Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Spain

Επείγοντα περιστατικά

Καλέστε το 112 

Ministerio de Sanidad (Υπουργείο Υγείας)
Τηλ.: +34 901 400 100
Email: oiac@mscbs.es
Ιστότοπος: www.mscbs.gob.es

 


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

 • Προτού επισκεφθείτε γιατρό ή νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι εντάσσονται στο εθνικό σύστημα υγείας και επομένως δέχονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Στον ιστότοπο του υπουργείου Υγείας, θα βρείτε κατάλογο των δημόσιων κέντρων υγείας και νοσοκομείων.
 • Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δημόσια κέντρα υγείας, καθώς και τον κατάλογο των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τον εθνικό κατάλογο νοσοκομείων.
 • Ορισμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας («centros sanitarios») παρέχουν ιδιωτική περίθαλψη (μη επιδοτούμενη, τα έξοδα της οποίας καταβάλλει εξ ολοκλήρου ο ασθενής) αλλά και δημόσια περίθαλψη (κυρίως επιδοτούμενη). Εναπόκειται στον ασθενή να δηλώσει σε ποιο καθεστώς επιθυμεί να υπαχθεί. Το κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης δεν επιστρέφεται και δεν καλύπτεται από την ΕΚΑΑ.

Γιατροί

 • Η δημόσια υγειονομική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες φορές τα ξενοδοχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία μπορεί να καλέσουν ή να σας προτείνουν ιδιωτικό γιατρό ο οποίος θα σας χρεώσει για τις υπηρεσίες του.
 • Αν χρειαστείτε επειγόντως γιατρό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και ότι ζητάτε δημόσια υγειονομική περίθαλψη (asistencia sanitaria pública ή asistencia del Sistema Nacional de Salud).
 • Αν σας ζητηθεί να πληρώσετε προκαταβολικά, αυτό σημαίνει ότι η περίθαλψή σας δεν γίνεται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας και επομένως η ΕΚΑΑ δεν θα γίνει δεκτή.

Οδοντίατροι

 • Η οδοντιατρική περίθαλψη δεν καλύπτεται από το εθνικό σύστημα υγείας, με εξαίρεση ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας.
 • Καλύπτονται μόνο ορισμένες προληπτικές και ειδικές περιπτώσεις φροντίδας για παιδιά.
 • Τα έξοδα δεν επιστρέφονται.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Θα χρειαστείτε παραπεμπτικό γιατρού για νοσηλεία σε νοσοκομείο, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά.
 • Μόνο τα δημόσια νοσοκομεία παρέχουν δωρεάν περίθαλψη.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, διαφορετικά θα χρεωθείτε έξοδα ως ιδιωτικός ασθενής.
 • Τα έξοδα που προκύπτουν από ιδιωτική περίθαλψη δεν επιστρέφονται.

Συνταγογράφηση

 • Μπορείτε να λάβετε από οποιοδήποτε φαρμακείο (farmacia) τα φάρμακα που σας έχουν συνταγογραφήσει γιατροί του δημοσίου.
 • Αν αποδείξετε ότι είστε συνταξιούχος άλλης χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, θα χρεωθείτε χαμηλότερο ποσοστό του συνολικού κόστους της συνταγής (με ορισμένες εξαιρέσεις).
 • Τα φάρμακα που ενδεχομένως χρειάζεστε μετά την έξοδό σας από νοσοκομείο θα αναγράφονται στον ιατρικό φάκελο που χορηγεί το νοσοκομείο. Πρέπει να πάτε με αυτόν τον φάκελο σε ένα δημόσιο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ("Centro de salud") όπου ο γιατρός θα σας δώσει τη σχετική συνταγή.

Ασθενοφόρα

 • Η μεταφορά με ασθενοφόρο είναι δωρεάν εφόσον παρέχεται από δημόσιο πάροχο υπηρεσιών υγείας.

Αερομεταφορά

 • Δεν εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες.

Επιστροφή εξόδων

 • Δεν προβλέπεται επιστροφή εξόδων δεδομένου ότι η περίθαλψη στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας παρέχεται δωρεάν.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν γυρίσετε για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Με εξαίρεση τις ιατρικές συνταγές για φάρμακα, η πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας και της εξειδικευμένης φροντίδας, της νοσοκομειακής νοσηλείας και της φροντίδας για επείγοντα περιστατικά, είναι δωρεάν χωρίς την υποχρέωση καταβολής συμμετοχής.
 • Κατά κανόνα, επιβαρύνεστε με ένα ποσοστό συμμετοχής στο κόστος των φαρμάκων που καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα και συνταγογραφούνται από δημόσιο πάροχο υπηρεσιών υγείας:
  • για το 10% εάν είστε συνταξιούχος από χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία·
 • για το 50% σε άλλες περιπτώσεις.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Εάν χρειάζεστε μια από αυτές τις θεραπείες πρέπει να συνεννοηθείτε και να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων για την ιατρική περίθαλψη που θα λάβετε. Φροντίστε ώστε να έχετε στη διάθεσή σας επαρκή χρόνο για να οργανωθείτε προτού ταξιδέψετε.
 • Απευθυνθείτε σε δημόσιο πάροχο υπηρεσιών υγείας. Το κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης δεν επιστρέφεται και δεν καλύπτεται από την ΕΚΑΑ.
 • Αν χρειάζεστε χημειοθεραπεία πρέπει να επικοινωνήσετε με νοσοκομείο.
 • Αν χρειάζεστε αιμοκάθαρση πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα Centro de especialidades (εξειδικευμένο κέντρο) ή νοσοκομείο.
 • Για οξυγονοθεραπεία, επικοινωνήστε πρώτα με ένα Centro de Salud (Κέντρο υγείας). Αυτή η θεραπεία μπορεί επίσης να γίνει σε Centro de especialidades (εξειδικευμένο κέντρο) ή νοσοκομείο.
 • Πριν από το ταξίδι σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της αυτόνομης κοινότητας στην οποία θα μείνετε. Θα σας ενημερώσουν για τις σχετικές διαδικασίες και τα διαθέσιμα κέντρα.
Αυτόνομοι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στην Ισπανία

Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS (Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης)
Τηλ.: +34 901 16 65 65
Επικοινωνήστε με τα περιφερειακά γραφεία του INSS.

Instituto Social de la Marina (ISM) (Ίδρυμα Πρόνοιας Ναυτικών)
Τηλ: +34 917 00 66 00
Επικοινωνήστε με τα περιφερειακά γραφεία του ISM.

Για τους δημόσιους υπάλληλους:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Γενικό Ταμείο Αλληλασφάλισης των Δημόσιων Υπαλλήλων του Κράτους)
Τηλ: +34 91 273 95 00

Στον ιστότοπο του MUFACE, του ασφαλιστικού φορέα των Ισπανών δημοσίων υπαλλήλων, θα βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Πληροφοριών και τα περιφερειακά γραφεία του MUFACE.

Για διοικητικούς υπαλλήλους του τομέα της δικαιοσύνης:

Mutualidad General Judicial (MUGEJU) (Γενικό Ταμείο Αλληλασφάλισης των Δικαστικών)
Τηλ: +34 91 586 03 00
Επικοινωνήστε με τα περιφερειακά γραφεία του MUGEJU.

Για ασφαλισμένους στο ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) (Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης των Ενόπλων Δυνάμεων)
Τηλ: +34 91 567 76 00
E-mail: isfasregistro@oc.mde.es

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα