Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Ungari

Hädaolukord

 • Helistage numbril 104 või 112

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Riiklik ravikindlustuse pakkuja)
Tel: +36 1 350 1618 
E-post: nemzetk@neak.gov.hu


Ravi, kindlustus ja kulud

Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma selliste tervishoiutöötajate vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Neid iseloomustab järgmine kirjeldus: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató“ (tervishoiuteenuse osutaja, kellel on sõlmitud leping riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga).

Arstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise arsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Konsultatsioonid on tasuta.
 • Eriarsti juurde pääsemiseks vajate perearsti saatekirja.

Hambaarstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise hambaarsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga NEAK.
 • NEAKiga lepingut omavad hambaarstid pakuvad tasuta järgmisi meditsiiniliselt näidustatud teenuseid:
  • hädaabi;
  • teatavat liiki ravi, mida pakutakse eriarsti saatekirja alusel;
  • teatav hammaste säilitamiseks vajalik ravi;
  • hambakirurgia;
  • igemehaiguste ravi.
 • Kõigi muude hambaraviliikide puhul on ette nähtud tasu (v.a alla 18-aastaste ja üle 62-aastaste patsientide ning rasedate ja kuni 90 päeva tagasi sünnitanud naiste puhul).
 • Enne ravi tutvuge tervishoiuteenuse osutaja poolt pakutava teabega või küsige telefoni teel nende hinnakirja kohta (teave võib mõnel pool olla ka muudes keeltes peale ungari keele, kuid seadus seda ei nõua).
 • Materjalikulu tasub tavapäraselt patsient.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vaja perearsti saatekirja, välja arvatud hädaolukorras.
 • Haiglaravi on tavaliselt tasuta sellistes haiglates, millel on sõlmitud leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga NEAK.
 • Haiglad küsivad lisatasu eriteenuste eest, nagu eripalat või erimenüü.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimite eest tuleb tasuda.
 • Sõltuvalt ravimist peate selle eest tasuma kas osaliselt või kogu hinna. Neid kulusid Ungaris ei hüvitata, kuid võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Kiirabi

 • Ungari riikliku kiirabiteenistusega on transport tasuta.

Kiirabilennud

 • Ungari riiklik kiirabilendude teenistus võib meditsiinilises hädaolukorras pakkuda vajalikku lennutransporti.

Hüvitamine

 • Ungaris ravikulusid ei hüvitata, sest peate tasuma üksnes teie maksta jääva osa ravikuludest.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

Riiklik ravikindlustuse pakkuja NEAK

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi


Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Ungaris välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Riiklik ravikindlustuse pakkuja)
Tel: +36 1 350 1618 
E-post: nemzetk@neak.gov.hu

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte