Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Puola

Hätätilanteet

Soita numeroon 999 tai 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Kansallisen terveysrahaston keskustoimisto – Kansainvälisten asioiden osasto (vain puolaksi)
Puh: +48 (22) 572 62 68
Sähköposti: ca17@nfz.gov.pl


Hoito ja kustannukset

Ensiapu

Äkillisissä sairaus- ja onnettomuustapauksissa ensiapua saa ensihoitoyksiköiltä. Ensihoitoyksikön palvelu on hätätilanteissa maksutonta.

Muut julkisen terveyshoitojärjestelmän piirissä toimivat terveyspalvelujen tuottajat tunnistaa Kansallisen terveysrahaston (NFZ) logosta.

Perusterveydenhuollon lääkärit

 • Lääkäreiden vastaanottoaika on maanantaista perjantaihin klo 8–18.
 • Arkisin kello 18 jälkeen, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä sairaanhoitopalveluja saa yleensä NFZ:n sopimushoitoyksiköiltä, jotka palvelevat ympäri vuorokauden.
 • Niiden osoitteet ja puhelinnumerot ovat
  • NFZ:n verkkosivustolla (vain puolaksi)
  • NFZ:n kanssa sopimuksen tehneissä sairaaloissa ja lääkäreiden vastaanotoilla.

Hammaslääkärit

 • Hammaslääkärit tarjoavat usein sekä julkista että yksityistä hoitoa, joten julkisia palveluja ei ehkä ole saatavissa kaikkina viikonpäivinä. Tarkista asia etukäteen hammaslääkärin vastaanotolta.
 • Luettelo lakisääteisistä maksuttomista palveluista ja materiaaleista on saatavilla vastaanotolla. Luetteloon sisältyvistä palveluista ja materiaaleista ei saa periä lisämaksua, mutta luettelon ulkopuolisista palveluista ja materiaaleista peritään maksu, josta ei voi hakea korvausta Puolassa.

Sairaalahoito

 • Sairaalahoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Lähetettä ei kuitenkaan tarvita äkillisissä sairaustapauksissa, onnettomuuksissa tai muissa hätätilanteissa.
 • Hakeudu sairaalaan, jolla on sopimus NFZ:n kanssa (useimmilla on). Tällaisissa sairaalarakennuksissa on yleensä NFZ:n logo.
 • Voit myös pyytää NFZ:n aluetoimistolta apua sairaanhoitopalvelun etsimisessä tai tehdä itse hakuja NFZ:n verkkosivustolla (vain puolaksi).
 • Sairaalassa toimenpiteet, diagnostiset testit, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ateriat ovat maksuttomia.

Lääkemääräykset

 • Esitä apteekissa lääkemääräyksen lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokortti.
 • Useimmista peruslääkkeistä peritään kiinteä hinta, ja muut lääkkeet korvataan vaihtelevasti tiettyyn rajaan asti. Yleistä tietoa on saatavilla englanniksi ja puolaksi terveysministeriön verkkosivuilla.
 • Jos lääke ei ole korvattavien lääkkeiden luettelossa, siitä on maksettava täysi hinta.

Korvaukset

Jos hoidosta peritään maksu, hae kotimaahan palattuasi korvausta kansallisesta sairausvakuutuslaitoksesta.


Omavastuu

 • Terveyskeskusten sekä hoito- ja kuntoutuslaitosten terveyspalvelut: Potilaan on maksettava aterioista ja majoituksesta.
 • Kylpylähoidot: Potilaan on maksettava osa aterioiden ja majoituksen hinnasta, joka riippuu huonetyypistä ja majoitusajasta. Maksuosuudesta päättää terveysministeriö.
 • Sairaankuljetus: Potilaalla on sairausvakuutuslääkärin tai julkisen terveydenhuollon lääkärin/erikoislääkärin määräyksellä oikeus saada edestakainen ambulanssikuljetus lähimpään hoitolaitokseen seuraavissa tapauksissa:
  • potilas tarvitsee välitöntä lääkärinhoitoa hoitolaitoksessa
  • potilas tarvitsee jatkuvaa hoitoa eikä liikuntarajoitteen vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä.

Onnettomuus- ja hätätilanteissa ensihoitoyksikön palvelu on maksutonta.

Muussa tapauksessa potilaan on maksettava joko 60 % tai 100 % kustannuksista.


Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Näihin hoitoihin tarvitaan lähete potilaan oman sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvalta hoitavalta lääkäriltä.

EHIC-kortin tilausohjeet


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot

Lääkärit ja sairaalat (vain puolaksi)


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Puolassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Osasto: Współpracy Międzynarodowej Puh: +48 (22) 572 62 68
Sähköposti: ca17@nfz.gov.pl

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu