Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δανία

Σημείωση

 • Οι μόνιμοι κάτοικοι Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας ή Σουηδίας αρκεί να επιδεικνύουν έγκυρο δελτίο ταυτότητας για να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στη Δανία, μπορούν όμως να επιδεικνύουν και μια έγκυρη ΕΚΑΑ.
 • Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί την ΕΚΑΑ στη Δανία, μόνον εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • είναι μέλος της οικογένειας ασφαλισμένο από κοινού με Δανό υπήκοο
  • είναι κάτοικος Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας ή Σουηδίας
  • είναι ανιθαγενής σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών, ή
  • είναι πρόσφυγας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης του ΟΗΕ του 1951 για τους πρόσφυγες

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε ανά πάσα στιγμή το 112

Εκτός ωρών εργασίας 
Πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες εκτός ωρών εργασίας:

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη στη Δανία 
Πώς να ζητήσετε βοήθεια αν αρρωστήσετε

ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Αρχή Ασφάλειας Ασθενών της Δανίας
Διεθνής Ασφάλιση Υγείας
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Τηλ.: +45 72 26 94 90
E-mail: stps@stps.dk
Ιστότοπος: www.stps.dk


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν από γιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Για να σας χορηγηθεί περίθαλψη από ειδικό, χρειάζεστε συνήθως παραπεμπτικό από παθολόγο.
 • Βρείτε έναν παθολόγο (praktiserende læge) ή ειδικό γιατρό (behandlere) από τον κατάλογο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (στα δανικά)

Οδοντίατροι

 • Το κόστος είναι χαμηλότερο αν επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Για ορισμένες προληπτικές θεραπείες και για σφραγίσματα, το κόστος επιστρέφεται σε ποσοστό μέχρι και 40%.
 • Δεν επιστρέφονται οι δαπάνες για οδοντοστοιχίες, κορώνες, κ.λπ.
 • Βρείτε έναν οδοντίατρο (tandlæge) κοντά σας από τον κατάλογο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (στα δανικά)

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, αποταθείτε στο τμήμα ατυχημάτων / επειγόντων περιστατικών (A&E) (skadestue ή Akutmodtagelse/Akutklinik) οποιουδήποτε δημόσιου νοσοκομείου.
 • Βρείτε πληροφορίες για την επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη, στα αγγλικά ή στα δανικά. Σε ορισμένες περιφέρειες πρέπει πρώτα να τηλεφωνήσετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
 • Για μη επείγοντα περιστατικά, απαιτείται παραπεμπτικό γιατρού (παθολόγου ή ειδικού γιατρού).
 • Η περίθαλψη είναι δωρεάν.

Συνταγογράφηση

 • Μπορείτε να πάτε με τη συνταγή σας σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Τα φαρμακεία (apotek) της περιοχής σας.
 • Την πρώτη φορά που θα αγοράσετε συνταγογραφημένα φάρμακα στη Δανία θα λάβετε μια ειδική κάρτα με τον προσωπικό σας αριθμό.
 • Κάθε φορά που αγοράζετε φάρμακα, θα πρέπει να δείχνετε αυτή την κάρτα προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που θα σας επιστραφεί.
 • Η επιστροφή φαρμακευτικών εξόδων εξαρτάται από την ετήσια κατανάλωση συνταγογραφημένων φαρμάκων. Δεν προβλέπεται επιστροφή αν οι ετήσιες δαπάνες σας είναι μικρότερες από ένα καθορισμένο κατώτατο όριο (το 2019 το όριο ήταν 980 DKK το έτος).

Ασθενοφόρο

 • Καλέστε το 112 αν χρειάζεστε ασθενοφόρο.
 • Η μεταφορά με ασθενοφόρο παρέχεται δωρεάν για τα επείγοντα περιστατικά.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την αερομεταφορά ασθενών

Επιστροφή εξόδων

Αν χρειάστηκε να πληρώσετε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της περίθαλψής σας, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τους από τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης του δήμου (kommune) στον οποίο βρίσκεστε. Θα σας επιστρέψουν τα ιατρικά σας έξοδα ή θα σας ενημερώσουν για το πού πρέπει να απευθυνθείτε για την επιστροφή τους.

Βρείτε τον δήμο (μόνο στα δανικά).

 • Προσκομίστε τα πρωτότυπα όλων των λογαριασμών, των αποδείξεων και των παραπεμπτικών
 • Δείξτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Δώστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (IBAN και κωδικό SWIFT / BIC)

Αν δεν υποβάλατε αίτηση επιστροφής εξόδων κατά την παραμονή σας στη Δανία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα μόλις επιστρέψετε στη χώρα σας.


Συμμετοχή του ασθενούς

Η νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η περίθαλψη που παρέχεται από παθολόγο ή ειδικό γιατρό (αν έχετε παραπεμπτικό από παθολόγο) είναι δωρεάν.

Οδοντίατροι

Το εθνικό σύστημα υγείας επιστρέφει μέχρι και το 40% του κόστους για ορισμένες θεραπείες. Δεν επιστρέφονται οι δαπάνες για οδοντοστοιχίες, κορώνες, κ.λπ.

Φάρμακα

 • Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση την πραγματική σας ετήσια κατανάλωση συνταγογραφημένων φαρμάκων.
 • Δεν γίνεται καμία επιστροφή κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο (το 2019: 980 DKK το έτος) (επιστρέφεται το 60% τουλάχιστον των εξόδων για άτομα κάτω των 18).
 • Την πρώτη φορά που κάποιος αλλοδαπός αγοράζει συνταγογραφημένα φάρμακα στη Δανία λαμβάνει μια ειδική κάρτα με τον προσωπικό του αριθμό. Θα πρέπει να δείχνετε αυτή την κάρτα κάθε φορά που αγοράζετε φάρμακα για να μπορεί να υπολογιστεί το ποσό που θα σας επιστραφεί.
 • Δείτε τους συντελεστές επιστροφής εξόδων που αφορούν την αγορά φαρμάκων εκτός Δανίας στον ιστότοπο του Οργανισμού Φαρμάκων της Δανίας (Lægemiddelstyrelsen).

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

 • Αν γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε νοσοκομειακή νοσηλεία κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Δανία, πρέπει να κάνετε τις σχετικές συνεννοήσεις αρκετά πριν από την άφιξή σας στη χώρα.
 • Η περίθαλψη σε ιδιωτικά ιδρύματα καλύπτεται μόνο εάν δοθεί παραπεμπτικό από δημόσιο νοσοκομείο.
 • Τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν περίθαλψη λόγω έλλειψης χώρου.
 • Για ερωτήσεις σχετικά με το κόστος μεταφοράς επικοινωνήστε με το νοσοκομείο.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση ΕΚΑΑ μέσω του διαδικτύου:


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Δανία

 • Η υπηρεσία Udbetaling Danmark θα εκδώσει πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης.
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να σας το στείλει με φαξ στη χώρα όπου διαμένετε.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία:

Udbetaling Danmark
Διεθνής Ασφάλιση Υγείας
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Δανία
Tel. +45 7012 8081
E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk

Διαδώστε αυτή τη σελίδα