Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σλοβακία

Ολοκληρωμένο σύστημα βοήθειας

Καλέστε το 112

Επείγοντα περιστατικά

Καλέστε το 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Εποπτική αρχή υγειονομικής περίθαλψης)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tηλ.: +421 2 20 856 226


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το δημόσιο σύστημα υγείας της Σλοβακίας.
 • Ίσως σας ζητηθεί να καταβάλετε συγκεκριμένη εισφορά. Στη Σλοβακία το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή του στη χώρα σας.

Οδοντίατροι

 • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το δημόσιο σύστημα υγείας της Σλοβακίας.
 • Επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται συνήθως δωρεάν, αλλά μπορεί να επιβαρυνθείτε και εσείς, ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος.
 • Για κάθε άλλη οδοντιατρική περίθαλψη θα πρέπει να καταβάλετε κάποιο ποσό. Στη Σλοβακία το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή του στη χώρα σας.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών οποιουδήποτε νοσοκομείου. Δεν απαιτείται παραπεμπτικό.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα φάρμακα είναι συνήθως δωρεάν, αλλά σε περίπλοκες και ειδικές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να καταβάλετε σημαντικές, μη επιστρεπτέες, δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές δεν επιστρέφονται στη Σλοβακία, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή τους στη χώρα σας.

Συνταγογράφηση

 • Για κάθε συνταγή καταβάλλεται καθορισμένη εισφορά.
 • Ίσως χρειαστεί να συμμετάσχετε στη δαπάνη των φαρμάκων σας στην περίπτωση που αυτά δεν καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Στη Σλοβακία το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή του στη χώρα σας.
 • Στα φαρμακεία υπάρχει κατάλογος των επιδοτούμενων φαρμάκων.

Ασθενοφόρα

 • Παρέχεται δωρεάν

Αερομεταφορά

 • Καλέστε το 18155
 • Παρέχεται δωρεάν

Επιστροφή εξόδων

 • Δεν υπάρχει σύστημα επιστροφής εξόδων στη Σλοβακία.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς

Συνοδοί ασθενών σε νοσοκομείο

 • Καταβάλλουν 3,30 ευρώ την ημέρα.
 • Μπορούν να μείνουν δωρεάν στο νοσοκομείο εφόσον πρόκειται για:
  • θηλάζουσα μητέρα με παιδί/παιδιά
  • συνοδό παιδιού κάτω των τριών ετών
  • συνοδό ατόμου κάτω των 18 ετών που πάσχει από καρκίνο.

Φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαιτητικά τρόφιμα

 • Επιβάλλεται τέλος 0,17 ευρώ για τη στατιστική επεξεργασία της ιατρικής συνταγής ή του κουπονιού για φάρμακα ή ιατρική συσκευή.
 • Ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει το τέλος των 0,17 ευρώ εφόσον:
  • υποβάλλει αντίγραφο της συνταγής (όταν επισκέπτεται περισσότερα από ένα φαρμακεία),
  • προσκομίζει την ιατρική συνταγή για φάρμακα ή διαιτητικά προϊόντα, τα οποία πληρώνει στο σύνολό τους ο ίδιος,
  • προσκομίζει ιατρική συνταγή για εμβόλια που είναι υποχρεωτικά,
  • έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο Jansky (ή μεγαλύτερο βραβείο) ή
  • διαθέτει ηλεκτρονικό ιατρικό ιστορικό (ηλεκτρονική κάρτα) που περιέχει τη συνταγή.

Τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη:

 • Σε περίπτωση επείγουσας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή οδοντιατρικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με 2,00 ευρώ, εκτός εάν μεταφερθεί αμέσως σε νοσοκομείο για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Σε περίπτωση σταθερής επείγουσας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο σπίτι ή σε άλλο χώρο του ασφαλισμένου, το τέλος ανέρχεται σε 10,00 ευρώ.
 • Σε περίπτωση επείγουσας ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με 2,00 ευρώ εάν:
  • η επίσκεψη πραγματοποιείται μεταξύ 4 μ.μ. και 10 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ 7 π.μ. και 10 μ.μ. τα σαββατοκύριακα και τις αργίες σε περιοχή όπου δεν παρέχεται επείγουσα εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ή
  • ο ασφαλισμένος μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο αφού του παρασχεθεί επείγουσα εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση επείγουσας ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με 10,00 ευρώ.

Όλα τα προαναφερθέντα είδη επείγουσας περίθαλψης παρέχονται δωρεάν, εφόσον αυτή αφορά:

 • επείγουσα εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται αμέσως μετά από ατύχημα, εκτός εάν αυτό συνέβη λόγω κατάχρησης οινοπνεύματος ή οποιασδήποτε άλλης εθιστικής ουσίας ή φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που συνέστησε ο γιατρός,
 • επείγουσα ενδονοσοκομειακή περίθαλψη η οποία διαρκεί πάνω από 2 ώρες,
 • επείγουσα εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του ασθενούς για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (π.χ. νοσοκομείο),
 • επείγουσα εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ανηλίκου η οποία παρέχεται σε εγκαταστάσεις που ορίζουν τα δικαστήρια ή οι υπηρεσίες προστασίας του παιδιού, εφόσον αυτή έχει ζητηθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες,
 • πρόσωπο το οποίο έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο Jansky (ή μεγαλύτερο βραβείο).

Μεταφορές

 • Η μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο κοστίζει 0,10 ευρώ το χιλιόμετρο.
 • Αυτό το ποσό δεν καταβάλλεται εφόσον ο ασφαλισμένος:
  • ακολουθεί πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης
  • κάνει θεραπεία για καρκίνο ή έχει υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση
  • πάσχει από σοβαρή αναπηρία και για τη μεταφορά του χρειάζεται ιδιωτικό όχημα
  • μεταφέρεται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο μετά από αίτημα του παρόχου ενδονοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης,
  • έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο Jansky (ή μεγαλύτερο βραβείο).

Άλλα

Καταβάλλεται τέλος 2,00 ευρώ για την προσκόμιση αποσπάσματος ιατρικών εγγράφων για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν ο ασθενής χρειάζεται απόσπασμα για σκοπό που δεν σχετίζεται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει το δικαίωμα να ζητήσει υψηλότερη τιμή. Ωστόσο, η τιμή πρέπει να αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.


Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Μπορείτε να υποβληθείτε σε αιμοκάθαρση, οξυγονοθεραπεία και χημειοθεραπεία στη Σλοβακία επιδεικνύοντας την ΕΚΑΑ σας.
 • Πρέπει να συνεννοηθείτε για τη θεραπεία με πάροχο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης του σλοβακικού Δημοσίου πριν φθάσετε στη Σλοβακία.
 • Πρέπει επίσης να προσκομίσετε στον πάροχο υπηρεσιών υγείας ιατρικά πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ανάγκη για τη συγκεκριμένη θεραπεία.
 • Κατάλογος των παρόχων υπηρεσιών υγείας του δημοσίου παρατίθεται στους ιστότοπους των σχετικών ιδρυμάτων ανάλογα με τον τόπο διαμονής:
 • Κατάλογος των κέντρων αιμοκάθαρσης (μόνο στα σλοβακικά)

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Σλοβακία

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Εποπτική αρχή υγειονομικής περίθαλψης)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tηλ.: +421 2 20 856 226

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα