Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Horvaatia

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Horvaatia riiklik haigekassa – CHIF)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4806 333


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

Hambaarstid

 • Peaksite pöörduma sellise hambaarsti vastuvõtule, kellel on leping Horvaatia riikliku haigekassaga, kuna nende teenused on tasuta.
 • Visiiditasu on 10 Horvaatia kuna.

Haigla

 • Ravi on tasuta, kui haiglal on leping Horvaatia riikliku haigekassaga.
 • Teil on vaja esmatasandi raviarsti saatekirja.
 • Haiglaravi eest on ette nähtud voodipäevatasu 100 Horvaatia kuna. Patsienditasu ülempiiriks on 2000 Horvaatia kuna.

Retseptiravimid

 • Saate esmatasandi raviarsti poolt väljakirjutatud ravimeid apteegist, millel on leping Horvaatia riikliku haigekassaga.
 • Iga retsepti kohta kehtib 10 Horvaatia kuna suurune tasu.

Kiirabi

 • Vajalikud kiirabi transpordikulud kaetakse.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

 • Hüvitamine Horvaatia riikliku haigekassa kaudu ei ole võimalik.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

Euroopa ravikindlustuskaart annab kõigile ELi liikmesriikides, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis kindlustatud isikutele õiguse tervishoiuteenustele kindlustatud horvaatidega samadel tingimustel.

Teilt küsitakse tasu teatavate teenuste eest, mille puhul ka kindlustatud horvaadid peavad tasuma (omaosalus). Kindlustatud isikud, kes kasutavad Horvaatias mitterahalisi ravikindlustushüvitisi, peavad katma 20% oma kuludest. Kuid omaosaluse minimaalne suurus ei või olla väiksem kui:

 • 10 Horvaatia kuna esmatasandi arstiabi eest
 • 100 Horvaatia kuna haiglaravi voodipäeva eest
 • 10 Horvaatia kuna ravimiretsepti eest
 • 25 Horvaatia kuna eriarstiabi eest
 • 50 Horvaatia kuna eriarsti diagnoosi eest, mis ei kuulu esmatasandi arstiabi alla
 • 50 Horvaatia kuna ortopeediliste ja muude abivahendite eest
 • 25 Horvaatia kuna taastusravi eest päevas
 • 1000 Horvaatia kuna stomatoloogiliste abivahendite eest
 • 500 Horvaatia kuna üle 65-aastaste stomatoloogiliste abivahendite eest

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Kas olete mõne teise ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik? Siis saate dialüüsi, hapniku- või keemiaravi oma Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
 • Ravile kiire juurdepääsu saamiseks võtke enne Horvaatiasse reisimist kindlasti ühendust asjaomase tervishoiuteenuse osutajaga. Broneerige aeg konkreetseks kuupäevaks ja kellaajaks.
 • Samuti peavad teil olema neid teenuseid põhjendavad meditsiinilised dokumendid.

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Horvaatias välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Euroopa ravikindlustuskaardi kaotanud isik peab võtma ühendust Horvaatia riikliku haigekassa lähima bürooga nii kiiresti kui võimalik.

Lisateave:

ncp-croatia@hzzo.hr

Telefon: +385 1 644 90 90

Riiklik kontaktpunkt HZZO

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte