Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Finland

Megjegyzés:

 • Dánia, Izland, Norvégia és Svédország lakosainak elég érvényes személyi igazolványukat és lakcímigazolásukat felmutatni ahhoz, hogy a helyi lakosokra érvényes feltételekkel igénybe vehessék az állami egészségügyi ellátásokat Finnországban.

Vészhelyzetben

 • Hívja a 112-es telefonszámot.
 • Lépjen kapcsolatba a legközelebbi helyi egészségügyi központtal vagy kórházzal.

Finnország hivatalos nyelve a finn és a svéd. A legtöbben – így az egészségügyi dolgozók is – beszélnek angolul.


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Orvosilag indokolt esetben az európai egészségbiztosítási kártya birtokában Ön bármelyik állami intézményben igénybe vehet egészségügyi ellátást. Keresse fel a területileg illetékes egészségügyi központot, ahol az egészségügyi szakemberek a megfelelő szolgálathoz irányítják majd.
 • Érvényes európai egészségbiztosítási kártya és személyazonosító okmány bemutatása ellenében ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az ellátást, mint a finnországi lakosok.
 • Az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel Önnek.
 • A 18 év alattiaknak az ellátás általában ingyenes.
 • Ha magánpraxist folytató orvoshoz vagy magánklinikához fordul, Önnek az ellátás teljes költségét ki kell fizetnie. Orvosilag indokolt ellátás esetén azonban költségeit a későbbiekben visszaigényelheti az állami társadalombiztosítótól (Kela) vagy saját egészségbiztosítási intézményétől.

Fogorvosi ellátás

 • Orvosilag indokolt esetben az európai egészségbiztosítási kártya birtokában Ön bármelyik állami intézményben igénybe vehet egészségügyi ellátást. Ha fogorvosi ellátásra van szüksége, keresse fel a területileg illetékes egészségügyi központot.
 • Érvényes európai egészségbiztosítási kártya és személyazonosító okmány bemutatása ellenében ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az ellátást, mint a finnországi lakosok.
 • Az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel Önnek. Ezen kívül a kezelésekért változó (8–220 euró) mértékű díjat is kell fizetni.
 • A 18 év alattiaknak a fogászati ellátás általában ingyenes.
 • Ha magánpraxist folytató fogorvoshoz vagy magánklinikához fordul, Önnek az ellátás teljes költségét ki kell fizetnie. Orvosilag indokolt ellátás esetén azonban költségeit a későbbiekben visszaigényelheti az állami társadalombiztosítótól (Kela) vagy saját egészségbiztosítási intézményétől.

Kórházi ellátás

 • Kórházi felvételhez orvosi beutaló szükséges. Sürgős esetben keresse fel valamelyik állami kórház sürgősségi osztályát.
 • A kórházi ellátás igénybevételéhez Önnek be kell mutatnia érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját, valamint útlevelét/személyi igazolványát.
 • A kórházi fekvőbeteg-ellátásért napidíjat kell fizetni.
 • A 18 év alatti betegeknek legfeljebb egy hét időtartamra lehet napidíjat kiszámlázni egy naptári évben.
 • A kórházi járóbeteg-ellátásért vizitdíjat kell fizetni.
 • A magánkórházi ellátás teljes költségét Önnek kell kifizetni. Orvosilag indokolt ellátás esetén azonban költségeit a későbbiekben visszaigényelheti az állami társadalombiztosítótól (Kela) vagy saját egészségbiztosítási intézményétől.

Orvosi rendelvények

 • A rendelvények elektronikus formátumúak. Ön bármelyik patikában kiválthatja a receptjeit.
 • A gyógyszertárban az orvosságok teljes árát ki kell fizetnie.
 • A kifizetett összegről a gyógyszertár számlát állít ki, melynek alapján Ön orvosilag indokolt esetben költségtérítést kérhet az állami társadalombiztosítótól (Kela).

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt arra, hogy vészhelyzetben igénybe vegye a mentőszolgálat szolgáltatásait. Az érvényes kártyát be kell mutatnia a mentőszolgálat munkatársainak.
 • A mentőszolgálat fix összegű díjat számol fel Önnek.

Légi mentés

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt arra, hogy vészhelyzetben igénybe vegye a légi mentőszolgálat szolgáltatásait. Önnek be kell mutatnia az érvényes kártyát a légi mentőszolgálat munkatársainak.
 • Azt, hogy szükség van-e légi mentésre, a központi diszpécserszolgálat dönti el a 112-es segélyhívószámra beérkező hívás fogadásakor.
 • A légi mentésért fix összegű díjat kell fizetni.

Visszafizetés

 • Az állami egészségbiztosítási pénztár részlegesen visszatéríti:
  • a magán egészségügyi ellátások költségeit (szabott árak alapján),
  • a kezelések és a vizsgálatok helyszínére való utazás költségeit,
  • az orvos által felírt gyógyszerek árát.
 • Nem jár visszatérítés az egészségügyi központok, illetve kórházak által felszámolt egységes vizitdíjak után.
 • Költségtérítés kérelmezéséhez Önnek ki kell töltenie az SV 127(e) jelű nyomtatványt, és azt be kell nyújtania a társadalombiztosítóhoz (Kela). A nyomtatvány rendszerint beszerezhető a magánklinikákon, és letölthető a Kela weboldaláról is.
 • A kitöltött kérelmet írja alá. A nyomtatványon meg kell adnia állandó lakcímét, a dátumot, valamint banki azonosító adatait (bank neve, bankszámlaszám az IBAN-számmal és a BIC-kóddal együtt).
 • A nyomtatványt a szükséges okmányok – pl. az orvosi számla, a vizsgálati és a kezelőlap, az európai egészségbiztosítási kártya, útlevél vagy egyéb igazolvány – másolatával együtt küldje el a társadalombiztosítóhoz (Kela).
 • A társadalombiztosító a visszatérített összeget közvetlenül az Ön bankszámlájára utalja át.
 • A költségtérítést a költség keletkezésétől számított 6 hónapon belül kell igényelni.
 • A költségtérítésről a Kela honlapján lehet további információkat olvasni.

Az egészségügyi kiadások visszatérítésével foglalkozó ügyfélszolgálat:
Tel.: +358 20 634 0200 (finn nyelven)
Tel: +358 20 634 0300 (svéd nyelven)
Tel: +358 20 634 0200 (angol nyelven)

Ha Ön finnországi tartózkodása alatt nem tudta visszaigényelni az egészségügyi ellátás költségeit, hazatérése után forduljon hazájában az egészségbiztosítási pénztárhoz költségtérítésért.


A fizetendő önrész

 • Finnországban az állami egészségügyi szolgáltatások
  • vagy ingyenesen,
  • vagy egységes díjért,
  • vagy pedig a jövedelem és a családi helyzet alapján meghatározott díjszabás szerint vehetők igénybe.
 • A települési egészségügyi szolgáltatásokért felszámítható díjak felső határát jogszabály rögzíti. Az egyes települési önkormányzatok dönthetnek úgy is, hogy a törvényben és a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb összegű díjat számolnak fel, illetve egyáltalán nem számolnak fel díjat az említett szolgáltatásokért, a szolgáltatások tényleges költségénél magasabb díjat viszont nem állapíthatnak meg.
 • A közszolgáltatási díjaknak van egy bizonyos éves felső határuk. Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy költségei átlépik ezt az összeghatárt, akkor az illetőnek az adott naptári évben már nem kell többet fizetnie a közszolgáltatásokért. Kivételt képez ezalól a rövid távú intézményi ápolás. További információk a Szociális és Egészségügyi Minisztérium honlapján találhatók erről.
 • A magánellátások költségei: A társadalombiztosító szabott árak alapján visszatéríti a magánorvosi tiszteletdíjnak, valamint a vizsgálatok és a kezelések díjának egy részét. A díjtáblázat a Kela honlapján található meg (csak finn nyelven). A fizetendő díjak gyakran magasabbak, mint a díjtáblázatban megszabott maximális visszatérítési összeghatár.
 • Nincs visszatérítés az állami szolgáltatók által nyújtott egészségügyi szolgáltatások, sem pedig azok után az időszakok után, amelyeket a beteg állami kórházban vagy intézményben (például idősek otthonában) tölt.
 • A Kela visszatérítést fizet a vényköteles gyógyszerek után.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Ha Önnek finnországi tartózkodása során ilyen jellegű kezelésre lesz szüksége, előzetesen egyeztessen azzal az egészségügyi intézménnyel (például kórházzal), ahol a kezelést igénybe szeretné venni.


Hogyan válthatom ki a kártyát?

 • Az európai egészségbiztosítási kártya mindenkit megillet, aki Finnországban egészségbiztosítással rendelkezik, illetve akinek esetében az egészségügyi ellátás költségeit a finn egészségpénztár állja.
 • A kártya igényelhető

Kártyaelfogadó intézmények


Ellopott/elveszített kártya:

Ügyintézés a Finnországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők esetében

A Kela nemzetközi ügyekkel foglalkozó központjával kell felvenni a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel.: +358 20 634 0200
Fax: +358 20 634 1599
E-mail: inter.helsinki@kela.fi

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása