Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δανία

Σημείωση

 • Οι κάτοικοι της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Σουηδίας χρειάζεται μόνο να επιδείξουν έγκυρη εθνική ταυτότητα και να προσκομίσουν έγγραφα για τη μόνιμη διεύθυνσή τους στη σκανδιναβική χώρα προκειμένου να λάβουν δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη Δανία.
 • Υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ στη Δανία, μόνο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • είναι συνασφαλισμένα μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ·
  • είναι μόνιμοι κάτοικοι Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας ή Σουηδίας·
  • είναι ανιθαγενείς σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης του ΟΗΕ του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών· ή
  • είναι πρόσφυγες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης του ΟΗΕ του 1951 για τους πρόσφυγες.

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112 ανά πάσα στιγμή.

Εκτός ωρών εργασίας
Πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες εκτός ωρών εργασίας:

Γενικές πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη στη Δανία
Πώς να ζητήσετε βοήθεια αν αρρωστήσετε

ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Αρχή Ασφάλειας Ασθενών της Δανίας
Ασφάλιση Υγείας της ΕΕ
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Τηλ.: +45 72 26 94 90
Email: stps@stps.dk
Ιστότοπος: www.stps.dk


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν από γιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Για να επισκεφθείτε ειδικό γιατρό, χρειάζεστε συνήθως παραπεμπτικό από παθολόγο.
 • Βρείτε παθολόγο (praktiserende læge) ή ειδικό γιατρό (behandlere) στην περιοχή σας από τον κατάλογο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (στα δανικά).

Οδοντίατροι

 • Το κόστος είναι χαμηλότερο αν επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Για ορισμένες προληπτικές θεραπείες και για σφραγίσματα, το κόστος επιστρέφεται σε ποσοστό έως και 40%.
 • Δεν επιστρέφονται οι δαπάνες για οδοντοστοιχίες, κορώνες κ.λπ.
 • Βρείτε οδοντίατρο (tandlæge) στην περιοχή σας από τον κατάλογο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (στα δανικά)

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, απευθυνθείτε στο τμήμα ατυχημάτων / επειγόντων περιστατικών (skadestue ή Akutmodtagelse/Akutklinik) οποιουδήποτε δημόσιου νοσοκομείου.
 • Βρείτε πληροφορίες για την επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη, στα αγγλικά ή στα δανικά. Σε ορισμένες περιφέρειες πρέπει πρώτα να τηλεφωνήσετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
 • Για μη επείγοντα περιστατικά, απαιτείται παραπεμπτικό γιατρού (παθολόγου ή ειδικού γιατρού).
 • Η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν, εάν είστε κάτω των 18 ετών ή εάν διαθέτετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Συνταγογράφηση

 • Μπορείτε να πάτε με τη συνταγή σας σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Βρείτε φαρμακείο (apotek) στην περιοχή σας.
 • Την πρώτη φορά που θα αγοράσετε συνταγογραφημένα φάρμακα στη Δανία θα λάβετε ειδική κάρτα με τον προσωπικό σας αριθμό.
 • Κάθε φορά που αγοράζετε φάρμακα, θα πρέπει να δείχνετε αυτή την κάρτα προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που θα σας επιστραφεί.
 • Η επιστροφή φαρμακευτικών εξόδων εξαρτάται από την ετήσια κατανάλωση συνταγογραφημένων φαρμάκων. Δεν προβλέπεται επιστροφή εάν οι ετήσιες δαπάνες σας είναι μικρότερες από ένα καθορισμένο όριο (το 2022: 1 020 DKK/έτος).

Ασθενοφόρα

 • Αν χρειάζεστε ασθενοφόρο, καλέστε το 112.
 • Η μεταφορά με ασθενοφόρο παρέχεται δωρεάν για τα επείγοντα περιστατικά.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την αερομεταφορά ασθενών.

Επιστροφή εξόδων

Αν χρειάστηκε να πληρώσετε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της περίθαλψής σας, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τους από τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης του δήμου (kommune) στον οποίο βρίσκεστε. Θα σας επιστρέψουν τα ιατρικά σας έξοδα ή θα σας ενημερώσουν για το πού πρέπει να απευθυνθείτε για την επιστροφή τους.

Βρείτε τον οικείο δήμο (μόνο στα δανικά).

 • Προσκομίστε τα πρωτότυπα όλων των λογαριασμών, των αποδείξεων και των παραπεμπτικών
 • Δείξτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Δώστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (IBAN και κωδικό SWIFT/BIC)

Αν δεν υποβάλατε αίτηση επιστροφής εξόδων κατά την παραμονή σας στη Δανία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα μόλις επιστρέψετε στη χώρα σας.


Συμμετοχή του ασθενούς

Η νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η περίθαλψη που παρέχεται από παθολόγο ή ειδικό γιατρό (αν έχετε παραπεμπτικό από παθολόγο) είναι δωρεάν.

Οδοντίατροι

Το εθνικό σύστημα υγείας επιστρέφει μέχρι και το 40% του κόστους για ορισμένες θεραπείες. Δεν επιστρέφονται οι δαπάνες για οδοντοστοιχίες, κορώνες κ.λπ.

Φάρμακα

 • Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση την πραγματική σας ετήσια κατανάλωση συνταγογραφημένων φαρμάκων.
 • Δεν επιστρέφονται ποσά κάτω από ένα καθορισμένο όριο (το 2021: 1 010 DKK/έτος). (ελάχιστο ποσοστό επιστροφής 60 % για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών).
 • Την πρώτη φορά που κάποιος αλλοδαπός αγοράζει συνταγογραφημένα φάρμακα στη Δανία λαμβάνει ειδική κάρτα με τον προσωπικό του αριθμό. Θα πρέπει να δείχνετε αυτή την κάρτα κάθε φορά που αγοράζετε φάρμακα, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί το ποσό που θα σας επιστραφεί.
 • Δείτε τους συντελεστές επιστροφής εξόδων που αφορούν την αγορά φαρμάκων εκτός Δανίας στον ιστότοπο του Οργανισμού Φαρμάκων της Δανίας (Lægemiddelstyrelsen).

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Αν γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Δανία, πρέπει να κάνετε τις σχετικές συνεννοήσεις αρκετά πριν από την άφιξή σας στη χώρα.
 • Η περίθαλψη σε ιδιωτικά ιδρύματα καλύπτεται μόνο εάν δοθεί παραπεμπτικό από δημόσιο νοσοκομείο.
 • Τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν περίθαλψη λόγω έλλειψης χώρου.
 • Για ερωτήσεις σχετικά με το κόστος μεταφοράς επικοινωνήστε με το νοσοκομείο.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση ΕΚΑΑ μέσω του διαδικτύου:


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Δανία

 • Η υπηρεσία Udbetaling Danmark θα εκδώσει πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να σας το στείλει με φαξ στη χώρα όπου διαμένετε.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία:

Udbetaling Danmark
Διεθνής Ασφάλιση Υγείας
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Denmark
Τηλ.: +45 7012 8081
Email: udbetalingdanmark@atp.dk

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα