Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Croatia

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Κροατίας)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Τηλ.: +385 1 4806 333


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

Οδοντίατροι

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν εφόσον το νοσοκομείο είναι συμβεβλημένο με το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Κροατίας (CHIF).
 • Απαιτείται παραπεμπτικό γιατρού πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 • Θα επιβαρυνθείτε με το ποσό των 100 HRK για κάθε ημέρα νοσηλείας στο νοσοκομείο. Το ανώτατο ποσό που χρεώνεται στον ασθενή είναι 2.000 HRK.

Συνταγογράφηση

 • Μπορείτε να προμηθευτείτε τα φάρμακα που έχει συνταγογραφήσει γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης από φαρμακείο συμβεβλημένο με το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Κροατίας (CHIF)
 • Θα επιβαρυνθείτε με πάγιο ποσό 10 HRK ανά συνταγή.

Ασθενοφόρα

 • Αν η μεταφορά με ασθενοφόρο είναι αναγκαία, το κόστος καλύπτεται.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

 • Δεν προβλέπεται επιστροφή εξόδων μέσω του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας της Κροατίας.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς

Κάθε ασφαλισμένος από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία που διαθέτει ΕΚΑΑ δικαιούται υγειονομική περίθαλψη με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους της Κροατίας.

Θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο ποσό για ορισμένες υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν και οι ασφαλισμένοι της Κροατίας (συμμετοχή). Οι ασφαλισμένοι που επωφελούνται από παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στην Κροατία υποχρεούνται να καλύπτουν το 20% του κόστους τους. Ωστόσο, το ελάχιστο ποσό συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από:

 • 10 HRK για επίσκεψη σε γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • 100 HRK ημερησίως για νοσοκομειακή νοσηλεία
 • 10 HRK ανά συνταγή
 • 25 HRK για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό
 • 50 HRK για διάγνωση ειδικού που δεν κατατάσσεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • 50 HRK για ορθοπεδική και άλλου είδους βοήθεια
 • 25 HRK ημερησίως για φυσιοθεραπεία
 • 1000 HRK για υπηρεσίες οδοντικής προσθετικής
 • 500 HRK για υπηρεσίες οδοντικής προσθετικής σε άτομα άνω των 65 ετών

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Προέρχεστε από μια άλλη χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία; Τότε, μπορείτε να υποβληθείτε σε αιμοκάθαρση, οξυγονοθεραπεία ή χημειοθεραπεία επιδεικνύοντας την ΕΚΑΑ σας.
 • Για άμεση πρόσβαση σε θεραπεία, συνεννοηθείτε με πάροχο υπηρεσιών υγείας πριν από την άφιξή σας στην Κροατία. Κλείστε ραντεβού για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
 • Φροντίστε να έχετε μαζί σας τα ιατρικά σας έγγραφα που πιστοποιούν το είδος της θεραπείας που χρειάζεστε.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Στοιχεία επικοινωνίας για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στην Κροατία

Αν ένας ασφαλισμένος χάσει την ΕΚΑΑ του, οφείλει να επικοινωνήσει το ταχύτερο με το πλησιέστερο γραφείο του CHIF.

Περισσότερες πληροφορίες:

ncp-croatia@hzzo.hr

Τηλ.: +385 1 644 90 90

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα