Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

finland

Napomena

 • Osobe s boravištem u Danskoj, Islandu, Norveškoj ili Švedskoj trebaju samo predočiti valjanu osobnu iskaznicu i dokaz o stalnoj adresi u toj drugoj nordijskoj zemlji kako bi u Finskoj ostvarile zdravstvenu skrb uz iste uvjete kao osobe s boravištem u Finskoj.

Hitni slučajevi

 • Nazovite 112
 • Možete se obratiti domu zdravlja ili bolnici u općini u kojoj boravite.

Finska ima dva službena jezika: finski i švedski. Većina ljudi, uključujući i medicinsko osoblje, govori i engleski.


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na potrebno liječenje u svim ustanovama javnog zdravstva. Možete se obratiti obližnjem domu zdravlja gdje će liječnici utvrditi koja vam je vrsta zdravstvene skrbi potrebna.
 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja i putovnice ili drugog osobnog dokumenta plaćate liječenje po istoj cijeni kao i rezidenti Finske.
 • U domu zdravlja plaćate fiksnu naknadu.
 • Ako ste mlađi od 18 godina, liječenje je uglavnom besplatno.
 • Možete otići i privatnom liječniku ili u privatnu kliniku. U tom slučaju plaćate punu cijenu. Međutim, povrat troškova potrebne zdravstvene skrbi možete zatražiti naknadno od zavoda za socijalno osiguranje Kela ili od vlastitog zdravstvenog osiguranja.

Stomatolozi

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na potrebno stomatološko liječenje u svim ustanovama javnog zdravstva. Ako vam je potrebno stomatološko liječenje, otiđite u obližnji dom zdravlja.
 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja i putovnice ili drugog osobnog dokumenta plaćate liječenje po istoj cijeni kao i rezidenti Finske.
 • U domu zdravlja plaćate fiksnu naknadu. Za različite vrste liječenja plaćaju se različite naknade (u visini od 8 do 220 eura).
 • Ako ste mlađi od 18 godina, stomatološko liječenje općenito je besplatno.
 • Možete otići privatnom stomatologu ili u privatnu stomatološku ordinaciju. U tom slučaju plaćate punu cijenu. Međutim, povrat troškova potrebne zdravstvene skrbi možete zatražiti naknadno od zavoda za socijalno osiguranje Kela ili od vlastitog zdravstvenog osiguranja.

Bolničko liječenje

 • Za bolničko liječenje potrebna vam je liječnička uputnica. U hitnim slučajevima možete otići izravno u hitnu službu bilo koje javne bolnice.
 • Morate predočiti valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja i putovnicu ili drugi osobni dokument.
 • Za bolničko liječenje plaća se dnevna naknada.
 • Ako ste mlađi od 18 godina, dnevnu naknadu plaćate najviše sedam dana u istoj kalendarskoj godini.
 • Za izvanbolničko liječenje plaća se naknada.
 • Za liječenje u privatnoj bolnici plaćate sve troškove. Međutim, povrat troškova potrebne zdravstvene skrbi možete zatražiti naknadno od zavoda za socijalno osiguranje Kela ili od vlastitog zdravstvenog osiguranja.

Recepti

 • U Finskoj možete kupiti lijekove uz papirnati ili elektronički recept izdan u drugoj državi članici EU-a, EGP-a ili Švicarskoj ako je predmetni lijek odobren za prodaju u Finskoj.
 • U ljekarnama plaćate punu cijenu lijeka.
 • Ljekarna će vam za sve troškove izdavanja lijekova izdati račun, na temelju kojeg možete zatražiti povrat troškova potrebne zdravstvene skrbi od Kele.

Hitna pomoć

 • Kao nositelj europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na uslugu hitne pomoći. Morate predočiti valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja osoblju u vozilu.
 • Za prijevoz vozilom hitne pomoći naplaćuje se fiksna naknada.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Kao nositelj europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na uslugu hitnog zračnog prijevoza. Valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja morate predočiti osoblju.
 • Služba 112 odlučuje je li usluga hitnog zračnog prijevoza potrebna.
 • Za uslugu hitnog zračnog medicinskog prijevoza naplaćuje se fiksna naknada.

Povrat troškova

 • Javni sustav za zdravstveno osiguranje djelomično nadoknađuje:
  • troškove privatnih medicinskih usluga u skladu s utvrđenim tarifama,
  • putne troškove za liječenje i pretrage,
  • trošak lijekova koje je propisao liječnik.
 • Za fiksne naknade koje plaćate u domu zdravlja ili u bolnici ne možete dobiti povrat.
 • Povrat troškova možete zatražiti od zavoda za socijalno osiguranje Kela podnošenjem obrasca SV 127(e) koji je obično dostupan u privatnim klinikama. Obrazac možete pronaći i na internetskoj stranici Kele.
 • Ispunite i potpišite obrazac. Morate navesti svoju stalnu adresu, datum i bankovne podatke (ime banke i broj računa, uključujući međunarodni broj bankovnog računa IBAN i međunarodnu oznaku banke BIC).
 • Priložite preslike odgovarajućih dokumenata kad podnosite zahtjev Keli. Ti dokumenti uključuju dokaz o plaćanju liječničke naknade te o pregledu i liječenju koje je liječnik propisao, vašu europsku karticu zdravstvenog osiguranja te putovnicu ili drugu osobnu ispravu.
 • Kela će izvršiti povrat troškova izravno na vaš bankovni račun.
 • Zahtjevi za povrat troškova moraju se podnijeti u roku od šest mjeseci od datuma plaćanja.
 • Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Kele pod kategorijom povrat troškova.

Broj telefona za povrat troškova za medicinske usluge
Tel: +358 20 634 0200 (na finskom jeziku)
Tel: +358 20 634 0300 (na švedskom jeziku)
Tel: +358 20 634 0200 (na engleskom jeziku)

Ako ste platili troškove liječenja i niste mogli podnijeti zahtjev za vrijeme boravka u Finskoj, po povratku kući obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja.


Participacija

 • Usluge javne zdravstvene skrbi u Finskoj su:
  • besplatne, ili
  • svaki pacijent plaća jednaku naknadu, ili
  • naknada koju pacijenti plaćaju utvrđuje se s obzirom na prihode i obiteljsku situaciju.
 • Najveći iznosi naknada koje općine naplaćuju za zdravstvenu skrb propisani su zakonom. Općine mogu odlučiti naplatiti niže stope ili određene usluge pružati besplatno. Općine ne mogu naplaćivati naknade za usluge više od iznosa koji odgovara stvarnom trošku usluge.
 • Za naknade za usluge javne skrbi postoji godišnja gornja granica iznad koje pacijenti ne moraju nastaviti plaćati. To ne vrijedi za kratkoročnu institucionalnu skrb. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva socijalne skrbi i zdravlja.
 • Naknade privatnih praksi: Kela nadoknađuje dio naknade privatnih liječnika i troškova pregleda te liječenja u skladu s utvrđenim tarifama. Popis utvrđenih tarifa dostupan je samo na finskom jeziku na internetskoj stranici Kele. Maksimalni povrat često je manji od naknade koju liječnici stvarno naplaćuju.
 • Nije moguć povrat za medicinske usluge pružatelja iz sustava javne skrbi ni za razdoblja liječenja pacijenata u javnoj bolnici ili ustanovi (npr. u domu za starije osobe).
 • Putem Kele možete ostvariti i povrat za lijekove izdane na recept.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Ako vam je potrebna određena vrsta liječenja, unaprijed se obratite jedinici zdravstvene skrbi (npr. bolnici) u kojoj se želite liječiti.


Kako podnijeti zahtjev za EKZO?

 • Europsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu dobiti sve osobe obuhvaćene finskim sustavom zdravstvenog osiguranja i osobe čije troškove liječenja nadoknađuje Finska.
 • Karticu možete naručiti
  • telefonom
  • ispunjavanjem obrasca zahtjeva (SV 193). Obrazac možete ispisati preko internetskih stranica Kele ili podići u uredima Kele.
  • putem Keline internetske službe za korisnike. Napominjemo da je podrška internetske službe za korisnike dostupna samo na finskom i švedskom jeziku.

Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Informacije za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Finskoj

Kela centar za međunarodna pitanja
Tel: +358 20 634 0200
Telefaks: +358 20 634 1599
E-adresa: inter.helsinki@kela.fi

Povezane novosti

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu