Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Schweiz

Nødsituationer

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Fælles institution i henhold til den føderale sygeforsikringslov)
Tlf: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org


Behandling, dækning, omkostninger

Lægebehandling

 • Du kan gå til en hvilken som helst læge, der er tilmeldt den schweiziske sygeforsikringsordning.
 • Du skal normalt betale alle udgifter til behandling selv og efterfølgende ansøge om refusion (se refusion).

Tandlægebehandling

 • Dit europæiske sygesikringskort dækker ikke tandbehandling, medmindre der er tale om en ulykke, en alvorlig sygdom i tyggeapparatet eller en anden alvorlig sygdom i henhold til schweizisk lovgivning.

Hospitalsbehandling

 • I nødsituationer kan du tage direkte på skadestuen på ethvert offentligt hospital.
 • I andre tilfælde skal du henvises til et offentligt hospital af en læge.
 • Hvis du bliver indlagt på et hospital, sendes regningen til Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG betaler alle udgifter til lægebehandling på et offentligt hospital.
 • Hvis du vælger behandling på et privathospital eller på en halvprivat eller privat afdeling på et offentligt sygehus, skal du betale forskellen.

Recepter

 • Receptpligtig medicin refunderes, hvis den står på de officielle lister over lægemidler, der er dækket.

Ambulancekørsel

 • Sygesikringssystemet betaler op til 50 % af omkostningerne – op til 500 CHF pr. kalenderår. Resten skal du selv betale.
 • De resterende omkostninger kan ikke refunderes i Schweiz.

Ambulanceflyvning og udrykning

 • Sygesikringssystemet betaler op til 50 % af ambulanceomkostningerne – op til 5 000 CHF pr. kalenderår. Resten skal du selv betale.
 • De resterende omkostninger kan ikke refunderes i Schweiz.

Tilbagebetaling

 • Hvis du skal betale for din behandling, kan du indsende den originale regning, en kopi af dit europæiske sygesikringskort og dit identitetskort til

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Fælles institution i henhold til den føderale sygeforsikringslov)
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
Tlf: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

 • Angiv dine bankoplysninger (IBAN, BIC og adresse), og få overført pengene hurtigt og omkostningsfrit.
 • Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om refusion under dit ophold i Schweiz, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Du skal betale en fast pris for hver behandlingsperiode på 30 dage (i øjeblikket 92 CHF for voksne og 33 CHF for unge på 18 år og derunder).
 • Ved indlæggelse opkræves der derudover et dagligt gebyr på 15 CHF for voksne. Personer under 18 år, unge studerende (op til 25 år) og kvinder, der får behandling i forbindelse med fødsel, er fritaget fra at betale hospitalsgebyr.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Kontakt et hospital eller en læge i det område, du skal rejse til, og bestil tid til behandlingen i god tid, inden du rejser af sted.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

Kontaktoplysninger for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Schweiz

Vedrørende ansøgning om et europæisk sygesikringskort kontakt venligst direkte din schweiziske sygekasse (KVG).

Læger og hospitaler, som accepterer kortet

 • Der findes ikke noget link til en liste over læger og hospitaler i Schweiz, der accepterer det europæiske sygesikringskort.
 • Adresser og kontaktoplysninger på udbydere af sundhedspleje kan findes på www.spitalfinder.ch og www.doctor.ch.

Mistet eller stjålet kort

Oplysninger til brug for indehavere af det europæiske sygesikringskort udstedt i Schweiz

 • Din sygekasse (KVG) udsteder et midlertidigt erstatningskort.

 • I hastetilfælde kan det midlertidige erstatningskort sendes til dig pr. fax eller e-mail i det land, hvor du opholder dig.

Relaterede nyheder

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side