Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πορτογαλία

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112
 • Καλέστε το 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto)
 • Μπορείτε να πάτε κατευθείαν σε
  • δημόσιο κέντρο υγείας (Centros de Saúde)
  • υπηρεσίες σε εικοσιτετράωρη βάση (Serviços de Atendimento Permanente)
  • νοσοκομεία (για επείγοντα περιστατικά)
 • Ιστότοπος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (στα πορτογαλικά)

Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί / Οδοντίατροι / Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Σε γενικές γραμμές, η δημόσια περίθαλψη παρέχεται δωρεάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να απαιτείται η καταβολή ενός καθορισμένου ποσού συμμετοχής.
 • Παρέχεται περιορισμένος αριθμός δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών και ανάλογα με την περίθαλψη καταβάλλεται ένα καθορισμένο ποσό. Προσφέρεται βασική οδοντιατρική περίθαλψη σε ορισμένες επιλέξιμες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, που υποστηρίζεται εν μέρει από το εθνικό πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται μόνο στους κατοίκους και τους δικαιούχους του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συνταγογράφηση

 • Ένα μέρος του κόστους των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον «Επίσημο Κατάλογο Φαρμάκων Επιδοτούμενων από τις Υπηρεσίες Υγείας» καλύπτεται από το κράτος. Εσείς θα πρέπει να καταβάλετε εξαρχής το υπόλοιπο ποσό. Η συμμετοχή κυμαίνεται από 10 % έως 85 % της τιμής.
 • Τα φαρμακεία είναι συνήθως ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 13:00 και 15:00 έως 19:00. Τα Σάββατα είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 13:00.
 • Κατάλογος των φαρμακείων που λειτουργούν σε 24ωρη βάση διατίθεται σε όλα τα φαρμακεία.

Ασθενοφόρα

 •  Για τα επείγοντα περιστατικά η μεταφορά με ασθενοφόρο αποτελεί μέρος της περίθαλψης, καθώς την αναλαμβάνει το νοσοκομείο που παρέχει την περίθαλψη. Η μη επείγουσα μεταφορά ασθενών είναι επίσης διαθέσιμη. Οι ασθενείς μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τη διακομιδή τους από τον τόπο διαμονής τους στη μονάδα αιμοκάθαρσης ή όταν δεν διαθέτουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Αεροδιακομιδή

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

 • Δεν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των ιατρικών εξόδων σας κατά τη διαμονή σας στην Πορτογαλία.
 • Αν χρειαστεί να πληρώσετε ιατρικά έξοδα, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα και ζητήστε την επιστροφή τους μόλις επιστρέψετε στη χώρα σας.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Πορτογαλίας είναι συνήθως δωρεάν, μπορεί όμως να σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα καθορισμένο ποσό συμμετοχής.
 • Μερικές φορές επιβάλλεται κάποιο καθορισμένο ποσό για να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη χρήση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
 • Εξαιρούνται τα παιδιά μέχρι 18 ετών και οι έγκυες. Ισχύουν επίσης και ορισμένες άλλες εξαιρέσεις.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κατ’ αρχήν να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στο πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο και το νοσοκομείο / τη μονάδα που παρέχει την περίθαλψη πριν από το ταξίδι, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της κατά τη διαμονή του εν λόγω προσώπου στην Πορτογαλία.
 • Απαιτείται ιατρική συνταγή ή έκθεση που επιβεβαιώνει τη χρόνια πάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη σχετική περιφερειακή αρχή υγείας (ARS), η οποία μπορεί να σας χορηγήσει κατάλογο των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που είναι συμβεβλημένοι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Πορτογαλίας.


Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στην Πορτογαλία

Instituto da Segurança Social, IP

Unidade de Coordenação Internacional

Avenida 5 de Outubro, 175

1069-451 Lisboa

Τηλ.: + 300 511 045

www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

Email: ISS-Internacionais@seg-social.pt

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα