Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Italy

Hitni slučajevi


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) možete iskoristiti za posjet liječniku koji je član nacionalne zdravstvene službe (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) ili s njom ima sklopljen ugovor (accreditamento).
 • Privatni liječnici nisu obvezni prihvaćati EKZO.
 • Ordinacije liječnika opće prakse otvorene su od ponedjeljka do petka. Radno se vrijeme razlikuje, ali obično rade ujutro i popodne. Ne rade vikendom, osim za hitne slučajeve.
 • Čak i u slučaju hitne i neophodne pomoći pacijent djelomično plaća liječenje (pojedinačni udio naziva se ticket).
 • Troškovi su liječničkih usluga nepovratni u Italiji. Po povratku kući moći ćete zatražiti povrat od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su izdali EKZO.

Stomatolozi

 • Stomatolozi u Italiji privatni su liječnici koji ne moraju prihvaćati EKZO pa morate platiti puni iznos.
 • U iznimnim i hitnim okolnostima ili u ambulantama nacionalnih bolnica u kojima se pruža hitna stomatološka pomoć, stomatološko liječenje moguće je uz predočenje EKZO-a. Međutim, morat ćete platiti dio troškova liječenja.

Bolničko liječenje

 • Prije putovanja provjerite sa zavodom ili službom koji su izdali EKZO imate li pravo na liječenje tijekom boravka u Italiji. Bilo bi najbolje kad biste od njih dobili pisanu potvrdu.
 • Raspitajte se kod lokalnog tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje (Azienda sanitaria locale ili ASL) za popis bolnica koje su u sustavu SSN ili s njim imaju sklopljen ugovor.
 • U bolnici predočite valjani EKZO i uvjerite se da su ga uzeli u obzir prije kraja boravka.

Recepti

 • Neke lijekove možete kupiti bez recepta – upitajte ljekarnika. U tom vam slučaju EKZO nije potreban.
 • Za neke lijekove koji se izdaju na recept morate platiti samo dio troškova, dok se ostali naplaćuju u cijelosti. U svakom slučaju morate platiti unaprijed, čak i ako predočite EKZO. Za sva pitanja obratite se ljekarniku.
 • Kad od liječnika koji je član SSN-a ili s njim ima ugovor tražite recept za lijek, uvijek predočite EKZO. Predočite ga i ljekarniku kad podižete lijekove koji se izdaju isključivo na recept.
 • Za većinu lijekova koji se izdaju na recept treba platiti punu cijenu čak i uz predočenje EKZO-a. Možete dobiti povrat troškova od nadležne ustanove kad se vratite u svoju zemlju.
 • Troškovi su lijekova nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje.
 • Za lijekove koji se izdaju bez recepta nema povrata.

Bolničko vozilo

 • U hitnim je slučajevima besplatno ako bolničko vozilo pripada SSN-u ili službama za medicinsku pomoć koje s njim imaju sklopljen ugovor.
 • Za prijevoz pacijenata koji nije hitan možda ćete morati platiti dio troškova ili cijeli iznos.
 • Troškovi su prijevoza bolničkim vozilom nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su vam izdali EKZO.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • U hitnim je slučajevima besplatan ako bolnički zrakoplov pripada SSN-u ili službama za medicinsku pomoć koje s njim imaju sklopljen ugovor.
 • Za prijevoz pacijenata koji nije hitan možda ćete morati platiti cijeli iznos.
 • Troškovi su hitnog zračnog medicinskog prijevoza nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su vam izdali EKZO.

Povrat troškova

 • Nema povrata troškova u Italiji.
 • Kad morate platiti naknadu (ticket), nemate pravo na povrat tih troškova.
 • Ako morate platiti troškove liječenja, po povratku kući obratite se svojem zavodu ili službi za zdravstveno osiguranje za povrat troškova.

Participacija

 • Za lijekove ćete možda morati platiti participaciju / svoj dio troškova (ticket) – upitajte ljekarnika.
 • Za posjete liječnika koji nisu hitni (visita occasionale) platit ćete naknadu.
 • Naknada ovisi o vrsti liječenja i regiji u kojoj boravite.
 • Možda ćete morati platiti usluge hitne liječničke pomoći ako niste zadržani na bolničkom liječenju. Za više informacija obratite se najbližem lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Provjerite raspoloživost nekoliko tjedana prije putovanja kako biste mogli dobiti odgovarajuću skrb i saznali koji su troškovi te skrbi. Obratite se najbližem lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb na području na kojem odsjedate.


Kako podnijeti zahtjev za EKZO?

 • EKZO se ne izdaje osobama koje nisu registrirane u talijanskom zdravstvenom sustavu ili na to nemaju pravo.
 • Osobe koje privremeno borave u Italiji trebaju od nadležne ustanove zatražiti EKZO prije dolaska u Italiju.
 • EKZO se automatski izdaje osobama koje na njega imaju pravo (pod uvjetom da imaju pravo boravka u Italiji).
 • Imate pravo na EKZO ako ste prethodno prijavljeni pri nekom od lokalnih tijela (ASL) nacionalnog zdravstvenog sustava.

Gdje se sve prihvaća EKZO

Za više informacija obratite se lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb.


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova koje su izdale nadležne ustanove u matičnoj zemlji

 • Ako ste karticu izgubili ili ako vam je ukradena, odmah to prijavite policiji.
 • Od nadležne ustanove koja je izdala EKZO zatražite privremeni zamjenski certifikat, koji možete predočiti za prethodno navedene usluge zdravstvene skrbi u Italiji.
 • U hitnim slučajevima taj se certifikat može poslati faksom ili e-poštom u najbliže talijansko lokalno tijelo za zdravstvenu skrb ili bolnicu.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu