Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Belgia

Hädaolukord

Helistage numbril 100 või 112

INAMI (prantsuse keeles) / RIZIV (hollandi keeles) / NIHDI (inglise keeles) / LIKIV (saksa keeles)
(riiklik tervise- ja töövõimetuskindlustuse amet)

Telefon: +32 2 739 73 26 (prantsuse keeles)
Telefon: +32 2 739 75 73 (hollandi ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 70 67 (prantsuse ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandi keeles) www.inami.be (prantsuse keeles)
Belgia valitsuse portaal – Tervis


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

Hambaarstid

Haiglaravi

 • Te ei vaja arsti saatekirja, vaid võite minna eriarsti vastuvõtule vabalt valitud haiglas.
 • Kui te ei näita haiglas oma Euroopa ravikindlustuskaarti (või ajutist asendussertifikaati), peate maksma täissumma. Siiski võite hiljem taotleda kulude hüvitamist mõnelt Belgia ravikindlustuse pakkujalt, esitades kviitungi („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“) ja makse sooritamise tõenduse teie valitud kohaliku ravikindlustuse pakkuja vastuvõtus.

Retseptiravimid

Kiirabi

 • Alates 1. jaanuarist 2019 ei hüvita Belgia riiklik ravikindlustus enam meditsiinilist transporditeenust (v.a lennutransport). Olenemata kaugusest peate tasuma kindlasummalise makse 62,11 eurot.

Kiirabilennud

 • Kui kasutate meditsiinilist lennutransporti (CHU Sart Tilmani ja AZ Sint-Jan Brugge helikopterid), siis peate tasuma kindlasummalise makse ja kilomeetritasu. Belgia riiklik ravikindluse pakkuja hüvitab nendest kuludest 50%.

Hüvitamine

Minge enda valitud asutusse, mis kannab nime „ziekenfonds“, „mutualité“ või „organisme assureur“. Taotlege kulude hüvitamist Euroopa ravikindlustuskaardi (või ravikindlustusandjalt saadud muu dokumendi) alusel ning esitage teid ravinud isiku või organisatsiooni väljastatud ametlik dokument („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“).

Retseptiravimid

Lisateave:

INAMI (prantsuse keeles) / RIZIV (hollandi keeles) / NIHDI (inglise keeles) / LIKIV (saksa keeles)
(riiklik tervise- ja töövõimetuskindlustuse amet)

Telefon: +32 2 739 73 26 (prantsuse keeles)
Telefon: +32 2 739 75 73 (hollandi ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 70 67 (prantsuse ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandikeelne) www.inami.be (prantsuskeelne)

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Belgias viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustusandjaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus

Lisateave:

Riiklik tervise- ja töövõimetuskindlustuse amet:

INAMI (prantsuse keeles) / RIZIV (hollandi keeles) / NIHDI (inglise keeles) / LIKIV (saksa keeles)

Telefon: +32 2 739 73 26 (prantsuse keeles)
Telefon: +32 2 739 75 73 (hollandi ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 70 67 (prantsuse ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandikeelne) www.inami.be (prantsuskeelne)


Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi


Kuidas kaarti taotleda?

 • Võtke ühendust oma valitud ravikindlustuse pakkujaga („ziekenfonds“, „mutualité“ või „organisme assureur“).
 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate taotleda:
  • veebivormi vahendusel;
  • telefoni teel;
  • oma valitud ravikindlustuse pakkuja büroos.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Peaaegu kõik arstid ja/või haiglad aktsepteerivad Euroopa ravikindlustuskaarti.
 • Belgias leiate arstid, hambaarstid, meditsiiniõed jne
  • spetsiaalse tervishoiuteenuste osutajate otsingurakenduse vahendusel (hollandi või prantsuse keeles) ning haiglad
  • Belgia föderaalse tervishoiuteenistuse veebisaidil olevast haiglate loetelust (hollandi või prantsuse keeles.)

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Belgias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Võtke ühendust oma kohaliku Belgia ravikindlustuse pakkujaga.

INAMI (prantsuse keeles) / RIZIV (hollandi keeles) / NIHDI (inglise keeles) / LIKIV (saksa keeles)

Kui te ei tea, milline ravikindlustuse pakkuja teile Belgias teenust osutab, siis võtke ühendust riikliku tervise- ja töövõimetuskindlustuse ametiga:

INAMI (prantsuse keeles) / RIZIV (hollandi keeles) / NIHDI (inglise keeles) / LIKIV (saksa keeles)

Telefon: +32 2 739 73 21 (hollandi, prantsuse, inglise ja saksa keeles)
Telefon: +32 2 739 73 23 (prantsuse keeles)
Telefon: +32 2 739 70 67 (prantsuse ja inglise keeles)
Telefon: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles)
Telefon: +32 2 739 73 16 (hollandi, prantsuse ja inglise keeles)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandikeelne) www.inami.be (prantsuskeelne)

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte