Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Kroatia

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Kroatian sairausvakuutuslaitos – HZZO)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Puh: +385 1 4806 333


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

Hammaslääkärit

Sairaala

 • Sairaalahoito on maksutonta, jos sairaalalla on sopimus Kroatian sairausvakuutuslaitoksen (HZZO) kanssa.
 • Hoitoon tarvitaan yleislääkärin lähete.
 • Sairaalahoidosta veloitetaan 100 Kroatian kunan päivämaksu. Potilaalta veloitettava osuus sairaalalaskusta on enintään 2 000 kunaa.

Lääkemääräykset

 • Yleislääkärin kirjoittamalla reseptillä saa lääkkeitä apteekeista, joilla on sopimus Kroatian sairausvakuutuslaitoksen (HZZO) kanssa.
 • Lääkkeistä veloitetaan 10 Kroatian kunan reseptikohtainen maksu.

Ambulanssi

 • Ambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Lentoambulanssi

 • Tietoja ei saatavilla.

Korvaukset

 • Kroatian sairausvakuutuslaitos ei korvaa kustannuksia.
 • Jos hoidosta peritään maksu, hae kotimaahan palattuasi korvausta kansallisesta sairausvakuutuslaitoksesta.

Omavastuu

EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin sairausvakuutuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä on eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) perusteella oikeus käyttää terveydenhuoltopalveluja samoin ehdoin kuin Kroatian kansalaisilla.

Joistakin palveluista on maksettava sama maksu (omavastuuosuus), joka veloitetaan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvilta kroatialaisilta. Omavastuuosuudet ovat seuraavat:

 • Yleislääkärin vastaanottomaksu – 10 kunaa
 • Sairaalahoidon päivämaksu – 100 kunaa
 • Lääkereseptikohtainen maksu – 10 kunaa
 • Erikoissairaanhoito – 25 kunaa
 • Erikoissairaanhoidon diagnostinen tutkimus – 50 kunaa
 • Ortopediset tuet ja muut lääkinnälliset apuvälineet – 50 kunaa
 • Fyysisen kuntoutuksen päivämaksu – 25 kunaa
 • Hammastekniset kojeet ja laitteet – 1000 kunaa
 • Yli 65-vuotiaiden hammastekniset kojeet ja laitteet – 500 kunaa

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin sairausvakuutuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä on eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella oikeus dialyysi- ja happihoitoon sekä kemoterapiaan.
 • Viivästysten välttämiseksi on parasta ottaa terveyspalvelujen tarjoajaan yhteyttä ennen maahan saapumista ja sopia tarkasta hoitoajankohdasta.
 • Potilaan on esitettävä myös hoidon perusteen todistava lääkärintodistus ja muut hoitoon liittyvät asiakirjat.

EHIC-kortin tilausohjeet


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Kroatiassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa (EHIC) kadottaneen henkilön on mahdollisimman pian otettava yhteyttä lähimpään Kroatian sairausvakuutuslaitoksen yhteyspisteeseen.

Lisätietoja:

ncp-croatia@hzzo.hr

Puh: +385 1 644 90 90

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu