Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Iceland

Märkus: muude Põhjamaade (Norra, Rootsi, Soome ja Taani) kodanikud peavad Islandil arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Sjukratryggingar Islands
(Islandi tervisekindlustusasutus)
Tel: +354 515 0002
E-post: international@sjukra.is


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Üldisi tervishoiuteenuseid osutatakse kõikjal Islandil asuvates tervisekeskustes, mis on avatud kl 8.00–16.00. Kui soovite arsti vastuvõtule minna pärast tööaega, siis enamikus piirkondades on olemas valvearst/-õde.
 • Peate ise tasuma tavapärase summa. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastastele lastele on ravi tasuta.
 • Õhtuti ja nädalavahetustel saab Reykjaviki piirkonnas ravi „Læknavaktini“ keskuses. Tel: 1770
 • Meditsiinilise nõustamise saamiseks ja koduvisiidi tellimiseks töövälisel ajal helistage numbril 1770

Hambaarstid

 • Hambaravi saab enamikus Islandi piirkondades asuvates hambaravikabinettides.
 • Üldiselt tuleb maksta tavapärane tasu. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastaste laste puhul tuleb tasuda aastane tasu: 2 500 Islandi krooni.
 • Pensionäridel ja töövõimetushüvitiste saajatel on õigus kulude osalisele hüvitamisele. Peate asjaomast õigust tõendama.

Haiglaravi

 • Viivitamatut haiglaravi on võimalik saada ainult hädaolukorras.
 • Tavaliselt ei ole statsionaarne haiglaravi tasuline.
 • Ambulatoorse ravi eest peate tasuma. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Ravimiretseptid

 • Islandil võite pöörduda mis tahes apteeki („APÓTEK“).
 • Kui teie retseptiravimi puhul kohaldatakse Islandil omaosalust, peate taotlema hüvitamist kas Islandi tervisekindlustusasutuselt või koju tagasi jõudes oma tervisekindlustusasutuselt.
 • Retseptiravimite eest tasumisele kuuluv summa võib jääda vahemikku 0–100% selle hinnast sõltuvalt retsepti liigist.
 • Retseptikulusid Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabiteenuseid osutatakse tavapärase hüvitamisele mittekuuluva tasu eest.
 • Kui te ei esita oma Euroopa ravikindlustuskaarti, siis peate tasuma kogu summa.
 • Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabilennud

 • Kehtivad samad tingimused nagu kiirabi puhul.

Hüvitamine

 • Tavapäraseid patsiendi omaosaluse kulusid Islandil ei hüvitata. Muid hüvitisi tuleb taotleda Reykjavikis asuvast Islandi tervisekindlustusasutuse Sjúkratryggingar Íslands büroost.
 • Kui pidite ravi eest maksma, siis tagasi kodumaale jõudes saatke originaalkviitungid koos taotluse ning kulude hüvitamise õigust tõendavate dokumentidega (nt Euroopa ravikindlustuskaardi koopia või muu tõend teie tervisekindlustuse kohta) oma tervisekindlustuse pakkujale. Teie riiklik tervisekindlustuse pakkuja võtab ühendust asutusega Sjúkratryggingar Íslands.
 • Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.

Patsiendi omaosalus

Omaosaluse suurus võib vastavalt jaotisele „Ravi, kindlustus ja kulud“ olla erinev, sõltuvalt ravi liigist ja isikute kategooriatest:

 • alla 18-aastased lapsed;
 • pensionärid;
 • töövõimetushüvitisi saavad isikud.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Teie Euroopa ravikindlustuskaart katab hapnikuravi, dialüüsi ja keemiaraviga seotud kulud.
 • Peaksite raviteenuse saamise osas eelnevalt kokku leppima ja selle broneerima. Varuge piisavalt aega, et teha enne reisimist vajalikud korraldused.
 • Kontrollige kindlasti, et olete teenuse broneerinud riigi poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutaja juures. Euroopa ravikindlustuskaart ei hõlma eraasutuses saadavat ravi.
 • Dialüüs – võtke ühendust: Landspitali ülikooli haiglaga (islandi keeles), dialüüsi osakond, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tel: +354 543 6311, faks: +345 543 4806
 • Hapnikuravi – võtke ühendust: Súrefnisþjónustan, Landspitali ülikooli haigla, osakond A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktisikud: Stella Hrafnkelsdóttir (RN BSc Nurse) Rósa Karlsdóttir (Rn BSc Nurse), tel.: +354 543 6049 / +354 543 6040, faks: +354 543 6019
 • Muud raviteenused – võtke ühendust: Islandi tervisekindlustusasutuse rahvusvaheline osakond, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, tel.: +354 515 0002

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Islandil on kõik tervisekeskused riiklikud
 • Islandil on kõik haiglad riiklikud
 • Peaaegu kõigil eriarstidel on riiklikud lepingud ning nad on seega hõlmatud riikliku süsteemiga
   

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Islandil välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Sjukratryggingar Islands (Islandi tervisekindlustusasutus)
Tel: +354 515 0002
E-post: international@sjukra.is

Jaga seda lehte