Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ιρλανδία

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112 ή το 999

Health Service Executive (HSE)
Τηλ.: γραμμή πληροφοριών HSE 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Για να λάβετε περίθαλψη χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Health Service Executive (εθνικό σύστημα υγείας).
 • H υγειονομική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν από τους γιατρούς αυτούς.
 • Περισσότερες πληροφορίες για τους γιατρούς αυτούς μπορεί να σας δώσει το τοπικό γραφείο του Health Service Executive.
 • Αν δεν είστε σίγουροι ότι ο γιατρός σας είναι συμβεβλημένος με το PCRS (Primary Care Reimbursement Service / Υπηρεσία Επιστροφής Εξόδων για Πρωτοβάθμια Περίθαλψη), εξηγήστε του ότι θέλετε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας.

Ιατρικές συνταγές

 • Μπορείτε να λάβετε τα φάρμακα που συνταγογραφεί γιατρός συμβεβλημένος με το HSE έναντι ελάχιστου χρηματικού ποσού.

Οδοντίατροι

 • Αναγκαία οδοντιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης οδοντοστοιχίας, παρέχεται από οδοντιάτρους συμβεβλημένους με το HSE.
 • Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του Health Service Executive, ή με οδοντιατρική κλινική, πριν από την περίθαλψή σας.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Σε επείγουσες περιπτώσεις πηγαίνετε κατευθείαν στη μονάδα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών οποιουδήποτε δημόσιου νοσοκομείου.
 • Για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, οποιαδήποτε αναγκαία περίθαλψη παρέχεται δωρεάν.

Ασθενοφόρα

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, η μεταφορά με ασθενοφόρο προς κάποιο νοσοκομείο καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

Το σύστημα της Ιρλανδίας βασίζεται στις παροχές σε είδος και κατά συνέπεια δεν προβλέπει την επιστροφή εξόδων περίθαλψης.

Health Service Executive (HSE)
Τηλ.: γραμμή πληροφοριών HSE 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Αν πληρώσατε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με το εθνικό ασφαλιστικό σας ταμείο κατά την επιστροφή σας στη χώρα σας για να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων.


Συμμετοχή του ασθενούς

 • Δεν προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής για την περίθαλψη.
 • Προβλέπεται χρέωση ενός συμβολικού ποσού για κάθε στοιχείο της ιατρικής συνταγής.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Τέτοιου είδους περίθαλψη πρέπει να έχει κανονιστεί εκ των προτέρων.
 • Αυτό μπορεί να γίνει από άτομο ή/και νοσοκομείο της αλλοδαπής.
 • Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με το πλησιέστερο Τοπικό Γραφείο Υγείας (Local Health Office) / νοσοκομείο στον τόπο προορισμού σας στην Ιρλανδία, καθώς η μονάδα περίθαλψης πρέπει να είναι ενήμερη για το είδος της περίθαλψης που απαιτείται και τι αναφέρει το παραπεμπτικό.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους κάρτας ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στην Ιρλανδία

Health Service Executive (HSE) – Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Τηλ.: γραμμή πληροφοριών HSE 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Email: hselive@hse.ie

Διαδώστε αυτή τη σελίδα