Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Finland

Huomautus:

 • Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) asukkaat saavat julkisen sektorin terveydenhoitoa Suomessa samoin ehdoin kuin Suomessa asuvat. Heidän on esitettävä voimassa oleva kansallinen henkilötodistus ja ilmoitettava jossakin Pohjoismaassa sijaitsevan pysyvän asuinpaikkansa osoite.

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112
 • Ota yhteyttä oleskelupaikkakuntasi kunnalliseen terveyskeskukseen tai sairaalaan.

Suomessa on kaksi virallista kieltä: suomi ja ruotsi. Useimmat suomalaiset, myös lääkärit ja hoitajat, puhuvat lisäksi englantia.


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat kaiken välttämättömän sairaanhoidon kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Voit ottaa yhteyttä kunnalliseen terveyskeskukseen, jossa hoitotarpeesi arvioidaan.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus, jotta voit saada hoitoa samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.
 • Terveyskeskus veloittaa palveluistaan kiinteän maksutaulukon mukaisen asiakasmaksun.
 • Alle 18-vuotiaiden hoito on pääosin maksutonta.
 • Voit hakeutua myös yksityisen lääkärin tai sairaalan hoitoon. Tällöin sinun on maksettava maksu kokonaisuudessaan. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta julkiselta sairausvakuutuslaitokselta eli Kelalta.

Hammaslääkärit

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat kaiken välttämättömän sairaanhoidon kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Jos tarvitset hammashoitoa, ota yhteyttä kunnalliseen terveyskeskukseen.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus, jotta voit saada hoitoa samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.
 • Terveyskeskus veloittaa palveluistaan kiinteän maksutaulukon mukaisen asiakasmaksun. Myös eri hoidoista peritään maksuja, joiden suuruus vaihtelee hoidoittain (noin 8–220 euroa).
 • Alle 18-vuotiaiden hammashoito on yleensä maksutonta.
 • Voit hakeutua myös yksityisen hammaslääkärin tai hammasklinikan hoitoon. Tällöin sinun on maksettava maksu kokonaisuudessaan. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta Kelalta.

Sairaalahoito

 • Sairaalahoito edellyttää lääkärin lähetettä. Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus.
 • Sairaalahoidosta peritään asiakasmaksu.
 • Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksu peritään enintään seitsemältä päivältä vuodessa.
 • Avohoidosta peritään asiakasmaksut.
 • Jos hakeudut hoitoon yksityiseen sairaalaan, sinun on maksettava kaikki kustannukset. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta Kelalta.

Lääkemääräykset

 • Kaikki reseptit ovat sähköisessä muodossa. Reseptilääkkeitä saa kaikista apteekeista.
 • Apteekki perii lääkkeistä täyden hinnan.
 • Saat kuitenkin apteekista kaikista reseptilääkekuluista kuitin, jonka avulla voit hakea korvausta Kelalta.

Ambulanssi

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat ambulanssikuljetuksen kiireelliseen hoitoon. Voimassa oleva kortti on esitettävä ambulanssin työntekijöille.
 • Ambulanssikuljetuksesta potilas maksaa asiakasmaksun.

Lentoambulanssi

 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa hätätilanteessa lentoambulanssikuljetukseen. Voimassa oleva kortti on esitettävä lentoambulanssin työntekijöille.
 • Ilmakuljetuksen tarve arvioidaan 112-hätäpuhelun yhteydessä.
 • Lentoambulanssikuljetuksesta peritään asiakasmaksu.

Korvaukset

 • Julkinen sairausvakuutuslaitos (Kela) korvaa osittain
  • yksityisistä sairaanhoitopalveluista aiheutuneita kuluja kiinteän korvaustaksan perusteella
  • hoitoon ja tutkimuksiin liittyviä matkakuluja
  • lääkärin määräämiä lääkkeitä.
 • Kunnallisten terveyskeskusten tai sairaaloiden tavanomaisia asiakasmaksuja ei korvata.
 • Kelalta voi hakea korvausta lomakkeella SV 127e, joka on yleensä saatavilla yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoajilta. Lomake on myös Kelan sivustolla.
 • Täytä, päivää ja allekirjoita lomake. Tarvittavia tietoja ovat vakituinen osoitteesi ja pankkitietosi (pankin nimi ja tilinumero IBAN- ja BIC-koodeineen).
 • Liitä hakemukseen kopiot tarvittavista asiakirjoista (maksukuitit, asiakirjat, joissa eritellään lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot, eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus).
 • Kela maksaa korvauksen suoraan pankkitilillesi.
 • Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.
 • Lisätietoa korvauksista on Kelan sivustolla (englanninkielinen sivu).

Palvelunumerot sairaanhoito- ja lääkekorvauksia koskevissa kysymyksissä
Puh: +358 20 692 204 (suomeksi)
Puh: +358 20 692 224 (ruotsiksi)
Puh: +358 20 634 2650 (englanniksi)

Jos hoidosta peritään maksu etkä pysty hakemaan korvausta Suomessa ollessasi, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen.


Omavastuu

 • Suomessa julkiset terveyspalvelut ovat
  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille samansuuruinen tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhetilanteen mukaan.
 • Kunnallisten terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään lainsäädännössä. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.
 • Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivustolta
 • Yksityisten sairaanhoitopalveluiden maksut: Korvaukset kattavat osan yksityislääkärin palkkioista ja tutkimus- ja hoitokuluista. Korvaustaksat Kelan sivustolla. Taksataulukossa mainittu korvattava enimmäismäärä on usein pienempi kuin veloitettu maksu.
 • Julkisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneita kuluja ei korvata, kuten ei myöskään hoitojaksoja julkisessa sairaalassa tai laitoksessa (esim. vanhainkodissa).
 • Kela maksaa korvauksia myös reseptilääkkeistä.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Ota etukäteen yhteyttä laitokseen (esim. sairaalaan), joka antaa tarvitsemaasi hoitoa.


EHIC-kortin tilausohjeet

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin saavat kaikki henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa.
 • Kortin voi tilata

EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot

 • Suomessa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoitoa kaikilta julkisten terveyspalvelujen tuottajilta. Erillistä luetteloa ei ole saatavilla. Yhteystietoja on saatavilla Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelusta (rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa). Sähköposti: yhteyspiste@kela.fi.
 • Jos asioit yksityislääkärillä tai -sairaalassa, sinun on maksettava maksut kokonaisuudessaan, mutta voit hakea jälkikäteen korvausta Kelalta.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Suomessa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Ota yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen:
Puh: +358 20 634 0200
Faksi: +358 20 634 1599
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Jaa tämä sivu