Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Espanja

Hätätilanteet

Soita numeroon 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Terveys-, sosiaalipalvelu- ja tasa-arvoministeriö)
Puh: +34 901 400 100
Sähköposti: oiac@msssi.es
Internetsivut: www.msssi.gob.es 


Hoito ja kustannukset

 • Varmista, että sinua hoitava lääkäri tai sairaala kuuluu Espanjan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja hyväksyy eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.
 • Terveys-, sosiaalipalvelu- ja tasa-arvoministeriön verkkosivustolla on luettelo julkisista terveyskeskuksista ja sairaaloista.
 • Lue lisää julkisista terveyskeskuksista ja tutustu kansallisten ensiapukeskusten ja sairaaloiden luetteloon.
 • Jotkin sairaalat ja terveyskeskukset (centros sanitarios) tarjoavat sekä yksityistä hoitoa (ei korvausta, potilas maksaa hoidon kokonaan) että julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvaa hoitoa (potilas maksaa pienen osan). Sinun on valittava, kumpaa haluat. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata yksityisiä terveydenhuoltopalveluja, eikä niiden kustannuksia korvata.

Lääkärit

 • Julkinen terveydenhuolto on maksutonta. Huomaa, että hotellit ja matkanjärjestäjät saattavat toisinaan ohjata matkailijan yksityislääkärille, jonka palvelut ovat maksullisia.
 • Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, muista näyttää voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja pyydä julkisen puolen hoitoa (asistencia sanitaria pública tai asistencia del Sistema Nacional de Salud).
 • Jos sinulta pyydetään maksua, et ole saamassa julkisen vaan yksityisen puolen terveydenhoitoa, eikä eurooppalaista sairaanhoitokorttia hyväksytä.

Hammaslääkärit

 • Poikkeuksellisia akuutin hammashoidon erityistapauksia lukuun ottamatta hammashoitoa ei yleensä ole saatavilla Espanjan julkisessa terveydenhoitojärjestelmässä.
 • Julkinen järjestelmä kattaa ainoastaan ehkäisevän hoidon ja erityistoimenpiteet lapsipotilaille.
 • Kustannuksia ei korvata.

Sairaalahoito

 • Sairaalahoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voi mennä suoraan sairaalan ensiapuun.
 • Hoito on maksutonta ainoastaan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloissa.
 • Esitä sairaalan vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi – muutoin sinua kohdellaan yksityisen puolen potilaana ja joudut maksamaan hoidosta.
 • Yksityisen hoidon kustannuksia ei korvata.

Lääkemääräykset

 • Julkisen terveydenhuollon lääkärien määräämiä reseptilääkkeitä voi ostaa mistä tahansa apteekista (farmacia).
 • Jos voit todistaa olevasi eläkeläinen jostain EU-maasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta tai Sveitsistä, saat lääkkeet alennuksella (muutamin poikkeuksin).
 • Jos olet ollut sairaalahoidossa ja tarvitset sen jälkeen lääkkeitä, tämä mainitaan sairaalan antamassa lausunnossa. Sinun on toimitettava lausunto terveyskeskuksen (Centro de salud) lääkärille, joka kirjoittaa reseptin.

Ambulanssi

 • Ambulanssikuljetus on maksutonta, jos kyseessä on julkinen terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja.

Lentoambulanssi

 • Ei erityisiä sääntöjä.

Korvaukset

 • Korvausjärjestelmää ei ole, koska julkinen terveydenhuolto on maksutonta.
 • Jos hoidosta peritään maksu, hae kotimaahan palattuasi korvausta kansallisesta sairausvakuutuslaitoksesta.

Omavastuu

 • Lääkemääräyksiä lukuun ottamatta julkisen terveydenhuollon järjestelmä on maksutonta eikä omavastuuosuutta ole. Järjestelmä kattaa yleis- ja erikoislääkärinhoidon, sairaalahoidon ja ensiavun.
 • Julkisen terveydenhuollon piirissä määrätyistä lääkkeistä potilaan on yleensä maksettava tietty prosenttiosuus:
  • 10 % – EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin eläkeläiset
  • 50 % – muut tapaukset.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • Jos tarvitset tällaista hoitoa, järjestä ja varaa se etukäteen. Valmistelut on aloitettava hyvissä ajoin ennen matkaa.
 • Varaa palvelut valtion rahoittamalta terveydenhoitopalvelujen tarjoajalta. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata yksityisten palveluntarjoajien antamia hoitoja.
 • Kemoterapian saamiseksi on otettava yhteyttä sairaalaan.
 • Dialyysin järjestämiseksi on otettava yhteyttä Centro de especialidades -erikoislääkärikeskukseen tai sairaalaan.
 • Happihoidon kohdalla on ensiksi otettava yhteyttä terveyskeskukseen (Centro de salud). Myös Centro de especialidades -erikoislääkärikeskus tai sairaala voi antaa happihoitoa.
 • Ennen kuin matkustat, ota yhteyttä kohteenasi olevan Espanjan itsehallintoalueen julkisiin terveydenhuoltopalveluihin. Sieltä saat tietoa menettelyistä ja mahdollisista hoitopaikoista.
 • Espanjan itsehallintoalueiden terveydenhoito-organisaatiot

EHIC-kortin tilausohjeet


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Espanjassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Puh: +34 901 16 65 65
Ota yhteyttä INSS:n aluetoimistoon.

Valtion virkamiehet:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Puh: +34 91 273 95 00

Espanjan valtion virkamiesten sosiaaliturvatoimiston (MUFACE) sivustolla on MUFACEn tiedotuspisteen ja aluetoimistojen yhteystiedot.

Oikeushallinnon virkamiehet:

Mutualidad General Judicial
Puh: +34 91 586 03 00
Ota yhteyttä MUGEJU:n aluetoimistoon.

ISFASin vakuuttamat:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Puh: +34 91 567 76 00
Sähköposti: isfasregistro@oc.mde.es

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu