Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Slovakia

Yhdistetty pelastusjärjestelmä

Soita numeroon 112

Hätätilanteet

Soita numeroon 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Terveydenhuollon valvontaviranomainen)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Puh: +421 2 20 856 226


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Hakeudu lääkärille, joka kuuluu Slovakian julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Hoidosta voidaan periä maksu. Tätä maksua ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Hammaslääkärit

 • Hakeudu hammaslääkärille, joka kuuluu Slovakian julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Hätätilanteessa hammashoito on yleensä maksutonta, mutta tämä riippuu hammaslääkärin käyttämistä materiaaleista.
 • Kaikesta muusta hammashoidosta peritään maksu. Tätä maksua ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Sairaalahoito

 • Hätätilanteessa hakeudu sairaalan ensiapupoliklinikalle. Lääkärin lähetettä ei tarvita.
 • Palvelut ja lääkkeet ovat yleensä maksuttomia, mutta monimutkaisemmat hoidot saattavat olla huomattavan kalliita eikä niitä välttämättä korvata. Näitä kuluja ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Lääkemääräykset

 • Kustakin reseptistä maksetaan reseptimaksu.
 • Voit joutua maksamaan osan sellaisten lääkkeiden hinnasta, jotka eivät kuulu julkisen sairausvakuutusjärjestelmän korvaamiin lääkkeisiin. Tätä maksua ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.
 • Apteekeissa on luettelo korvattavista lääkkeistä.

Ambulanssi

 • Ambulanssi on maksuton

Lentoambulanssi

 • Soita numeroon 18155
 • Ambulanssi on maksuton

Korvaukset

 • Slovakiassa ei ole korvausjärjestelmää.
 • Jos hoidosta peritään maksu, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen ja hae korvausta.

Omavastuu

Saattaja sairaalassa

 • Saattajalta veloitetaan 3,30 euron päivämaksu.
 • Saattajalta ei peritä maksua, jos hän on
  • imettävä äiti, jonka lapsi/lapsia on sairaalassa hoidettavana
  • alle 3-vuotiaan lapsen saattaja
  • alle 18-vuotiaan syöpähoitoa saavan lapsen/nuoren saattaja.

Lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja erityisruokavaliovalmisteet

 • Lääkemääräyksen tai lääkinnällistä laitetta koskevan määräyksen käsittelymaksuna veloitetaan 0,17 euroa.
 • Käsittelymaksua ei veloiteta, jos
  • vakuutettu esittää kopion lääkemääräyksestä (jos käyttää useampaa kuin yhtä apteekkia)
  • vakuutettu esittää sellaisia lääkkeitä tai erityisruokavaliovalmisteita koskevan määräyksen, joiden kustannukset hän maksaa kokonaisuudessaan itse
  • vakuutettu esittää lääkemääräyksen pakollisista rokotteista
  • vakuutetulle on myönnetty verenluovuttajien kultainen Jansky-mitali (tai korkeampi ansiomerkki) tai
  • vakuutettu esittää sähköisen potilasasiakirjan, joka sisältää lääkemääräyksen.

Ensiapupoliklinikka

Riippuen ensiapu- ja terveydenhoitopalveluiden tyypistä:

 • Jos potilas käy ensiapupoliklinikalla tai hammasensiavussa, häneltä veloitetaan 2 euroa, paitsi tilanteissa, joissa hänet otetaan välittömästi sisään sairaalapotilaaksi.
 • Jos ensiapua annetaan potilaan kotona tai vastaavissa tiloissa, veloitetaan 10 euroa.
 • Jos potilas otetaan sairaalahoitoon, häneltä veloitetaan 2 euroa, jos
  • käynti on klo 16–22 arkipäivinä tai klo 7–22 viikonloppuna tai yleisenä vapaapäivänä alueella, jossa poliklinikkapalveluita ei ole tarjolla, tai
  • potilas on toimitettu sairaalaan välittömästi sen jälkeen, kun hän on saanut hoitoa poliklinikalla.
 • Muissa tapauksissa potilaalta, joka otetaan sairaalaan saamaan ensiapua, veloitetaan 10 euroa.

Kaikki edellä mainitut ensiapupalvelut ovat maksuttomia, jos kyseessä on

 • poliklinikalla tai sairaalassa heti tapaturman jälkeen saatu hoito (paitsi jos potilas on käyttänyt alkoholia tai mitä tahansa muuta päihdeainetta tai lääkettä muulla kuin lääkärin määräämällä tavalla)
 • ensiaputapauksessa annettu sairaalahoito, joka kestää yli 2 tuntia
 • poliklinikalla tai sairaalassa annettu ensiapu, jonka jälkeen potilas siirtyy sairaalahoitoon
 • poliklinikalla tai sairaalassa annettu ensiapu, jota annetaan alaikäiselle tuomioistuimen tai lastensuojeluviranomaisten päättämässä hoitolaitoksessa sosiaaliviraston pyynnöstä
 • potilas, jolle on myönnetty verenluovuttajien kultainen Jansky-mitali (tai korkeampi ansiomerkki).

Sairaankuljetus

 • Ambulanssikuljetuksesta veloitetaan 0,10 euroa kilometriä kohti.
 • Kuljetusmaksua ei peritä, jos kyseessä on
  • dialyysi- tai elinsiirtopotilas
  • syöpähoitopotilas tai sydänkirurgista hoitoa saava potilas
  • vaikeasti vammainen potilas, joka on täysin riippuvainen yksityiskuljetuksista
  • potilaan siirtäminen sairaalasta toiseen hoidon edellyttämistä syistä
  • potilas, jolle on myönnetty kultainen verenluovuttajien Jansky-mitali (tai korkeampi ansiomerkki).

Muut

Potilasasiakirja-aineiston toimittamisesta veloitetaan 2 euroa.


Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • Olet oikeutettu dialyysi- ja happihoitoon sekä kemoterapiaan Slovakiassa, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.
 • Hoidosta on sovittava Slovakian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvan terveyspalvelujen tarjoajan kanssa ennen maahan saapumista.
 • Terveyspalvelujen tarjoajalle on toimitettava myös lääkärintodistus, josta käy ilmi hoidon tarve.
 • Lisätietoa näiden terveydenhoitopalvelujen tarjoajista eri paikkakunnilla on seuraavilla sivustoilla:
 • Dialyysikeskukset – luettelo (vain slovakin kielellä)

EHIC-kortin tilausohjeet


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Slovakiassa myönnetyn sairaanhoitokortin haltija

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Terveydenhuollon valvontaviranomainen)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Puh: +421 2 20 856 226

Jaa tämä sivu