Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Italy

Hädaolukord


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Kehtivat Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) või omab sellega sõlmitud lepingut (accreditamento).
 • Eraarstid ei ole kohustatud Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerima.
 • Perearstipraksised on avatud esmaspäevast reedeni. Vastuvõtuajad on erinevad, kuid tavaliselt on need avatud hommikul ja pärastlõunal. Nädalavahetustel need tavaliselt lahti ei ole, v.a eriolukorras.
 • Isegi hädaolukorras ja kiireloomulise ravi korral tuleb teil tasuda osa kuludest ise (see on omaosalus ehk ticket).
 • Raviteenuste kulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist püüdke nõuda hüvitist sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Hambaarstid

 • Hambaarstid osutavad Itaalias oma teenuseid eraarstidena, kes ei ole kohustatud Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerima ning te peate kõik kulud ise tasuma.
 • Erakorralises ja kiireloomulises olukorras ning SSN-i haiglas asuvas erakorralist hambaraviteenust osutavas kliinikus saate oma Euroopa ravikindlustuskaarti ette näidates hambaraviteenuseid. Siiski peate osa ravikuludest ise tasuma.

Haiglaravi

 • Enne kodumaalt lahkumist küsige teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastanud ravikindlustuse pakkujalt, kas teil on Itaalias viibimise ajal õigus haiglaravile. Oleks hea, kui saaksite neilt kirjaliku kinnituse.
 • Küsige kohalikult terviseametilt (Azienda sanitaria locale ehk ASL) nimekirja haiglatest, mis kuuluvad riiklikku tervishoiusüsteemi SSN või millel on sellega leping.
 • Esitage haiglas kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart ja veenduge enne haiglast lahkumist, et nad seda aktsepteerivad.

Ravimiretseptid

 • Võite osta teatavaid ravimeid retseptita – küsige selle kohta teavet oma apteekrilt. Sellisel juhul ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti vaja.
 • Kui osade ravimiretseptide puhul peate tasuma vaid osa retseptitasust, siis teiste puhul tuleb maksta kogu tasu. Isegi Euroopa ravikindlustuskaarti näidates tuleb see teil endal ette tasuda. Kahtluste korral küsige apteekrilt kinnitust.
 • Esitage alati oma Euroopa ravikindlustuskaart, kui küsite ravimiretsepti arstilt, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SSN või kellel on sellega leping. Retseptiravimeid ostes esitage see kindlasti ka apteekrile.
 • Enamiku retseptiravimite eest tuleb maksta täishind isegi juhul, kui esitate oma Euroopa ravikindlustuskaardi. Tagasi kodumaale jõudes võib teie ravikindlustuse pakkuja teile teatavad kulud hüvitada.
 • Retseptitasusid Itaalias ei hüvitata. Võtke kodumaale jõudes ühendust oma ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.
 • Käsimüügiravimite (mida saate osta retseptita) maksumust ei hüvitata.

Kiirabi

 • Tasuta hädaolukorras, kui kiirabiteenistus töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SSN või neil on sellega leping.
 • Mitte kiireloomulise kiirabitranspordi puhul tuleb teil võib-olla transpordikulud kas osaliselt või täielikult ise tasuda.
 • Kiirabikulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist küsige hüvitise kohta teavet sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Kiirabilennud

 • Tasuta hädaolukorras, kui kiirabiteenistus töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SSN või neil on sellega leping.
 • Mitte kiireloomulise kiirabitranspordi puhul tuleb teil võib-olla kõik transpordikulud ise tasuda.
 • Kiirabikulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist küsige hüvitise kohta teavet sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Hüvitamine

 • Kulusid Itaalias ei hüvitata.
 • Kui peate millegi eest tasuma (seda tasu nimetatakse ticket), ei ole teil õigust nende kulude eest hüvitist saada.
 • Kui maksite ravi eest ise, siis küsige pärast kodumaale naasmist hüvitise kohta teavet oma ravikindlustuse pakkujalt.

Patsiendi omaosalus

 • Teilt võidakse ravimi eest nõuda omaosaluse (nn ticket) tasumist (küsige selle kohta apteekrilt).
 • Kui tegemist ei ole hädaolukorraga, tuleb arstivisiidi (visita occasionale) eest maksta tasu.
 • Tasud sõltuvad ravi liigist ja piirkonnast, kus te parasjagu viibite.
 • Võib juhtuda, et teil tuleb tasuda erakorralise ravi eest, kui teid ei jäeta pärast selle saamist haiglaravile. Küsige lisateavet lähimast kohalikust tervishoiuasutusest.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Kontrollige kättesaadavust mitu nädalat enne reisi, et veenduda asjakohase ravi saamises ja selle maksumuses. Võtke ühendust lähima kohaliku tervishoiuasutusega piirkonnas, kus teil on kavas viibida.


Kuidas kaarti taotleda?

 • Euroopa ravikindlustuskaarti ei väljastata neile, kes ei ole Itaalia tervishoiusüsteemis registreeritud (kellel ei ole selleks õigust).
 • Ajutiselt Itaalias viibivad isikud peaksid oma pädevalt asutuselt küsima Euroopa ravikindlustuskaarti enne Itaaliasse tulekut.
 • See väljastatakse automaatselt neile, kellel on selleks õigus (tingimusel et neil on õigus Itaalias elada).
 • Teil on õigus Euroopa ravikindlustuskaardile, kui olete olnud varem registreeritud mõnes riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas kohalikus terviseametis (ASL).

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Küsige lisateavet kohalikust tervishoiuasutusest.


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed kodumaal pädeva asutuse poolt välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Kui teie kaart on kadunud või varastatud, teatage sellest viivitamata politseile.
 • Küsige teile kaardi väljastanud pädevalt asutuselt ajutist asendussertifikaati, mis tuleb Itaalias eespool nimetatud tervishoiuteenustele juurdepääsu saamiseks esitada.
 • Hädaolukorras võidakse see sertifikaat saata faksi või e-postiga lähimale Itaalia kohalikule terviseametile või haiglale.

Seotud uudised

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte