Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Portugal

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112
 • Helistage numbril 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto)
 • Võite pöörduda otse
  • riiklikesse tervishoiukeskustesse (Centros de Saúde),
  • raviteenuste osutajate poole (Serviços de Atendimento Permanente)
  • või haiglatesse (hädaolukorras).
 • Riiklike tervishoiuteenuste veebisait (portugali keeles)

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid/Hambaarstid/Haiglaravi

 • Riiklikud tervishoiuteenused on enamasti tasuta. Mõnel juhul tuleb maksta visiiditasu.
 • Riiklikke hambaraviteenuseid on ainult piiratud arv ning enamasti tuleb ravi eest maksta visiiditasu. Põhihambaravi antakse teatavatele abikõlblikele rühmadele, nagu lapsed, kelle ravikulud hüvitatakse osaliselt riiklikust hambaravi programmist. See programm katab ainult nende Portugali elanike kulud, kes kuuluvad riikliku hambaravi programmi toetusesaajate hulka.

Retseptiravimid

 • Riik hüvitab hüvitatavate ravimite ametlikus nimekirjas olevate ravimite maksumuse osaliselt. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda. Patsiendi omaosalus varieerub vahemikus 10–85% ravimi hinnast.
 • Apteegid on tavapäraselt lahti esmaspäevast reedeni, kl 9.00–13.00 ja kl 15.00–19.00. Laupäeviti on apteegid avatud kl 9.00–13.00.
 • Igas apteegis leidub selliste apteekide nimekiri, mis osutavad teenuseid 24 tundi ööpäevas.

Kiirabi

 •  Hädaolukorras kuulub kiirabitransport haiglateenuste hulka. Võimalik on ka mittekiireloomuline kiirabitransport teatavates olukordades, näiteks viibimiskohast hemodialüüsi saamiseks teise kohta liikumiseks või kui patsiendil ei ole võimalik kasutada muid transpordivahendeid.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

 • Te ei saa hüvitist Portugalis viibimise ajal.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes võtma ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Portugali riiklikud tervishoiuteenused on enamasti tasuta. Mõnel juhul tuleb maksta visiiditasu.
 • Seda küsitakse mõnikord seepärast, et vältida riiklike tervishoiuteenuste kasutamist ilma mõjuva põhjuseta.
 • Tasu maksmisest on vabastatud kuni 18aastased lapsed ja rasedad. Tehakse ka mõningaid muid erandeid.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Sellise ravi osas tuleb üldjuhul enne reisi kokku leppida kindlustatud isiku ja ravi pakkuva haigla/osakonna vahel, et tagada ravi kättesaadavus kindlustatud isiku Portugalis viibimise ajal.
 • Nõutud on kroonilist haigust tõendav ravimiretsept või arstitõend.

Lisateavet saate pädevalt piirkondlikult tervishoiuasutuselt, kes annab teile nimekirja riikliku tervishoiuteenusega lepingu sõlminud teenuseosutajatest.


Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Portugalis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Instituto da Segurança Social, IP

Unidade de Coordenação Internacional

Avenida 5 de Outubro, 175

1069-451 Lissabon

Telefon: +351 300 511 045

www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

E-post: ISS-Internacionais@seg-social.pt

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte