Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Italy

Επείγοντα περιστατικά


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) εάν ο γιατρός που επισκέπτεστε υπάγεται στον εθνικό φορέα υγείας (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) ή είναι συμβεβλημένος με αυτόν («accreditamento»).
 • Οι ιδιώτες γιατροί δεν υποχρεούνται να δέχονται την ΕΚΑΑ.
 • Τα ιατρεία των παθολόγων είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας τους ποικίλλουν, αλλά είναι συνήθως ανοιχτά το πρωί και το απόγευμα. Με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά, δεν ανοίγουν τα σαββατοκύριακα.
 • Ακόμη και για επείγοντα και κρίσιμα περιστατικά, η παρεχόμενη περίθαλψη πληρώνεται εν μέρει από τον ασθενή (πρόκειται για το ποσοστό συμμετοχής που ονομάζεται ticket).
 • Τα ποσά που καταβάλλονται για ιατρικές υπηρεσίες δεν επιστρέφονται στην Ιταλία. Πίσω στη χώρα σας μπορέσετε ίσως να επιτύχετε την επιστροφή τους από το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα που εξέδωσε την ΕΚΑΑ.

Οδοντίατροι

 • Οι οδοντίατροι στην Ιταλία είναι ιδιώτες γιατροί και δεν υποχρεούνται να δέχονται την ΕΚΑΑ, γι΄ αυτό θα πρέπει να καταβάλετε όλα τα έξοδα.
 • Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, ή σε κλινικές εντός των νοσοκομείων του SSN που παρέχουν επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οδοντιατρική περίθαλψη με την ΕΚΑΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να καλύψετε μέρος του κόστους της θεραπείας.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Προτού φύγετε από τη χώρα σας, ρωτήστε το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα που εξέδωσε την ΕΚΑΑ αν δικαιούστε νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διαμονή σας στην Ιταλία. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να λάβετε γραπτή επιβεβαίωση.
 • Ζητήστε από το τοπικό κέντρο υγείας («Azienda sanitaria locale» ή «ASL») κατάλογο των νοσοκομείων που υπάγονται στον SSN ή είναι συμβεβλημένα με αυτόν.
 • Δείξτε έγκυρη ΕΚΑΑ στο νοσοκομείο και βεβαιωθείτε πριν από το τέλος της νοσηλείας σας ότι αποδέχονται την ΕΚΑΑ.

Συνταγογράφηση φαρμάκων

 • Μπορείτε να αγοράσετε ορισμένα φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή - ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΚΑΑ δεν είναι απαραίτητη.
 • Για ορισμένα φάρμακα οφείλετε να καταβάλετε μέρος μόνο του κόστους, ενώ για άλλα, το συνολικό ποσό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προκαταβάλετε το ποσό, ακόμη κι αν δείξετε την ΕΚΑΑ. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.
 • Θα πρέπει πάντοτε να δείχνετε την ΕΚΑΑ όταν ζητάτε συνταγή από γιατρό που υπάγεται στον SSN ή είναι συμβεβλημένος με αυτόν. Θα πρέπει επίσης να δείχνετε την κάρτα στον φαρμακοποιό όταν αγοράζετε φάρμακα που πωλούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
 • Πρέπει να καταβάλετε το πλήρες ποσό για τα περισσότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ακόμη κι αν δείξετε την ΕΚΑΑ. Όταν βρεθείτε στη χώρα σας, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας από τον αρμόδιο φορέα.
 • Τα έξοδα αυτά δεν επιστρέφονται στην Ιταλία, αλλά μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τους από το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα στη χώρα σας.
 • Τα έξοδα για φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή δεν επιστρέφονται.

Ασθενοφόρα

 • Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά και εφόσον το ασθενοφόρο ανήκει στον SSN ή σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης συμβεβλημένες με αυτόν.
 • Για μη επείγουσα μεταφορά ασθενούς, μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε μέρος ή το σύνολο των εξόδων.
 • Τα έξοδα μεταφοράς με ασθενοφόρο δεν επιστρέφονται στην Ιταλία. Στη χώρα σας μπορείτε να ζητήστε την επιστροφή τους από το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα που εξέδωσε την ΕΚΑΑ.

Αερομεταφορά

 • Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά και εφόσον το ασθενοφόρο ανήκει στον SSN ή σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης συμβεβλημένες με αυτόν.
 • Για μη επείγουσα μεταφορά ασθενούς, μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε το σύνολο των εξόδων.
 • Τα έξοδα μεταφοράς με ασθενοφόρο δεν επιστρέφονται στην Ιταλία. Στη χώρα σας μπορείτε να ζητήστε την επιστροφή τους από το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα που εξέδωσε την ΕΚΑΑ.

Επιστροφή εξόδων

 • Καμία δαπάνη δεν επιστρέφεται στην Ιταλία.
 • Όταν σας ζητείται να καταβάλετε ένα ποσό συμμετοχής (το λεγόμενο ticket) δεν δικαιούστε καμία επιστροφή αυτού του ποσού.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, ζητήστε από το ασφαλιστικό ταμείο/τον φορέα στη χώρα σας την επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε συμμετοχή/μέρος των εξόδων (το λεγόμενο ticket) για φάρμακα (ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας).
 • Οι μη επείγουσες επισκέψεις από γιατρό (visita occasionale)) χρεώνονται.
 • Το ποσό της χρέωσης είναι ανάλογο με το είδος της περίθαλψης και την περιοχή που μένετε.
 • Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε για επείγουσα περίθαλψη εάν δεν εισαχθείτε στο νοσοκομείο. Ενημερωθείτε καλύτερα από το πλησιέστερο τοπικό κέντρο υγείας.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Να ελέγχετε τις δυνατότητες αρκετές εβδομάδες πριν από το ταξίδι σας για να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε την κατάλληλη αγωγή και θα γνωρίζετε πόσο θα σας κοστίσει. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο υγείας στην περιοχή όπου θα μείνετε.


Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

 • Για τα άτομα που δεν (δικαιούνται να) είναι εγγεγραμμένοι στο ιταλικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, δεν εκδίδεται ΕΚΑΑ.
 • Τα άτομα που διαμένουν προσωρινά στην Ιταλία θα πρέπει να ζητήσουν από τον αρμόδιο φορέα τους την έκδοση ΕΚΑΑ πριν φθάσουν στην Ιταλία για προσωρινή διαμονή.
 • Η κάρτα χορηγείται αυτόματα σε όσους τη δικαιούνται (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ιταλία).
 • Δικαιούστε ΕΚΑΑ εάν έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε ένα από τα τοπικά κέντρα υγείας (ASL) του εθνικού φορέα υγείας.

Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ

Ενημερωθείτε καλύτερα από το πλησιέστερο τοπικό κέντρο υγείας.


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς της χώρας τους

 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας, επικοινωνήστε αμέσως με την αστυνομία.
 • Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον αρμόδιο φορέα που εξέδωσε την ΕΚΑΑ ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύετε στην Ιταλία για πρόσβαση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να σταλεί με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο πλησιέστερο τοπικό κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα