Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Bulgaria

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Ασθενοφόρα

 • Καλέστε το 150

Национална здравноосигурителна каса
(Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας)
Tηλ.: +359 2 965 9116
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας: 0800 14800

 


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Ιατροί (εξωνοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη)

 • Οι περισσότεροι γιατροί στη Βουλγαρία είναι συμβεβλημένοι με το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (ΕΤΥΑ).
 • Μπορείτε να λάβετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επιδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Για την επίσκεψη στο πλαίσιο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να καταβάλετε 2,90 BGN.
 • Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Οδοντίατροι

 • Οι περισσότερες οδοντιατρικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται.
 • Αν ο οδοντίατρος δεν είναι συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα περίθαλψης.

Νοσοκομειακή περίθαλψη (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη)

 • Η νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ παρέχεται δωρεάν, εφόσον είστε κάτοχος έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή πιστοποιητικού προσωρινής αντικατάστασης.
 • Θα πρέπει να καταβάλετε ένα πάγιο ημερήσιο τέλος (BGN 5.40) εφόσον η νοσηλεία σας δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες ανά έτος.
 • Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο δικαιούστε δύο επιπλέον επισκέψεις ελέγχου στο πλαίσιο της παρασχεθείσας νοσηλείας.

Συνταγογράφηση φαρμάκων

 • Τα φάρμακα που σας έχει γράψει γιατρός συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, μπορείτε να τα προμηθευτείτε με κάποια έκπτωση από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα φαρμακεία από τον λογότυπο ΕΤΥΑ που έχουν αναρτημένο. http://www.en.nhif.bg/web/guest/home
 • Για να σας συνταγογραφηθούν ακριβά φάρμακα για χρόνιες παθήσεις με μειωμένη τιμή ή δωρεάν θα πρέπει να έχετε «βιβλιάριο φαρμάκων» το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από γιατρό παθολόγο συμβεβλημένο με το ΕΤΥΑ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να έχετε επιλέξετε έναν παθολόγο.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για φάρμακα, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Ασθενοφόρα

 • Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

Γιατροί

 • Το κόστος της επίσκεψης δεν επιστρέφεται.

Οδοντίατροι

Συνταγογράφηση φαρμάκων

 • Στη Βουλγαρία, ο ασθενής συμμετέχει στο κόστος αγοράς των περισσότερων φαρμάκων.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για φάρμακα, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς

 • Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε συμμετοχή για υπηρεσίες που καλύπτει η ασφάλιση ασθενείας (όπως κλινικές εξετάσεις, οδοντιατρική περίθαλψη, ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή νοσηλεία, αγορά φαρμάκων) στις περιπτώσεις που το ΕΤΥΑ δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδα.
 • Ορισμένα νοσοκομεία χρεώνουν όλους τους ασθενείς τους με επιπλέον επιβάρυνση. Ζητήστε τους να σας εκδώσουν τιμολόγιο.
 • Πρέπει να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο; Ρωτήστε εκ των προτέρων το νοσοκομείο αν πρέπει να καταβάλετε κάποιο επιπλέον ποσό για τη νοσηλεία σας, και ενημερωθείτε για το ύψος του.
 • Ως ασθενής θα πρέπει να καταβάλετε τυχόν επιβαρύνσεις που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση καθώς και κάποια συμμετοχή. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται.
 • Παραδείγματα εξόδων στα οποία συμμετέχει ο ασθενής:
  • Πάγια έξοδα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής νοσηλείας
  • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ιατροφαρμακευτικό υλικό
  • Επιβάρυνση λόγω επιλογής γιατρού ή ιατρικής ομάδας για τη νοσηλεία σας στο νοσοκομείο.
  • Μονόκλινο/δίκλινο δωμάτιο στο νοσοκομείο
  • Ειδικές απαιτήσεις διατροφής

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Αιμοκάθαρση

 • Η χρόνια αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση (Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Kάθαρση (CAPD), Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD) και αιμοκάθαρση σε οξέα περιστατικά) καλύπτονται από το ΕΤΥΑ εφόσον πραγματοποιούνται σε κλινική/νοσοκομείο πιστοποιημένο από το ΕΤΥΑ.

Οξυγονοθεραπεία

 • Το ΕΤΥΑ καλύπτει μόνο τη συνεχή θετική πίεση στους αεραγωγούς (CPAP) και τη διφασική θετική πίεση στους αεραγωγούς (BiPAP), που χορηγούνται σε νοσοκομείο πιστοποιημένο από το ΕΤΥΑ για τη συγκεκριμένη αγωγή.
 • Η αγωγή αυτή εφαρμόζεται μόνο σε άτομα με ασθένειες του νευρομυικού συστήματος, τα οποία πάσχουν από χρόνια αναπνευστική αδυναμία και τα οποία έχουν εντολή για πρόγραμμα αναπνευστικής υποστήριξης με μη παρεμβατικό αερισμό (CPAP ή BiPAP). Καθιστά δυνατή την αναπνευστική υποστήριξη του ασθενούς ανάλογα με τις διαγνωσθείσες ανάγκες του.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα υγειονομικά ιδρύματα που είναι συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ μπορείτε να βρείτε:

Χημειοθεραπεία

 • Η χημειοθεραπεία μπορεί να γίνει σε αντικαρκινικές κλινικές και νοσοκομεία πιστοποιημένα από το ΕΤΥΑ στο πλαίσιο των εξωνοσοκομειακών διαδικασιών αριθ. 5, 6, 7, 8, 38, ή διαφορετικών κλινικών διαδρομών, ανάλογα με τον τύπο της νόσου. «Κλινική διαδρομή» είναι ένα σύστημα προαπαιτούμενων και οδηγιών για ειδικούς γιατρούς οι οποίοι εφαρμόζουν διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας σε ασθενείς με ασθένειες που χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας.

Πώς θα αποκτήσω την ΕΚΑΑ;

Πώς να υποβάλετε αίτηση για ΕΚΑΑ (στα βουλγαρικά)


Πού γίνεται δεκτή η ΕΚΑΑ

Όλοι οι γιατροί και τα νοσοκομεία που έχουν συμβληθεί με το ΕΤΥΑ πρέπει να δέχονται τις έγκυρες ΕΚΑΑ.

Σημ.: Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αποδοχή της ΕΚΑΑ δεν είναι υποχρεωτική για τους ειδικούς ιατρούς. Συχνά, οι ασθενείς στις χώρες της ΕΕ αναγκάζονται να πληρώνουν για τις ιατρικές υπηρεσίες που τους παρέχονται. Μετά την επιστροφή στο κράτος ασφάλισης, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των εξόδων.


Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Στοιχεία επικοινωνίας για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Βουλγαρία

Национална здравноосигурителна каса

Tηλ.: +359 2 965 9116

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0800 14800

Email: Euro-rights@nhif.bg· crossbordercare@nhif.bg

 

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα