Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Romania

Επείγοντα περιστατικά

Καλέστε το 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας)
Τηλ: +40 372 309 250· +40 372 309 105


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Για να επωφεληθείτε από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), πρέπει να απευθυνθείτε σε γενικό ή ειδικό γιατρό που να είναι συμβεβλημένος με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.
 • Για τις διευθύνσεις των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.
 • Δεν υποχρεούστε να πληρώσετε για την περίθαλψη, καθώς ο τοπικός φορέας ασφάλισης υγείας καταβάλλει στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης τα έξοδα για υγειονομική περίθαλψη βάσει της ΕΚΑΑ.

Οδοντίατροι

 • Για επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη με βάση την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), απευθυνθείτε σε οδοντίατρο συμβεβλημένο με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.
 • Για τις διευθύνσεις των παρόχων οδοντιατρικής περίθαλψης, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ασφάλισης ασθένειας. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στους ιστότοπους των φορέων ασφάλισης υγείας.
 • Δεν υποχρεούστε να πληρώσετε για την περίθαλψη, καθώς ο τοπικός φορέας ασφάλισης υγείας καταβάλλει στον πάροχο οδοντιατρικής περίθαλψης τα έξοδα για επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη βάσει της ΕΚΑΑ.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Για να λάβετε νοσοκομειακή περίθαλψη με βάση την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), απευθυνθείτε σε νοσοκομείο συμβεβλημένο με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.
 • Ως κάτοχος της ΕΚΑΑ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα όσον αφορά τη νοσοκομειακή σας νοσηλεία:
  • Ενδονοσοκομειακή νοσηλεία για τα εξής:
   • παροχή ιατρικών ή χειρουργικών υπηρεσιών σε επείγοντα περιστατικά όταν απειλείται ή κινδυνεύει η ζωή σας, και για όσο διάστημα χρειάζεται·
   • τυχόν μεταδοτικές νόσους που απαιτούν απομόνωση/καραντίνα μέχρις ότου εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος·
   • τοκετό.
  • Εξωνοσοκομειακή νοσηλεία για:
   • επείγοντα περιστατικά που απαιτούν χειρουργείο
   • νοσηλεία για νόσο σε περίπτωση επιδημίας, χωρίς όμως να απαιτείται απομόνωση του ασθενούς
   • χημειοθεραπεία που παρέχεται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

Δεν χρειάζεστε δικαιολογητικά για την παροχή αυτών των ειδών νοσηλείας σε νοσοκομείο. Όλα τα έξοδα επιστρέφονται από τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.

Συνταγογράφηση φαρμάκων

 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα ως εξωτερικοί ασθενείς, αλλά απαιτείται ιατρική συνταγή. Δείξτε τη συνταγή σε ένα φαρμακείο συμβεβλημένο με το τοπικό κέντρο ασφάλισης ασθένειας στο οποίο υπάγεται ο γιατρός που την έγραψε.
 • Οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα από τον κατάλογο φαρμάκων που περιλαμβάνει τους υποκαταλόγους A, B, C και D, καθώς και από τα τμήματα C1, C2 και C3 του υποκαταλόγου C. Το κόστος των φαρμάκων καλύπτεται μέχρι και τα παρακάτω ποσοστά της τιμής αναφοράς:
  • φάρμακα υποκαταλόγου A: 90%
  • φάρμακα υποκαταλόγου Β: 50%
  • φάρμακα υποκαταλόγου C (τμήματα C1, C2 και C3): 100%. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο τμήμα C2 καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία στην τιμή διακανονισμού.
  • φάρμακα υποκαταλόγου D: 20%

Επείγουσα ιατρική βοήθεια και μεταφορά

Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ έχουν δικαίωμα στα εξής:

 • Ιατρικές επισκέψεις κατ’ οίκον όταν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης.
 • Μεταφορά για λόγους υγείας χωρίς συνοδό:
  • σε περίπτωση θανάτου, μεταφορά μετ’ επιστροφής του γιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και εκδίδει το πιστοποιητικό θανάτου, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό ισχύει για τις Παρασκευές, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.
  • μετάβαση της ομάδας επειγόντων περιστατικών στο σπίτι του ασθενούς και, αν χρειαστεί, μεταφορά ασθενούς που δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση ή ειδική ιατρική περίθαλψη κατά τη μετάβαση στην ιατρική μονάδα, εφόσον η κατάστασή του απαιτεί ειδική ιατρική περίθαλψη, η οποία δεν μπορεί να δοθεί στο σπίτι.

Αυτές οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης παρέχονται από ιδιωτικές εξειδικευμένες μονάδες συμβεβλημένες με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας.

Ασθενοφόρα

Για τα επείγοντα περιστατικά παρέχονται υπηρεσίες από

Αεροδιακομιδή

 • Υπηρεσίες αεροδιακομιδής παρέχονται στο εσωτερικό της Ρουμανίας και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Επιστροφή εξόδων

 • Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης παρέχονται συνήθως δωρεάν και, συνεπώς, δεν υπάρχει σύστημα επιστροφών για τους κατόχους της κάρτας.
 • Συμπληρωματικές πληρωμές (απευθείας από τους κατόχους ΕΚΑΑ):
  1. η αξία ιατρικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες τις οποίες δικαιούνται οι κάτοχοι ΕΚΑΑ
  2. η αξία ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς/παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που δεν είναι συμβεβλημένοι με τοπικό κέντρο ασφάλισης ασθένειας
  3. Προσωπική συμμετοχή στη νοσηλεία, αν ο ασθενής ζητήσει γεύματα και κατάλυμα σε υψηλότερο επίπεδο άνεσης από το κανονικό. για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, καταβάλλεται στα νοσοκομεία συμμετοχή του ασθενούς. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα «Συμμετοχή των ασθενών στα έξοδα»
  4. το κόστος των φαρμάκων που δεν καλύπτονται από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης
  5. η αξία των φαρμάκων που αγοράζονται από φαρμακεία τα οποία δεν είναι συμβεβλημένα με το τοπικό κέντρο ασφάλισης ασθένειας.
  6. Προσωπική συμμετοχή στα φάρμακα:
  • Για φάρμακα του υποκαταλόγου A: η διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και το 90% της τιμής αναφοράς
  • Για φάρμακα του υποκαταλόγου B: η διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και το 50% της τιμής αναφοράς
  • Για φάρμακα του υποκαταλόγου D: η διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και το 20% της τιμής αναφοράς
  • Για φάρμακα του υποκαταλόγου C: η διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και την τιμή αναφοράς για τα φάρμακα των τμημάτων C1 και C3, και η διαφορά ανάμεσα στη λιανική τιμή και την τιμή διακανονισμού για τα φάρμακα του τμήματος C2.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Για ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, κάθε νοσοκομειακή μονάδα καθορίζει το δικό της επίπεδο συμμετοχής, το οποίο μπορεί να ποικίλλει από 5 έως 10 λέι.
 • Εάν πρέπει να εισαχθείτε σε νοσοκομείο για επείγον περιστατικό, δεν πρέπει να σας ζητηθεί να καταβάλετε ποσό σε μετρητά ως συμμετοχή.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Αιμοκάθαρση

 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης της Ρουμανίας.
 • Στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για την παροχή αιμοκάθαρσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η υγειονομική ασφάλιση καλύπτει τις υπηρεσίες αιμοκάθαρσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • ερυθροποιητικά διεγερτικά (εποετίνη, δαρβεποετίνη), σιδηρούχα σκευάσματα, κλασματοποιημένη ή μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, χηλικούς παράγοντες σεβελαμέρης, αγωνιστές των υποδοχέων βιταμίνης D (αλφακαλκιδόλη, καλκιτριόλη, παρικαλκιτόλη), ασβεστιομιμητικά (κινακαλσέτη), ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και ιδιωτική μεταφορά ασθενών για αιμοκάθαρση από και προς την κατοικία τους, μηνιαία μεταφορά φαρμάκων, υγειονομικών υλικών και υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης στην κατοικία των ασθενών.
 • Οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης παρέχονται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες συμβεβλημένες με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις των παρόχων υπηρεσιών αιμοκάθαρσης σε ένα από αυτά τα κέντρα.

Οξυγονοθεραπεία

 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να υποβάλλονται σε οξυγονοθεραπεία σε νοσοκομείο, εφόσον λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για συνεχιζόμενη νοσοκομειακή νοσηλεία.
 • Όλα τα έξοδα για τέτοιου είδους ιατρική βοήθεια επιστρέφονται από το τοπικό κέντρο ασφάλισης ασθένειας.
 • Ισχύουν οι όροι που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Νοσοκομειακή νοσηλεία».

Ακτινοθεραπεία

 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης της Ρουμανίας.
 • Η ακτινοθεραπεία (με ορθογώνιο πεδίο ακτίνων, κοβαλτιοθεραπεία, με γραμμικό επιταχυντή 2D, με γραμμικό επιταχυντή 3D, IMRT, βραχυθεραπεία) παρέχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο του υποπρογράμματος ακτινοθεραπείας για ασθενείς που πάσχουν από ογκολογικές παθήσεις, και περιλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα έγγραφα που εκδίδονται σε στενή συνάφεια και για τους σκοπούς της παροχής της εν λόγω ιατρικής υπηρεσίας.
 • Οι υπηρεσίες ακτινοθεραπείας παρέχονται από δημόσιες μονάδες υγείας οι οποίες εγκρίνονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και από υγειονομικές μονάδες που ανήκουν στα υπουργεία με το δικό τους υγειονομικό δίκτυο (οι οποίες διατηρούν δομές που έχουν συνάψει σύμβαση με τον φορέα ασφάλισης υγείας για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος υγείας). Ο κατάλογος των μονάδων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα ασφάλισης υγείας.

Χημειοθεραπεία

 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με καθημερινή παρακολούθηση.
 • Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ μπορούν να υποβάλλονται σε ειδική περίθαλψη που παρέχεται σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, στο πλαίσιο του υποπρογράμματος θεραπευτικής αγωγής για ασθενείς που πάσχουν από ογκολογικές παθήσεις, το οποίο καλύπτει κυτταροστατικές και ανοσορρυθμιστικές ουσίες, ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες και αναστολείς οστεοκλαστών.
 • Τα φάρμακα παρέχονται βάσει ιατρικής συνταγής που εκδίδει ειδικός γιατρός συμβεβλημένος με τον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από φαρμακεία τα οποία ανήκουν σε ιατρικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο υποπρόγραμμα, ή από μη συμβεβλημένα φαρμακεία. Οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα που περιέχονται στο τμήμα C2 του υποκαταλόγου C.
 • Μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους ιατρικών μονάδων, μη συμβεβλημένων φαρμακείων και ειδικών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τοπικούς φορείς ασφάλισης υγείας στον ιστότοπο του τοπικού φορέα ασφάλισης υγείας.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Ρουμανία

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας)
Τηλ: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro

Διαδώστε αυτή τη σελίδα