Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Tanska

Huom.

 • Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin asukkaat tarvitsevat vain voimassa olevan kansallisen henkilötodistuksen saadakseen maksutonta terveydenhoitoa Tanskassa, mutta hoitoa saa myös esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin.
 • EU:n ulkopuolisen maan kansalainen voi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttiaan Tanskassa ainoastaan, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  • hän on EU-kansalaisen perheenjäsen, joka kuuluu sairausvakuutuksen piiriin
  • hän asuu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Islannissa
  • hän on valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen (1954) 1 artiklan mukainen valtioton henkilö
  • hän on YK:n pakolaisyleissopimuksen (1951) 1 artiklan mukainen pakolainen

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112 (ympäri vuorokauden).

Ympärivuorokautiset terveyspalvelut:

Perustietoa terveydenhuollosta Tanskassa
Miten saat apua sairaustapauksessa

Yhteydenotot:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority
EU Health Insurance
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Puhelin: +45 72 26 94 90
Faksi: Puh: +45 (72) 28 66 01
Sähköposti: stps@stps.dk
Verkkosivusto: www.stps.dk


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvien sopimuslääkäreiden antama hoito on maksutonta.
 • Erikoislääkäriä varten tarvitaan yleensä yleislääkärin lähete.
 • Yleislääkäriä (praktiserende læge) tai erikoislääkäriä (behandlere) voi hakea terveyspalvelujen tarjoajien luettelosta (vain tanskaksi)

Hammaslääkärit

 • Jos hammaslääkärillä on sopimus julkisen sairausvakuutusjärjestelmän kanssa, saat hoitoa edullisempaan hintaan.
 • Tietyt ennalta ehkäisevät hoidot ja paikat korvataan enintään 40 prosenttiin asti.
 • Proteeseista, kruunuista jne. ei makseta korvauksia.
 • Hammaslääkäriä (tandlæge) voi hakea terveyspalvelujen tarjoajien luettelosta (vain tanskaksi)

Sairaalahoito

 • Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä julkisen sairaalan ensiapuyksikköön (skadestue tai Akutmodtagelse/Akutklinik).
 • Tietoa kiireellisestä sairaalahoidosta ja sen saamisen edellytyksistä englanniksi ja tanskaksi. Joillakin alueilla ensiapuun on soitettava etukäteen.
 • Jos hoidon tarve ei ole kiireellinen, tarvitaan lähete yleis- tai erikoislääkäriltä.
 • Hoito on maksutonta.

Lääkemääräykset

 • Lääkemääräyksen voit toimittaa mihin tahansa apteekkiin. Lähin apteekki (apotek)
 • Kun ostat reseptilääkkeitä ensimmäisen kerran Tanskassa, saat henkilökohtaisen kortin.
 • Näytä tämä kortti aina, kun ostat lääkkeitä, koska oikeutesi korvauksiin lasketaan rekisteröityjen ostojen perusteella.
 • Korvausten määrä riippuu siitä, kuinka paljon ostat reseptilääkkeitä vuoden kuluessa. Jos vuotuiset kulut jäävät tietyn rajan alapuolelle, lääkkeitä ei korvata (vuonna 2018: 965 Tanskan kruunua / vuosi).

Ambulanssi

 • Soita numeroon 112, jos tarvitset ambulanssia.
 • Ambulanssi on maksuton hätätilanteissa.

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssikuljetuksista ei ole annettu erityismääräyksiä.

Korvaukset

Jos maksoit täyden hinnan hoidostasi, voit hakea korvausta sen kunnan (kommune) julkisesta terveydenhuollosta, jossa oleskelet. Ne joko korvaavat sairaanhoitokulusi suoraan tai opastavat korvausten hakemisessa.

Kuntahaku (vain tanskaksi)

 • Esitä kaikki alkuperäiset laskut, kuitit ja lähetteet
 • Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi
 • Anna pankkitietosi (IBAN- ja SWIFT/BIC-koodein)

Jos et pystynyt hakemaan korvausta oleskelusi aikana, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen.


Omavastuu

Sairaalahoito ja yleis- ja erikoislääkärin hoito (jälkimmäinen yleislääkärin lähetteellä) ovat maksuttomia.

Hammaslääkärit

Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä korvaa joistakin hoidoista enimmillään 40 %. Proteeseista, kruunuista jne. ei makseta korvauksia.

Lääkkeet

 • Korvaus perustuu siihen, kuinka paljon olet tosiasiallisesti joutunut vuoden aikana hankkimaan reseptilääkkeitä.
 • Jos vuotuiset kulut eivät ylitä tiettyä alarajaa, lääkkeitä ei korvata (vuonna 2018: 965 Tanskan kruunua / vuosi). (Alle 18-vuotiaille korvataan vähintään 60 %.)
 • Ulkomaalaiset saavat henkilökohtaisen lääkekortin ostaessaan reseptilääkkeitä ensimmäisen kerran Tanskassa. Kortti on esittävä aina lääkkeitä ostettaessa, jotta korvauksen määrä voidaan laskea.
 • Muualta kuin Tanskasta ostettujen lääkkeiden korvattavuudesta on tietoa Tanskan lääkeviraston sivustolla (Lægemiddelstyrelsen).

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • Jos tiedät tarvitsevasti sairaalahoitoa Tanskassa oleskelusi aikana, sovi hoidosta hyvissä ajoin ennen saapumistasi Tanskaan.
 • Yksityisten palveluntarjoajien antama hoito korvataan vain, jos siihen on lähete julkisesta sairaalasta.
 • Julkiset sairaalat voivat kieltäytyä järjestämästä hoitoa kapasiteettiongelmien vuoksi.
 • Kuljetuskustannuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sairaalaan.

EHIC-kortin tilausohjeet

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea verkossa:


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Tanskassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

 • Udbetaling Danmark myöntää sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen.
 • Hätätapauksissa se voidaan lähettää faksilla oleskelumaahasi.

Yhteydenotot:

Udbetaling Danmark
International Health Insurance
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tanska
Puh. +45 7012 8081
Sähköposti: udbetalingdanmark@atp.dk

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu