Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

united kingdom

Hädaolukord

Helistage numbril 999 või 112.

Riikliku tervishoiuteenistuse (National Health Service, NHS) teenus 111

 

Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamine Ühendkuningriigis

Mida peate teadma

Kui külastate Ühendkuningriiki ELi liikmesriigist ja jääte ajutiselt Inglismaal viibides haigeks või vajate erakorralist arstiabi, võite tervishoiuteenuste saamiseks kasutada oma koduriigis välja antud kehtivat Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui teil on õigus seda Ühendkuningriigis kasutada, peate oma Euroopa ravikindlustuskaardi kaasa võtma.

Euroopa ravikindlustuskaart ei asenda reisikindlustust. See ei kata erameditsiiniteenuste, plaanilise ravi, kojulennu või kaotatud või varastatud varaga seotud kulusid. Soovitame teil teha kogu reisi kestuse ajaks ka reisi- või tervisekindlustuse.

Erakorraline arstiabi Inglismaal

See teave puudutab arstiabi saamist Inglismaal.

Tervishoiuteenuste kättesaadavus Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal võib Inglismaast erineda.

NHS on elukohapõhine tervishoiusüsteem. See võib tähendada, et Inglismaa külastajad peavad olenevalt oma olukorrast NHSi tervishoiuteenuste eest maksma.

Osa teenustest, nagu erakorraline arstiabi ning perearsti külastused, on kõigile tasuta.

Kiireloomulist ravi või sellist ravi, mida ei saa teie koju naasmiseni ohutult edasi lükata, osutatakse alati ning selle eest tasumisega tegeletakse hiljem. Ainult arst saab otsustada, kas teie ravi on kiireloomuline või edasilükkamatu.


Ravi, kindlustus ja kulud

Perearstid

 • Esmatasandi arstiabi, sealhulgas perearsti osutatavaid raviteenuseid, pakuvad riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) arstid (general practitioner, GP) tasuta. Leidke teile lähim perearst.

Hambaarstid

 • Kogu NHSi pakutava meditsiiniliselt näidustatud hambaravi eest tuleb maksta kindlaksmääratud tasu, mida ei hüvitata. Leidke teile lähim hambaarst.

Haiglaravi (NHS)

 • Haiglaravi määrab perearst, hambaarst või silmaarst, välja arvatud erakorralise arstiabi vajaduse korral. Kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, on NHSi süsteemi kuuluvates haiglates suurem osa ravist tasuta. Leidke teile lähim haigla.
 • Kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada riikliku tervishoiusüsteemi raames osutatavat meditsiiniliselt vajalikku ravi tasuta. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata plaanilist ravi.

Ravimiretseptid

Kiirabi

 • Vajalik kiirabitransport on tasuta.

Hüvitamine

 • Ühendkuningriigis on ravi enamasti tasuta ning seega puudub ka hüvitamissüsteem.
 • Kui tuleb maksta kindlaksmääratud tasu (nt NHSi süsteemis töötavate hambaarstide tasud või retseptitasud), siis seda Ühendkuningriigis ei hüvitata.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Ravi on Ühendkuningriigis üldjuhul tasuta, kuid peate enne näitama oma Euroopa ravikindlustuskaarti.
 • NHSi süsteemi kuuluvate hambaarstide teenuste eest peavad patsiendid maksma kindlaksmääratud tasu.
 • Retseptitasu, mis tuleb tasuda apteegis, kehtib ainult Inglismaal. Põhja-Iirimaal, Šotimaal ja Walesis retseptitasu ei võeta.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 

ELi külastavate Ühendkuningriigi elanike ravikindlustus

Kui külastate Ühendkuningriigist mõnd ELi liikmesriiki, võite meditsiiniliselt vajaliku ravi saamiseks kasutada Ühendkuningriigi globaalset ravikindlustuskaarti (UK Global Health Insurance Card, UK GHIC) või Ühendkuningriigi Euroopa ravikindlustuskaarti (UK EHIC).

Olemasolevate kaartide erinevused

Ühendkuningriigis kindlustatud isikute jaoks on olemas kahte liiki kindlustuskaitse. Võite taotleda kas

 • Ühendkuningriigi globaalset ravikindlustuskaarti (UK GHIC) või
 • Ühendkuningriigi Euroopa ravikindlustuskaarti (UK EHIC), kui teil on väljaastumislepingust tulenevad õigused.

Enamiku inimeste jaoks asendatakse uue taotluse korral olemasolev Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) Ühendkuningriigi globaalse ravikindlustuskaardiga (UK GHIC).

Lisateave EHICi või GHICi taotlemise kohta

Kuidas kaarti kasutada

Saate oma kaarti kasutada meditsiiniliselt vajaliku riikliku arstiabi saamiseks, kui külastate ELi liikmesriiki.

Meditsiiniliselt vajalik arstiabi on arstiabi, mida ei saa edasi lükata kuni teie Ühendkuningriiki naasmiseni. Ravi vajalikkuse üle otsustab külastatava riigi tervishoiuteenuse osutaja.

Lisateave riikide kohta, kus teie kaart kehtib

Kui teil on olemas Euroopa ravikindlustuskaart

Kui teil on olemas Euroopa ravikindlustuskaart, mis anti välja enne Ühendkuningriigi lahkumist EList, kehtib see kuni kaardi kehtivusaja lõpuni. Võite taotleda uut kaarti kuni kuus kuud enne praeguse kaardi aegumist.

Kui olete välismaal ja teil ei ole kaarti kaasas

Kui reisite Euroopa Liitu ilma oma EHICi, UK GHICi või uue UK EHICita ja vajate oma külastuse ajal ravi, võite saada ajutise asendussertifikaadi (Provisional Replacement Certificate, PRC), et tõendada oma õigust saada meditsiiniliselt vajalikku arstiabi.

Asendussertifikaat annab teile kuni koju naasmiseni sama kindlustuskaitse nagu kehtiv EHIC, UK GHICi või uus UK EHIC.

Ajutise asendussertifikaadi taotlemiseks võtke ühendust NHSi talitusega Overseas Healthcare Services.


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Ühendkuningriigis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele, kes vajavad ravi välismaal viibimise ajal.

Tervishoiuteenused välismaal
Telefon: 0191 218 1999 (helistades Ühendkuningriigist)
+44 191 218 1999 (helistades välismaalt)

Taotlege kaotatud või varastatud kaardi asemele uut, kui olete tagasi Ühendkuningriigis.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte