Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Λιχτενστάιν

Επείγοντα περιστατικά

Καλέστε το 144 ή το 112

Amt für Gesundheit (Εθνική Υπηρεσία Υγείας) (στα γερμανικά)
Τηλ.: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li

 


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το δημόσιο σύστημα υγείας. Κατάλογο αυτών των γιατρών θα βρείτε στον ιστότοπο http://www.lkv.li. Οι επισκέψεις αυτές είναι δωρεάν διότι οι γιατροί πληρώνονται απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα.
 • Αν επισκεφθείτε μη συμβεβλημένο γιατρό, θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό κόστος της επίσκεψης.

Οδοντίατροι

 • Στο Λιχτενστάιν δεν προβλέπεται δωρεάν δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη και θα πρέπει να πληρώσετε όλα τα σχετικά έξοδα.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Στο Λιχτενστάιν υπάρχει ένα μόνο νοσοκομείο.
 • Η Amt für Gesundheit (Εθνική Υπηρεσία Υγείας) πρέπει κατά κανόνα να εγκρίνει την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά.

Ιατρικές συνταγές

Ασθενοφόρα

 • Καλύπτεται το κόστος μεταφοράς με ασθενοφόρο προς ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης συμβεβλημένα με την ένωση ταμείων ασφάλισης υγείας.

Αερομεταφορά

 • Τα έξοδα αερομεταφοράς καλύπτονται μέχρις ορισμένου ποσού. Πάνω από το ποσό αυτό θα πρέπει να καλύψετε εσείς τα έξοδα.

Επιστροφή εξόδων

 • Εκτός από την ασφαλιστική εισφορά, οι ασθενείς συνήθως χρεώνονται μόνο με το ποσοστό των εξόδων που τους αναλογεί. Τα έξοδα αυτά δεν επιστρέφονται.
 • Αν επισκεφθείτε μη συμβεβλημένο γιατρό στο Λιχτενστάιν, θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό κόστος της επίσκεψης.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ηλικίας άνω των 20 ετών πρέπει να πληρώνουν ένα κατ΄αποκοπή ποσό για κάθε περίοδο περίθαλψης 30 ημερών (επί του παρόντος 115.00 CHF για ενηλίκους και 80.00 CHF για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης).
 • Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας ζητά το ποσό αυτό από τον ασφαλισμένο, αφού λάβει από τον πάροχο των υπηρεσιών υγείας τα σχετικά τιμολόγια. Το ποσό αυτό χρεώνεται ακόμη κι αν η διαμονή είναι μικρότερη από έναν μήνα.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Επικοινωνήστε με την Amt für Gesundheit (Εθνική Υπηρεσία Υγείας). Θα σας δώσει εξατομικευμένες πληροφορίες.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

Μπορείτε να ζητήσετε την ΕΚΑΑ από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μια σειρά συνδέσμων, μεταξύ άλλων, για νοσοκομεία

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στο Λιχτενστάιν

Amt für Gesundheit (Εθνική Υπηρεσία Υγείας)

Τηλ.: +423 236 7340

Email: info@ag.llv.li

 

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα