Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Šveits

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Telefon: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis.
 • Tavaliselt tuleb teil esmalt kanda ravi kogukulu ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist (vt punkti Hüvitamine).

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaart ei kata hambaravikulusid, välja arvatud juhul, kui tegemist on õnnetuse, lõualuusüsteemi või muu raske haigusega, nagu on sätestatud Šveitsi õiguses.

Haiglaravi

 • Hädaolukorras minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Kui tegemist ei ole kiireloomulise juhtumiga, peab riigieelarvelisse haiglasse ravile saamiseks olema arsti suunamiskiri.
 • Kui teid võetakse haiglaravile, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud.
 • Kui eelistate erahaiglat või riigieelarvelise haigla erapalatit või osaliselt erateenuseid osutavat palatit, peate hinnaerinevuse tasuma ise.

Ravimiretseptid

 • Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud hüvitatavate ravimite ametlikku nimekirja.

Kiirabi

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabitranspordi kulu kuni 50% ulatuses, kuni 500 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Kiirabi- ja päästelennud

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabilennu kulu kuni 50% ulatuses ja kuni 5000 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Hüvitamine

 • Kui peate ravi eest maksma, võite saata originaalarve ning Euroopa ravikindlustuskaardi ja isikutunnistuse koopia järgmisel aadressil:

Gemeinsame Einrichtung KVG
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten

Telefon: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • Kiire ja tasuta ülekande saab teha, kui esitate ka oma pangaandmed (IBAN, BIC, aadress).
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate kodumaale jõudes ühendust võtma oma ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus

 • Peate iga 30-päevase raviperioodi eest maksma kindlaksmääratud tasu (praegu 92 Šveitsi franki täiskasvanuile ja 33 Šveitsi franki kuni 18-aastastele).
 • Statsionaarse ravi korral võetakse täiskasvanuilt (vähemalt 26-aastastelt) iga päeva eest täiendavalt 15 Šveitsi franki. Haiglaravi tasust on vabastatud alla 18-aastased, noored üliõpilased (kuni 25-aastased) ning rasedus- ja sünnitusabi saavad naised.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Võtke varakult enne reisi ühendust puhkusesihtkohas oleva haigla või arstiga, et kõik vajalik saaks õigeaegselt korraldatud.

Kuidas kaarti taotleda?

Kontaktandmed Šveitsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks pöörduge Šveitsis otse oma ravikindlustuse pakkuja poole (KVG).

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerivate Šveitsi arstide ja haiglate nimekirja juurde viiv link puudub.
 • Tervishoiuteenuse osutajate kontaktandmed leiate järgmistelt veebisaitidelt: www.spitalfinder.ch jawww.doctor.ch.

Kadunud või varastatud kaart

Teave Šveitsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Teie ravikindlustuse pakkuja (KVG) väljastab teile ajutise asendustõendi.

 • Kiireloomulistel juhtudel võib ajutise asendustõendi saata teile faksi või e-postiga riiki, kus te viibite.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte