Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Romania

Kiireelliset tapaukset

Soita numeroon 112

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Hakeudu yleis- tai erikoislääkärille, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Tiedustele terveydenhoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta.
 • Sinun ei tarvitse maksaa hoidosta. Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella hankitun hoidon terveydenhoitopalvelun tarjoajalle.

Hammaslääkärit

 • Kun tarvitset kiireellistä hammashoitoa, hakeudu hammaslääkärille, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.
 • Tiedustele hammashoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta. Niitä voi hakea myös sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilta.
 • Sinun ei tarvitse maksaa hoidosta. Sairausvakuutustoimiston paikallistoimisto korvaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella hankitun hoidon hammashoitopalvelun tarjoajalle.

Sairaalahoito

 • Hakeudu sairaalaan, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa seuraavanlaisen sairaalahoidon:
  • Sairaalahoito:
   • Sairaanhoitoa tai leikkausta vaativat hätätilanteet, joissa potilaan henki on mahdollisesti vaarassa. Hoitoa jatketaan siihen asti, kunnes potilaalla ei ole enää välitöntä vaaraa.
   • Taudit, jotka voivat olla tarttuvia ja edellyttävät potilaan eristämistä/karanteenia siihen asti, kunnes tartuntavaara on ohi.
   • Synnytys.
  • Sairaalan vastaanotolla annettava hoito ja avohoito:
   • Leikkaushoitoa vaativat hätätilanteet.
   • Sellaisen epidemiaan liittyvän sairauden hoito, joka ei edellytä potilaan eristämistä.
   • Päiväsairaanhoidossa valvottavat kemoterapiapalvelut.

Et tarvitse lähetettä päästäksesi näihin hoitoihin sairaalassa. Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa kaikki kulut.

Lääkemääräykset

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella sinulla on oikeus ostaa lääkkeitä. Tarvitset lääkärin antaman lääkemääräyksen. Esitä se apteekissa, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen saman paikallistoimiston kanssa kuin lääkemääräyksen kirjoittaneella lääkärillä.
 • Lääkärit voivat määrätä lääkkeitä lääkeluettelosta, joka koostuu alaluetteloista A, B, C ja D ja alaluettelon C osista C1, C2 ja C3. Lääkkeen viitehinnasta korvataan potilaalle seuraavat prosenttiosuudet:
  • alaluettelo A – 90 %
  • alaluettelo B – 50 %
  • alaluettelo C (osat C1, C2 ja C3) – 100 %; sairausvakuutuslaitokset korvaavat osassa C2 luetellut lääkkeet suoritushintaan
  • alaluettelo D – 20 %

Hätätapauksissa annettava lääkärinhoito ja sairaankuljetus

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa seuraavat hoitotoimet:

 • Lääkärin kotikäynti leikkaushoitoa vaativissa kiireellisissä sairaustapauksissa
 • Kuljetus:
  • Kuolemantapauksessa: lääkärin edestakainen kuljetus vainajan luo kuoleman toteamiseksi ja laissa säädetyn kuolintodistuksen antamiseksi. Koskee perjantaita, lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä.
  • Ensihoitoyksikkö tulee potilaan kotiin ja potilaille, jotka eivät ole kriittisessä tilassa eivätkä vaadi valvontaa tai erikoissairaanhoitoa matkalla hoitoyksikköön, järjestetään tarvittaessa kuljetus, jos heidän tilansa vaatii erikoissairaanhoitoa, jota ei voida antaa kotona.

Näitä palveluja saa sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston yksityisiltä sopimushoitoyksiköiltä.

Ambulanssi

Hätäpalveluja tarjoavat:

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssipalveluja saa vain Romanian alueella ja ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa.

Korvaukset

 • Korvausjärjestelmää ei ole, koska sairaanhoitopalvelut ovat yleensä maksuttomia.
 • Lisämaksut – Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilta veloitetaan seuraavia lisämaksuja:
  1. Sairaan- ja terveydenhoidosta aiheutuneet kustannukset, joita eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata.
  2. Sellaisten lääkäreiden tai muiden terveydenhoitopalvelujen tarjoajien perimät kustannukset, joilla ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa.
  3. Lisämaksut siitä, jos potilas pyytää sairaalassa laadukkaampaa huonetta ja erikoisaterioita. Sairaalat veloittavat sairaalahoidosta omavastuuosuusjärjestelmän mukaisesti. Lisätietoja kohdassa 'Tietoa korvauksista'.
  4. Lääkekustannukset, jotka eivät kuulu sairausvakuutusjärjestelmän korvausten piiriin.
  5. Lääkekustannukset, jos lääkkeet on ostettu apteekista, jolla ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa.
  6. Omavastuuosuus lääkkeistä:
  • Alaluettelo A: myyntihinnan ja viitehinnan 90 % osuuden erotus
  • Alaluettelo B: myyntihinnan ja viitehinnan 50 % osuuden erotus
  • Alaluettelo D: myyntihinnan ja viitehinnan 20 % osuuden erotus
  • Alaluettelo C: osat C1 ja C3 – myyntihinnan ja viitehinnan välinen erotus; osa C2 – myyntihinnan ja suoritushinnan erotus.

Omavastuu

 • Sairaalahoidon omavastuuosuus on sairaalasta riippuen 5–10 Romanian leitä.
 • Jos sairaalahoito johtuu hätätilanteesta, omavastuuosuutta ei veloiteta.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Dialyysi

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus dialyysihoitoon samoin ehdoin kuin Romanian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvilla.
 • Romanian sairausvakuutus korvaa kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden dialyysihoitoon liittyvät palvelut. Niihin kuuluvat:
  • erytropoieettiset stimulantit (epoetiini, darbepoetiini), rautavalmisteet, fraktioidut tai fraktioimattomat hepariinit, sevelameerikelaatioaineet, vitamiini D -reseptoriagonistit (alfakalsidoli, kalsitrioli, parikalsitoli), kalsimimeettiset aineet (sinakalseetti), tietyt laboratoriotutkimukset sekä hemodialyysipotilaille edestakainen kuljetus, lääkkeiden ja hoitotarpeiden kuukausittainen kuljetus ja peritoneaalidialyysi potilaan kotona.
 • Dialyysipalveluja saa julkisilta tai yksityisiltä sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston sopimushoitoyksiköiltä. Tiedustele dialyysihoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta.

Happihoito

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus happihoitoon sairaalahoidon aikana.
 • Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa hoidon.
 • Happihoitoon sovelletaan samoja ehtoja kuin sairaalahoitoon (ks. edellä).

Sädehoito

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus sädehoitoon samoin ehdoin kuin Romanian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvilla.
 • Sädehoitoa (ortogonaali, koboltti, 2D ja 3D lineaarikiihdytin, IMRT ja brakyterapia) annetaan sädehoidon hoito-ohjelman mukaisesti syöpäpotilaille päiväsairaanhoidollisena toimena ja siihen sisältyvät siihen läheisesti liittyvät palvelut ja asiakirjat.
 • Sädehoitopalveluja tarjoavat ne julkisen terveydenhuollon yksiköt, joilla on tarvittava välineistö, hoitoyksiköt, jotka on lainsäädännön edellyttämällä tavalla arvioitu ja hyväksytty, sekä hoitoyksiköt, jotka kuuluvat ministeriöiden omaan hoitoverkostoon (sopimussuhde sairausvakuutuslaitoksen kanssa kansallisen terveysohjelman täytäntöönpanosta). Sairausvakuutuslaitoksen verkkosivustolla on luettelo näistä yksiköistä.

Kemoterapia

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus kemoterapiaan ja päivittäiseen seurantaan.
 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus erityisen syöpäpotilaiden hoito-ohjelman mukaiseen hoitoon. Siihen kuuluu mm. solunsalpaaja-, immunomodulaattori- ja hormonihoitoa.
 • Syöpälääkitykseen on saatava lääkemääräys erikoislääkäriltä, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa. Lääkityksen saa joko hoito-ohjelmaan osallistuvien laitosten omista apteekeista tai tavallisista apteekeista. Lääkäri määrää syöpälääkkeet alaluettelon C osasta C2.
 • Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston verkkosivustolla on luettelo syöpähoitoyksiköistä, apteekeista ja erikoislääkäreistä, joilla on sopimus sairausvakuutuslaitosten paikallistoimistojen kanssa.

EHIC-kortin tilausohjeet

 • Jos kuulut sairausvakuutuksen piiriin, voit hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta. 
 • Jos hakemus hyväksytään, saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin 7 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilausohjeet (vain romaniaksi)

EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Romaniassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Casa Nationala de Asiguarari de Sanatate (kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 236
Sähköposti: relpubl1@casan.ro

Jaa tämä sivu