Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Bulgaria

Hädaolukorrad

 • Helistage numbril 112

Kiirabi

 • Helistage numbril 150

Национална здравноосигурителна каса
(Riiklik haigekassa)
Telefon: +359 2 965 9116
Infotelefon: 0800 14 800 01

 


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid (ambulatoorne ravi)

 • Enamikul Bulgaaria arstidest on leping riikliku haigekassaga.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi näitamise korral peaksid nad teile raviteenuseid osutama.
 • Peate ambulatoorse ravi eest tasuma visiiditasu 2,90 Bulgaaria leevi.
 • See tasu ei kuulu hüvitamisele.

Hambaarstid

 • Riiklik kindlustus ei kata enamikku hambaraviteenuseid.
 • Kui hambaarstil ei ole riikliku haigekassaga lepingut, siis peate ravi eest tasuma täissumma.

Haiglaravi (statsionaarne ravi)

 • Haiglaravi kliinikutes ja haiglates, millel on leping riikliku haigekassaga, on kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi ettenäitamise korral tasuta.
 • Teil tuleb maksta tavapärast voodipäevatasu (5,40 Bulgaaria leevi), kuid mitte rohkem kui 10 haiglapäeva eest aastas.
 • Pärast haiglast väljasaamist on teil seoses haiglaraviga õigus veel kahele täiendavale tervisekontrollile.

Ravimiretseptid

 • Ravimid, mille on teile välja kirjutanud riikliku haigekassaga lepingut omav arst, saate soodushinnaga kätte apteekidest, millel on riikliku haigekassaga leping. Sellistes apteekides on nähtaval kohal riikliku haigekassa logo.
 • Selleks et saaksite mõne kroonilise haiguse korral väljakirjutatud kuluka ravimi soodushinnaga või tasuta, vajate nn retseptivihikut. Selle saate riikliku haigekassaga lepingut omavalt perearstilt. Selleks peate endale ajutiselt valima perearsti.
 • Kui pidite ravimi eest maksma, siis võtke kodumaale jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.

Kiirabi

 • Hädaolukorras tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Arstid

 • Visiiditasu ei hüvitata.

Hambaarstid

Ravimiretseptid

 • Bulgaarias tasub patsient omaosaluse enamiku ravimite eest.
 • Kui pidite ravimi eest maksma, siis võtke ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks omaosaluse tasumine ravikindlustusega hõlmatavate tervishoiuteenuste, nt kliiniliste uuringute, hambaravi, statsionaarsete ja ambulatoorsete raviteenuste ning retseptiravimite puhul, kui riiklik haigekassa ei kata raviteenuse maksumust täielikult.
 • Paljud haiglad küsivad patsientidelt lisatasusid. Küsige neilt arvet.
 • Vajate haiglaravi? Uurige eelnevalt haiglalt, kas nad küsivad teie ravi eest lisatasusid. Kui jah, siis millise summa ulatuses.
 • Reguleerimata lisatasud kannab patsient. Need ei kuulu hüvitamisele.
 • Omaosaluse näited:
  • ambulatoorse ja statsionaarse ravi patsienditasud;
  • meditsiiniseadmed ja -tarbed;
  • tasu arsti- või ravimeeskonna valimise eest, kui olete haiglaravil;
  • üksik- või kaheinimesepalati kasutamine;
  • eritoidu tellimused.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Dialüüs

 • Hemodialüüs ja peritoneaaldialüüs (pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs (CAPD)), automaatne peritoneaaldialüüs (APD) ja dialüüsiravi akuutsete seisundite puhul) on kaetud riikliku haigekassa poolt eeldusel, et neid teenuseid osutatakse riikliku haigekassa poolt akrediteeritud haiglas/dialüüsikliinikus.

Hapnikuravi

 • Riiklik haigekassa katab vaid pideva positiivse hingamisteede rõhu (CPAP) ja bifaasilise positiivse hingamisteede rõhu (BiPAP) teenused, mida osutatakse asjakohase kliinilise protseduuri jaoks riikliku haigekassa poolt akrediteeritud haiglas.
 • Seda ravi saab kasutada vaid nende patsientide puhul, kellel on neuromuskulaarsed haigused ning kes kannatavad kroonilise hingamispuudulikkuse all, kellele on juba välja kirjutatud hingamist toetav programm mitteinvasiivse ventilatsiooni (CPAP või BiPAP) vormis, mis võimaldab pakkuda hingamistuge vastavalt patsiendi eelnevalt diagnoositud vajadustele.
 • Riikliku haigekassaga lepingut omavate meditsiiniasutuste nimekirja võib leida

Keemiaravi

 • Keemiaravi võib osutada haiglates ja vähikliinikutes, mis on akrediteeritud riikliku haigekassa poolt seoses kliiniliste protseduuride nr 5, 6, 7, 8, 38 või erinevate kliiniliste radade läbiviimisega, sõltuvalt haigusest. Kliiniline rada on nõuete ja juhiste süsteem meditsiinitöötajatele diagnostiliste ja terapeutiliste protseduuride läbiviimiseks patsientide puhul, kellel on teatav haigus, mille puhul on vajalik haiglaravi.

Kuidas kaarti taotleda?

Teave Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemise kohta (vaid bulgaaria keeles)


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Kõik arstid ja haiglad, kellel on leping riikliku haigekassaga, peaksid aktsepteerima kehtivat Euroopa ravikindlustuskaarti.

NB! Euroopa õigusaktide kohaselt ei ole meditsiinispetsialistid kohustatud Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerima. Sageli peavad patsiendid ELi riikides saadud meditsiiniteenuste eest maksma. Kindlustajariiki naastes võivad nad taotleda hüvitist.


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Bulgaarias välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Национална здравноосигурителна каса

Telefon: +359 2 965 9116

Infoliin: 0800 14 800 01

E-post: euro-rights@nhif.bg; crossbordercare@nhif.bg

 

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte