Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Spain

Hädaolukord

Helistage numbril 112 

Ministerio de Sanidad (Tervishoiuministeerium)
Tel: +34 901 400 100
E-post: oiac@mscbs.es
Veebisait: www.mscbs.gob.es

 


Ravi, kindlustus ja kulud

 • Enne arsti poole või haiglasse pöördumist veenduge, et nad kuuluvad riiklikku tervishoiusüsteemi ning aktsepteerivad teie Euroopa ravikindlustuskaarti.
 • Tervishoiuministeeriumi veebisaidilt leiate loetelu riiklikest tervishoiuasutustest ja haiglatest.
 • Lisateave riiklike tervishoiuasutuste ning NHS esmatasandi arstiabi keskuste kataloogi ja haiglate riikliku kataloogi kohta.
 • Osad haiglatest ja tervisekeskustest („centros sanitarios“) pakuvad nii erameditsiiniteenuseid (mille eest patsient peab tasuma täissumma) kui ka riigi poolt pakutavaid teenuseid (mis suures osas hüvitatakse). Teie peate otsustama, millist võimalust kasutada. Erameditsiini kulusid ei hüvitata ning neid teie Euroopa ravikindlustuskaart ei hõlma.

Arstid

 • Riigi poolt pakutavad tervishoiuteenused on tasuta. Arvestage sellega, et hotellid või reisikorraldajad võivad kutsuda eraarsti või mõnda neist soovitada. Sellisel juhul peate arstiabi eest tasuma.
 • Kui teil on hädaolukorras vaja arsti, siis paluge riigi poolt pakutavat tervishoiuteenust („asistencia sanitaria pública“ või „asistencia del Sistema Nacional de Salud“) ning veenduge, et teil on olemas kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.
 • Kui teilt nõutakse tasu kohe, siis ei ole tegemist riigi poolt pakutava tervishoiuteenusega ning teie Euroopa ravikindlustuskaarti ei aktsepteerita.

Hambaarstid

 • Hambaravi üldiselt riikliku süsteemi raames ei pakuta (välja arvatud esmatasandi arstiabi äärmuslike juhtumite puhul).
 • Vaid ennetus ja konkreetsed lastele suunatud ravimeetmed on kaetud.
 • Kulusid ei hüvitata.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks vajate arsti saatekirja (välja arvatud hädaolukorras).
 • Tasuta ravi osutavad ainult riiklikud haiglad.
 • Esitage vastuvõtus kindlasti oma Euroopa ravikindlustuskaart, vastasel juhul võetakse teilt tasu kui erapatsiendilt.
 • Erameditsiini kulusid ei hüvitata.

Ravimiretseptid

 • Riiklikus süsteemis töötava arsti väljastatud retseptiga saab ravimeid igast apteegist („farmacia“).
 • Kui tõendate, et olete pensionär mis tahes ELi liikmesriigist, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast või Šveitsist, peate retseptiravimi eest tasuma üksnes teatava protsendi (mõningate eranditega).
 • Kui vajate ravimeid pärast haiglast väljakirjutamist, siis on see ära märgitud haigla poolt koostatud haigusloos. Peate selle esitama esmatasandi meditsiini keskuses („Centro de salud“), kus arst kirjutab teile välja ravimiretsepti.

Kiirabi

 • Riikliku tervishoiuteenuse osutaja poolt osutatud kiirabitransport on tasuta.

Kiirabilennud

 • Konkreetsed nõuded puuduvad.

Hüvitamine

 • Kuna riiklikud tervishoiuteenused on tasuta, siis hüvitamist ei toimu.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Juurdepääs riiklikule tervishoiusüsteemile, sealhulgas esmatasandi arstiabile, eriarsti teenustele, haiglaravile ja erakorralisele meditsiinile on tasuta (omaosaluseta), välja arvatud ravimiretseptid.
 • Reeglina peate riikliku süsteemi poolt rahastatud ja riikliku tervishoiuteenuse osutaja poolt väljakirjutatud retseptiravimi eest tasuma teatava protsendi.
  • 10% juhul, kui olete ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi pensionär;
 • 50% muudel juhtudel.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Kui vajate ühte neist raviteenustest, siis peate ravi osas kokku leppima ja selle broneerima enne asjaomasesse riiki reisimist. Varuge piisavalt aega, et teha vajalikud korraldused enne sellesse riiki reisimist.
 • Broneerige riigi poolt rahastatud tervishoiuteenuse pakkuja. Teie Euroopa ravikindlustuskaart ei hõlma eraasutuses saadavat ravi.
 • Keemiaravi saamiseks peaksite võtma ühendust asjaomase haiglaga.
 • Dialüüsi saamiseks peaksite võtma ühendust erikeskuse (Centro de especialidades) või haiglaga.
 • Hapnikuravi saamiseks tuleks kõigepealt ühendust võtta tervisekeskusega (Centro de Salud). Seda ravi võimaldavad ka erikeskused (Centro de especialidades) või haiglad.
 • Võtke enne reisi ühendust asjaomase autonoomse piirkonna riiklike tervishoiuasutustega. Nemad teavitavad teid vajalikest menetlustest ja olemasolevatest keskustest.
Sõltumatud tervishoiuorganisatsioonid

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Hispaanias välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Riiklik sotsiaalkindlustusamet)
Tel: +34 901 16 65 65
Võtke ühendust INSS'i piirkondlike büroodega.

Instituto Social de la Marina (ISM)
Tel: +34 917 00 66 00
Võtke ühendust ISMi piirkondlike büroodega.

Riigiteenistujate puhul:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Tel: +34 91 273 95 00

Infobüroo ja MUFACE piirkondlike talituste kontaktandmete saamiseks pöörduge palun Hispaania riigiteenistujate sotsiaalkindlustusasutuse MUFACE poole.

Kohtutöötajate puhul:

Mutualidad General Judicial
Tel: +34 91 586 03 00
Võtke ühendust MUGEJU piirkondlike büroodega.

ISFASi kindlustusega hõlmatud isikute puhul:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tel: +34 91 567 76 00
E-post: isfasregistro@oc.mde.es

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte