Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Γαλλία

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Κέντρο ευρωπαϊκών και διεθνών επαφών για την κοινωνική ασφάλιση)
Λεπτομερείς πληροφορίες στα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά και τα πολωνικά.

Τηλ.: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Ασφάλιση ασθενείας (Assurance maladie, στα γαλλικά): www.ameli.fr

 • Καλέστε το 3646 εάν βρίσκεστε στη Γαλλία ή το +33 811 70 3646 εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό

Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Για πληροφορίες σχετικά με

 • παρόχους υπηρεσιών υγείας (γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους κ.λπ),
 • νοσοκομεία στην περιοχή διαμονής σας,
 • το κόστος και την κάλυψη της περίθαλψης στη Γαλλία,

επισκεφθείτε τον ιστότοπο annuaire santé d'amélie (μόνο στα γαλλικά).

Γιατροί

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Οι συμβεβλημένοι γιατροί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
  "Τομέας 1": γιατροί που χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους την επίσημη τιμή.
  "Τομέας 2": γιατροί που χρεώνουν υψηλότερη αμοιβή από την επίσημη τιμή.
 • Πρέπει να πληρώσετε αμέσως την επίσκεψη στον γιατρό, ο οποίος συμπληρώνει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και συνταγή φαρμάκων, αν χρειαστεί. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων χρειάζεστε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Οδοντίατροι

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Πρέπει να πληρώσετε αμέσως την επίσκεψη στον οδοντίατρο, ο οποίος συμπληρώνει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και συνταγή φαρμάκων, αν χρειαστεί. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων χρειάζεστε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Κατά την εισαγωγή σας σε νοσοκομείο, πρέπει να επιδείξετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τα έξοδα που επιστρέφονται αλλά μόνο το ποσό της συμμετοχής που σας αναλογεί.
 • Πρέπει να καταβάλετε συγκεκριμένο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας.
 • Για κάθε σημαντική ιατρική αγωγή, θα χρεωθείτε μια κατ΄αποκοπήν συμμετοχή επιπλέον του ημερήσιου ποσού. Τα έξοδα αυτά δεν επιστρέφονται στη Γαλλία, αλλά μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τους από τον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα σας.
 • Αν εισαχθείτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι επίσης συμβεβλημένα με το εθνικό σύστημα υγείας ('conventionné').

Συνταγογράφηση

 • Μαζί με την ιατρική συνταγή, πρέπει να λάβετε από τον γιατρό και το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") χωρίς το οποίο δεν μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των εξόδων σας. Το κόστος αγοράς συνταγογραφημένων φαρμάκων επιστρέφεται μόνον εφόσον αυτά περιέχονται στους καταλόγους των καλυπτόμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο φαρμακοποιός μπορεί να σας υποδείξει ποια φάρμακα καλύπτονται και ποια όχι.

Ασθενοφόρα

 • Πρέπει να έχετε παραπεμπτικό ιατρού που να αναγράφει ότι χρειάζεστε ασθενοφόρο ή ταξί.
 • Πρέπει να καταβάλετε την πληρωμή στο ιατρικό προσωπικό προτού χρησιμοποιήσετε το ασθενοφόρο.

Αερομεταφορά

Για να χρησιμοποιήσετε μέσο αερομεταφοράς, θα χρειαστείτε: 

 • παραπεμπτικό ιατρού
 • προέγκριση από το ιατρικό τμήμα του τοπικού γραφείου του CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Επιστροφή εξόδων

 • Για την επιστροφή εξόδων στην Γαλλία πρέπει να απευθύνεστε στο τοπικό γραφείο του CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie).
 • Θα χρειαστεί να προσκομίσετε
  • το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins")
  • αντίγραφα των αποδείξεων και των συνταγών
  • αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, καθώς και
  • να δηλώσετε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και
  • τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (αριθμό IBAN και κωδικό BIC)

Βεβαίωση της επιστροφής των εξόδων σας θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας.

 • Μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί το 70% περίπου για τα συνήθη έξοδα περίθαλψης (ή το 80% της νοσοκομειακής περίθαλψης).
 • Αν δεν μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας κατά την παραμονή σας στη Γαλλία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.

Συμμετοχή του ασθενούς

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Στον κατάλογο annuaire santé του γαλλικού συστήματος ασφάλισης υγείας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα κριτήρια (όνομα, τομέας ειδικότητας, τόπος κ.λπ.) για να αναζητήσετε:

 • έναν επίσημο πάροχο φροντίδας υγείας (γιατρό, νοσοκόμο, φαρμακοποιό κ.λπ.)
 • κέντρο φροντίδας υγείας (νοσοκομείο, κλινική κ.λπ.)
 • το σχετικό κόστος και τον τρόπο υποβολής αίτησης για επιστροφή των εξόδων
 • κέντρα αιμοκάθαρσης, χημειοθεραπείας ή οξυγονοθεραπείας (η οποία στη Γαλλία εμπίπτει στις πνευμονολογικές υπηρεσίες).

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

 • Πληροφορίες για την ΕΚΑΑ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο CLEISS (στα γαλλικά) και στον ιστότοπο CNAM (στα γαλλικά)
 • Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση της ΕΚΑΑ μέσω του λογαριασμού ameli, εφόσον διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό.
 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για έκδοση της ΕΚΑΑ μέσω της εφαρμογής για κινητά 'ameli' (σε καταστήματα Apple και Google Play)

Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Γαλλία

Επικοινωνήστε με το γραφείο CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) στη Γαλλία

 • μέσω διαδικτύου: στον λογαριασμό σας compte ameli / στην ενότητα "Assurés",
 • τηλεφωνικά: καλέστε το 3646 ή το +33 811 70 3646 (από το εξωτερικό)

Διαδώστε αυτή τη σελίδα