Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Ruotsi

Huomautus: Muiden Pohjoismaiden (Suomi, Norja, Tanska ja Islanti) asukkaat saavat julkisen sektorin terveydenhoitoa Ruotsissa esittämällä voimassa olevan kansallisen henkilötodistuksen.

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112
 • Sairaanhoidon valtakunnallinen neuvontapalvelu 1177:
  • palvelee sekä puhelimitse että verkossa
  • päivystää 24 h/vrk läpi vuoden
  • kysymyksiin vastaa sairaanhoitaja, joka arvioi hoidon tarpeen, antaa neuvoja ja/tai välittää muiden sairaanhoitopalvelujen yhteystietoja
  • palvelua saa myös englannin kielellä
  • puhelinpalvelu: 1177
  • verkkosivusto: www.1177.se, jossa on tietoa useilla kielillä.

Hoito ja kustannukset

Lääkärit

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä.

 • Hakeudu lääkärille, jolla on sopimus julkisen vakuutuskassan kanssa.
 • Näytä voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja kansallinen henkilötodistus tai passi.
 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus saada välttämätöntä hoitoa alennettuun hintaan samoin ehdoin kuin Ruotsissa asuvilla. Maksujen suuruus voi vaihdella, eikä niitä korvata.
 • Alle 20-vuotiaiden hoito on useimmilla alueilla maksutonta.
 • Ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia joudut maksamaan hoitokulut kokonaisuudessaan itse.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei yleensä kata yksityisiä terveyspalveluja. Yksityislääkäreiden joukossa on kuitenkin Ruotsin vakuutuskassan kanssa sopimuksen tehneitä lääkäreitä, jotka antavat hoitoa korttia vastaan. Ennen lääkäriin tai sairaalaan menoa kannattaa aina selvittää, kelpaako eurooppalainen sairaanhoitokortti, jotta hoidosta ei aiheudu yllättäviä kuluja.

Hammaslääkärit

Useimmat hammaslääkärit toimivat julkisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä.

 • Jos sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinun on maksettava kustannukset kokonaan itse 3 000 Ruotsin kruunuun asti. Jos kustannukset ovat 3 001–15 000 kruunua, maksuosuutesi on 50 %, ja 15 001 kruunusta alkaen osuus on 15 %.
 • Alle 24-vuotiaiden hoito on maksutonta.
 • Lisätietoa Ruotsin vakuutuskassasta (Försäkringskassan), puh: +46 771 524 524.

Sairaalahoito

 • Laitoshoidosta maksetaan yleensä vain kiinteä päivämaksu, jota ei korvata.
 • Avohoidosta maksetaan alennettu potilasmaksu. Maksujen suuruus voi vaihdella, eikä niitä korvata.
 • Erikoissairaanhoito on maksullista.

Lääkemääräykset

 • Lääkkeet saa apteekista alennettuun hintaan näyttämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin.
 • Maksettavat kustannukset voivat vaihdella.

Ambulanssi

 • Ambulanssi on useimmilla alueilla maksuton.

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssi on useimmilla alueilla maksuton.

Korvaukset

 • Ruotsissa ei ole korvausjärjestelmää.
 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija on velvollinen maksamaan vain kiinteän potilasmaksun, josta ei saa korvausta.
 • Jos hoidostasi kuitenkin peritään maksu, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen ja hae korvausta.

Omavastuu

 • Yleislääkärikäynnin omavastuuosuus on 150–300 kruunua. Erikoislääkärikäynnin omavastuuosuus on 200–420 kruunua. Näitä omavastuuosuuksia sovelletaan vain muiden kuin sairaalapotilaiden perusterveydenhuollossa.
 • Terveyspalvelujen suurkäyttäjiä varten on säädetty vuotuinen 2 200 kruunun maksukatto. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia.
 • Sairaalan vuodeosastolla omavastuuosuus on enintään 100 kruunua/vrk.
 • Useimmilla alueilla terveydenhoito on alle 20-vuotiaille maksutonta.
 • Äitiyshuolto on aina maksutonta.
 • Joillakin alueilla ambulanssi- ja helikopterikuljetuksista peritään pieni maksu.
 • Yksityisten hoitopalvelujen omavastuuosuuksista ei ole tietoja.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Dialyysia, happihoitoa ja kemoterapiaa varten tarvitaan lähete.

EHIC-kortin tilausohjeet

Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti (vain ruotsiksi)

EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot

 • Ruotsissa ei ole julkista tietokantaa lääkäreistä ja sairaaloista, joilta saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
 • Tällaisia paikallisia palveluntuottajia voi tiedustella sairaanhoidon valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, puh. 1177.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Ruotsissa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijat

Ruotsin vakuutuskassa (Försäkringskassan), puh. +46 771 524 524 (asiakaspalvelu)

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu