Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Slovakkia

Integreeritud päästesüsteem

Helistage numbril 112

Hädaolukord

Helistage numbril 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tervishoiuvaldkonna järelevalveamet)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Slovakkia riiklikus ravikindlustussüsteemis töötava arsti vastuvõtul.
 • Võib juhtuda, et peate maksma teatava tasu. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Slovakkia riiklikus ravikindlustussüsteemis töötava hambaarsti vastuvõtul.
 • Erakorralist hambaravi pakutakse tavapäraselt tasuta, kuid see sõltub hambaarsti kasutatavast materjalist.
 • Kõigi muude hambaraviteenuste eest tuleb tasuda. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Haiglaravi

 • Erakorralist ravi pakutakse kõigi haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Arsti saatekiri ei ole vajalik.
 • Teenused ja ravimid on tavaliselt tasuta, kuid keerukate protseduuride eest võidakse nõuda küllaltki suurt ja hüvitamisele mittekuuluvat tasu. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda selle hüvitamist hiljem oma kodumaal.

Ravimiretseptid

 • Iga ravimiretsepti eest tuleb maksta standardtasu.
 • Peate võib-olla tasuma osa ravimi hinnast, kui see ei kuulu riikliku ravikindlustussüsteemi alla. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Apteekides on olemas soodusravimite nimekirjad.

Kiirabi

 • Tasuta

Kiirabilennud

 • Helistage numbril 18155
 • Tasuta

Hüvitamine

 • Slovakkias ei ole kulude hüvitamise süsteemi.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

Saatja haiglas

 • Saatja maksab 3 eurot ja 30 senti päevas.
 • Saatja võib haiglas viibida tasuta, kui ta on:
  • imetav ema koos lapsega/lastega;
  • saatjaks alla 3-aastasele lapsele;
  • saatjaks alla 18-aastasele lapsele, kes saab vähiravi.

Ravimid, meditsiiniseadmed ja eritoit

 • Teilt võetakse iga ravimiretsepti või meditsiiniseadme saamiseks vajaliku vautšeri käsitlemise eest 17-sendist tasu.
 • Seda tasu ei võeta, kui kindlustatud isik:
  • esitab retsepti koopia (kui ta külastab rohkem kui ühte apteeki);
  • esitab retsepti ravimite või eritoidu jaoks, mille eest ta maksab täishinda;
  • esitab retsepti kohustuslike vaktsiinide ostmiseks;
  • on saanud kuldse Jansky medali (või kõrgema autasu) või
  • esitab elektroonilise tervisekaardi (e-kaardi), mis sisaldab retsepti.

Erakorralise meditsiini osakond

Sõltuvalt hädaolukorrast ja osutatavatest tervishoiuteenustest:

 • erakorralise ambulatoorse ravi või erakorralise hambaarstiteenuse korral peab kindlustatud isik tasuma 2 eurot, v.a juhul, kui ta suunatakse kohe erakorralisele statsionaarsele ravile;
 • kokku lepitud erakorralise ambulatoorse ravi puhul kindlustatud isiku kodus või mõnes muus talle sobivas keskkonnas on tasu 10 eurot;
 • erakorralise statsionaarse ravi korral peab kindlustatud isik tasuma 2 eurot, kui:
  • visiit toimub tööpäevadel kell 16–22 või nädalavahetustel ja riigipühadel kell 7–22 piirkonnas, kus erakorralist ambulatoorset ravi ei pakuta, või
  • kui kindlustatud isik on saadetud sinna kohe pärast erakorralise ambulatoorse raviteenuse osutamist;
 • muude erakorralise statsionaarse ravi juhtude puhul peab kindlustatud isik maksma 10 eurot.

Kõik eespool nimetatud erakorralised teenused on tasuta, kui ravi:

 • on erakorraline ambulatoorne või statsionaarne teenus, mida osutatakse viivitamata pärast õnnetust, v.a kui õnnetus juhtus alkoholi kuritarvitamise või mis tahes muu sõltuvust tekitava aine või ravimi tõttu, mida tarvitati teisiti, kui arst oli soovitanud;
 • on erakorraline statsionaarne teenus, mida osutatakse üle 2 tunni;
 • on erakorraline ambulatoorne või statsionaarne teenus, millele järgneb suunamine statsionaarsele ravile (nt haiglasse);
 • on erakorraline ambulatoorne või statsionaarne teenus, mida osutatakse alaealisele kohtu või lastekaitseteenistuste otsuse alusel ja sotsiaalteenistuste taotlusel;
 • saab kindlustatud isik, kellele on antud kuldne Jansky medal (või kõrgem autasu).

Transport

 • Kiirabitranspordi eest tuleb maksta 10-sendist kilomeetritasu.
 • Seda tasu ei võeta, kui kindlustatud isik:
  • osaleb kroonilise neerupuudulikkuse tõttu dialüüsil või kuulub elundisiirdamisprogrammi;
  • saab vähi- või kardiokirurgilist ravi;
  • on sügava puudega ning sõltub erasõidukitranspordist;
  • transporditakse ühest haiglast teise, lähtudes statsionaarse tervishoiuteenuse osutaja nõudest;
  • on saanud kuldse Jansky medali (või kõrgema autasu).

Muu

Tervishoiuteenustega seotud eesmärgil meditsiinilistest dokumentidest tehtud väljavõtte eest tuleb tasuda 2 eurot.

Kui patsient vajab väljavõtet tervishoiuteenustega mitteseotud eesmärgil, on tervishoiuteenuse osutajal õigus küsida kõrgemat hinda. Hind peab olema avaldatud hinnakirjas.


Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi esitamisel on Teil Slovakkias õigus saada dialüüsi, hapnikuravi ja keemiaravi.
 • Peate Slovakkia riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluva tervishoiuteenuste osutajaga ravi osas kokku leppima enne Slovakkiasse saabumist.
 • Samuti tuleb tervishoiuteenuste osutajale esitada sellise ravi vajalikkuse kohta arstitõend.
 • Nimekirja riikliku tervishoiusüsteemi raames tegutsevatest teenuseosutajatest leiate oma peatuskohas asuvate ravikindlustuse pakkujate veebisaitidelt:
 • Dialüüsikeskuste loetelu (ainult slovaki keeles)

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Slovakkias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tervishoiuvaldkonna järelevalveamet)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte