Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

finland

Σημείωση

 • Οι κάτοικοι της Δανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας χρειάζεται μόνο να επιδείξουν έγκυρη εθνική ταυτότητα και να δηλώσουν τη μόνιμη διεύθυνσή τους στην άλλη σκανδιναβική χώρα για να λάβουν δημόσια υγειονομική περίθαλψη στη Φινλανδία με τους ίδιους όρους όπως οι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112
 • Επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό κέντρο υγείας ή το νοσοκομείο της περιοχής σας.

Η Φινλανδία έχει δύο επίσημες γλώσσες: τα φινλανδικά και τα σουηδικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι κάτοικοι, όπως και το ιατρικό προσωπικό, μιλούν αγγλικά.


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) έχετε δικαίωμα στην αναγκαία ιατρική περίθαλψη σε οποιοδήποτε δημόσιο κέντρο υγειονομικής περίθαλψης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα δημοτικό κέντρο υγείας, όπου το ιατρικό προσωπικό θα καθορίσει το είδος θεραπείας που χρειάζεστε.
 • Για να λάβετε περίθαλψη στην ίδια τιμή με τους μόνιμους κατοίκους της χώρας, θα πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
 • Το κέντρο υγείας θα σας χρεώσει βάσει καταλόγου προκαθορισμένων τιμών.
 • Αν είστε κάτω των 18 ετών, η περίθαλψη παρέχεται ως επί το πλείστον δωρεάν.
 • Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε γιατρούς ή κλινικές του ιδιωτικού τομέα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πληρώσετε το σύνολο των ιατρικών εξόδων. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή ιατρικών εξόδων αργότερα από το ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης Kela ή από το δικό σας ίδρυμα υγειονομικής ασφάλισης.

Οδοντίατροι

 • Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) έχετε δικαίωμα στην αναγκαία ιατρική περίθαλψη σε οποιοδήποτε δημόσιο κέντρο υγειονομικής περίθαλψης. Αν χρειάζεστε οδοντιατρική περίθαλψη, επικοινωνήστε με το δημοτικό κέντρο υγείας.
 • Για να λάβετε περίθαλψη στην ίδια τιμή με τους μόνιμους κατοίκους της χώρας, θα πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
 • Το κέντρο υγείας θα σας χρεώσει βάσει καταλόγου προκαθορισμένων τιμών. Υπάρχουν επίσης χρεώσεις για διαφορετικές θεραπείες, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη διαδικασία (περίπου 8 EUR - 220 EUR).
 • Αν είστε κάτω των 18 ετών, η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται συνήθως δωρεάν.
 • Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε οδοντίατρο ή οδοντιατρική κλινική του ιδιωτικού τομέα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πληρώσετε το σύνολο των ιατρικών εξόδων. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή ιατρικών εξόδων αργότερα από το ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης Kela ή από το δικό σας ίδρυμα υγειονομικής ασφάλισης.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Για την εισαγωγή σας σε νοσοκομείο χρειάζεστε παραπεμπτικό γιατρού. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός δημόσιου νοσοκομείου.
 • Θα πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
 • Για την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία χρεώνεστε συγκεκριμένη ημερήσια συμμετοχή.
 • Αν είστε κάτω των18 ετών, πρέπει να καταβάλετε την ημερήσια συμμετοχή μόνο για επτά ημέρες νοσηλείας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
 • Για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη οι ασθενείς χρεώνονται συγκεκριμένο ποσό.
 • Αν επισκεφθείτε ιδιωτικό νοσοκομείο, θα καταβάλετε όλα τα έξοδα περίθαλψης. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή ιατρικών εξόδων αργότερα από το ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης Kela ή από το δικό σας ίδρυμα υγειονομικής ασφάλισης.

Συνταγογράφηση

 • Στη Φινλανδία, μπορείτε να αγοράσετε φάρμακα με έγγραφη ή ηλεκτρονική συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, εάν τα εν λόγω φάρμακα έχουν λάβει άδεια πώλησης στη Φινλανδία.
 • Στο φαρμακείο θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό κόστος των φαρμάκων.
 • Το φαρμακείο θα εκδώσει απόδειξη με το συνολικό ποσό που πληρώσατε, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιστροφή των αναγκαίων ιατρικών εξόδων από το Kela.

Ασθενοφόρα

 • Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δικαιούστε επείγουσα περίθαλψη κατά τη μεταφορά με ασθενοφόρο. Πρέπει να επιδείξετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας στο προσωπικό του ασθενοφόρου.
 • Το ασθενοφόρο θα σας χρεώσει ένα ποσό.

Αερομεταφορά

 • Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δικαιούστε επείγουσα περίθαλψη κατά την αερομεταφορά. Πρέπει να επιδείξετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας στο προσωπικό του μέσου αερομεταφοράς.
 • Η ανάγκη αερομεταφοράς αποφασίζεται όταν καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
 • Υπάρχει χρέωση για την υπηρεσία αερομεταφοράς ασθενών.

Επιστροφή εξόδων

 • Το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας επιστρέφει ένα μέρος από τα ακόλουθα έξοδα:
  • έξοδα ιδιωτικής περίθαλψης, βάσει καταλόγου προκαθορισμένων τιμών,
  • έξοδα ταξιδιού που σχετίζεται με θεραπευτική αγωγή και εξετάσεις,,
  • έξοδα για φάρμακα που συνταγογραφούνται από γιατρό.
 • Δεν προβλέπεται επιστροφή της καθορισμένης συμμετοχής που χρεώνουν τα δημοτικά κέντρα υγείας ή τα νοσοκομεία.
 • Μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Kela, υποβάλλοντας το έντυπο SV 127(e), το οποίο συνήθως θα βρείτε στις ιδιωτικές κλινικές. Το έντυπο αυτό υπάρχει επίσης στον ιστότοπο του Kela.
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο. Πρέπει να συμπληρώσετε τη μόνιμη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία, τα τραπεζικά σας στοιχεία (όνομα τράπεζας, αριθμό λογαριασμού, διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ και κωδικό αναγνώρισης τράπεζας BIC).
 • Μαζί με το έντυπο που θα υποβάλετε στο Kela, επισυνάψτε αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών, π.χ. έγγραφα σχετικά με την αμοιβή του γιατρού καθώς και τα έξοδα της εξέτασης, την αγωγή που συνέστησε ο γιατρός, αντίγραφα της Ευρωπαϊκή Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και του διαβατηρίου σας ή άλλου έγγραφου ταυτοποίησης.
 • Το Kela θα σας επιστρέψει το ποσό των εξόδων σας απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
 • πρέπει να υποβάλετε τις αιτήσεις σας για επιστροφή εξόδων εντός έξι μηνών από την αρχική δαπάνη.
 • Λεπτομερείς πληροφορίες για την επιστροφή εξόδων θα βρείτε στον ιστότοπο του Kela.

Αριθμός κλήσης για την επιστροφή ιατρικών εξόδων
Τηλ.: +358 20 634 0200 (στα φινλανδικά)
Τηλ.: +358 20 634 0300 (στα σουηδικά)
Τηλ.: +358 20 634 0200 (στα αγγλικά)

Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας και δεν μπορέσατε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας κατά την παραμονή σας στη Φινλανδία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα και ζητήστε την επιστροφή τους.


Συμμετοχή του ασθενούς

 • Στη Φινλανδία, οι δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες:
  • δωρεάν, ή
  • είτε χρεώνονται με το ίδιο ποσό για όλους,
  • είτε χρεώνονται ανάλογα με το εισόδημα και την οικογένεια.
 • Οι ανώτατες αμοιβές που χρεώνονται για δημοτικές υπηρεσίες υγείας ορίζονται στη νομοθεσία. Οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν να χρεώνουν μικρότερα ποσά ή να παρέχουν τη σχετική υπηρεσία δωρεάν. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους ποσά μεγαλύτερα από το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών αυτών.
 • Όσον αφορά τα ποσά χρέωσης για δημόσιες υπηρεσίες, ισχύει ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό έτος πέραν του οποίου οι ασθενείς δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δαπάνες. Αυτό δεν ισχύει για βραχυπρόθεσμη ιδρυματική περίθαλψη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
 • Τέλη και επιβαρύνσεις για ιδιωτικά ιατρεία: Το Kela επιστρέφει μέρος της αμοιβής ιδιώτη ιατρού και των δαπανών για εξετάσεις και περίθαλψη σύμφωνα με κλίμακα καθορισμένων ποσών χρέωσης. Η κλίμακα αυτή διατίθεται στα φινλανδικά στον ιστότοπο του Kela. Το ανώτατο επιστρεπτέο ποσό ή επιβάρυνση που ορίζεται στην κλίμακα αυτή είναι συχνά μικρότερο από το ποσό που πράγματι χρεώνεται.
 • Δεν προβλέπεται επιστροφή δαπανών για ιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από παρόχους του δημόσιου τομέα ούτε για τις περιόδους περίθαλψης του ασθενούς σε δημόσιο νοσοκομείο ή ίδρυμα (π.χ. γεροκομείο).
 • Επιστροφές δαπανών χορηγούνται από το Kela και για συνταγογραφημένα φάρμακα.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Εάν χρειάζεστε τέτοιου είδους περίθαλψη, επικοινωνήστε εκ των προτέρων με τη μονάδα (π.χ. νοσοκομείο) όπου επιθυμείτε να λάβετε την περίθαλψη.


Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

 • Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας χορηγείται σε όσους καλύπτονται από το φινλανδικό σύστημα ασφάλισης υγείας και σε άτομα για τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης των οποίων υπεύθυνη είναι η Φινλανδία
 • Μπορείτε να ζητήσετε την κάρτα

Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ

 • Δυστυχώς, δεν υπάρχει κατάλογος των δημόσιων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στη Φινλανδία, αλλά όλοι οι δημόσιοι πάροχοι δέχονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον ιστότοπο του φινλανδικού σημείου επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: yhteyspiste@kela.fi.
 • Αν επισκεφθείτε γιατρό ή κλινική του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να καταβάλετε το πλήρες ποσό, αλλά μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των αναγκαίων ιατρικών εξόδων σας από το Kela.

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Φινλανδία

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Διεθνών Υποθέσεων του Kela
Τηλ.: +358 20 634 0200
Φαξ: +358 20 634 1599
Ηλ. ταχυδρομείο: inter.helsinki@kela.fi

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα