatnak ki európai egészségbiztosítási kártyát.
 • Az ideiglenesen Olaszországban tartózkodó személyeknek még kiutazásuk előtt kell ezt megtenniük, hazájuk egészségbiztosítási intézményénél.
 • Az európai egészségbiztosítási kártyát Olaszországban automatikusan kiadják az arra jogosultak részére (feltéve, hogy jogszerűen tartózkodnak az országban).
 • Ön abban az esetben jogosult európai egészségbiztosítási kártyára, ha regisztrált az állami egészségbiztosítási rendszer valamelyik helyi pénztáránál.

Kártyaelfogadó intézmények

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a tartózkodási helyéhez legközelebb eső egészségügyi hatósághoz.


Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak azok a személyek, akiknek európai egészségbiztosítási kártyáját hazájuk egészségbiztosítási intézménye bocsátotta ki?

 • Azonnal jelentse be a rendőrségnek, ha elveszti európai egészségbiztosítási kártyáját, vagy ha azt ellopják Öntől.
 • Ezenfelül igényeljen ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt attól az egészségbiztosítási pénztártól/szolgáltatótól, amely kiadta Önnek az európai egészségbiztosítási kártyát. Az említett egészségügyi szolgáltatásokat ezzel a nyomtatvánnyal tudja igénybe venni Olaszországban.
 • Szükséghelyzetben az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt el lehet juttatni faxon vagy e-mailben az Ön tartózkodási helyéhez legközelebb eső olaszországi egészségügyi hatósághoz vagy kórházhoz is.

Kapcsolódó hírek

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása