Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Iceland

Bemærk: Indbyggere i de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Island.

Nødsituationer

Sjukratryggingar Islands
(Islands sygesikring)
Tlf.: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Generel lægehjælp kan fås på sundhedscentre over hele Island. De har åbent fra kl. 8 til 16. Hvis du har brug for at konsultere en læge uden for åbningstiden, har de fleste områder en læge/sygeplejerske på tilkaldevagt.
 • Du skal betale et standardgebyr. Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.
 • Behandling er gratis for børn under 18 år.
 • Om aftenen og i weekenden kan du få behandling i Reykjavik-området på sundhedscentret "Læknavaktin". Tlf.: 1770
 • Hvis du har brug for lægelig rådgivning eller en vagtlæge efter åbningstid, kan du ringe 1770.

Tandlæger

 • Du kan få tandlægebehandling på tandklinikker i de fleste områder i Island.
 • Du skal normalt betale et standardgebyr. Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.
 • Børn under 18 år skal betale et årligt gebyr på 2 500 islandske kroner.
 • Folkepensionister og personer, der modtager invaliditetsydelser, kan få en del af udgifterne refunderet. Du skal kunne bevise, at du er berettiget til refusion.

Hospitalsbehandling

 • Du kan kun blive indlagt direkte, hvis det er akut.
 • Hospitalsbehandling er normalt gratis (ved indlæggelse).
 • Du skal betale et gebyr, hvis du ikke er indlagt (ambulant behandling). Det kan ikke refunderes i Island, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.

Recepter

 • Du kan gå til et hvilket som helst apotek ("APÓTEK") i Island.
 • Hvis din recept hører under reglerne for egenbetaling i Island, skal du søge om refusion fra den islandske sygesikring, eller når du vender hjem.
 • Udgifterne til receptpligtige lægemidler varierer fra 0 % til 100 % af prisen i henhold til standardlægemiddelkategorierne.
 • Udgifter til receptpligtige lægemidler kan ikke refunderes i Island, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulancekørsel

 • Du skal betale en standardafgift, der ikke kan refunderes, for ambulancekørsel.
 • Hvis du ikke viser dit europæiske sygesikringskort, skal du betale den fulde pris.
 • Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulanceflyvning

 • Der gælder samme vilkår som ved almindelig ambulancekørsel.

Tilbagebetaling

 • Standardpatientgebyrer kan ikke refunderes i Island. Andre anmodninger om godtgørelse skal indgives til Sjúkratryggingar Íslands i Reykjavik.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, skal du sende dine originale kvitteringer med din anmodning og bevis for din ret til refusion (dvs. kopi af dit europæiske sygesikringsbevis eller anden forsikringsdokumentation) til din nationale sygesikring, når du vender hjem. De vil så kontakte Sjúkratryggingar Íslands.
 • Gem kopier af alt, hvad du indsender.

Patientbidrag

Brugerbetalingen i Island varierer, som anført under "Behandling, dækning og omkostninger", alt efter behandlingsformen og den gruppe, den enkelte tilhører:

 • børn under 18 år
 • folkepensionister
 • modtagere af invaliditetsydelser.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Dit europæiske sygesikringskort dækker oxygenterapi, dialyse og kemoterapi.
 • Sørg for at lave en aftale om behandlingen, inden du rejser af sted. Giv dig god tid til at lave aftaler, inden du rejser af sted.
 • Det er især vigtigt, at du sørger for at bestille tid hos en offentlig behandlingsudbyder. Behandlinger hos private udbydere er ikke dækket af kortet.
 • Hvis du får brug for dialyse, skal du kontakte: Landspitali University Hospital (på islandsk), Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tlf.: +354 543 6311, Fax: +345 543 4806
 • Hvis du får brug for oxygenterapi, skal du kontakte: Súrefnisþjónustan, Landspitali Universitetshospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktpersoner: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc, sygeplejerske eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc, sygeplejerske, Tlf.: +354 543 6049 / +354 543 6040, Fax: +354 543 6019
 • Hvis du har brug for andre behandlinger, skal du kontakte: Den islandske sygesikrings internationale afdeling, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Tlf.: +354 515 0002

Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet

 • Alle sundhedscentre i Island er offentlige.
 • Alle hospitaler i Island er offentlige.
 • Næsten alle specialister har en offentlig kontrakt og er dermed en del af det offentlige sundhedssystem.
   

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Island

Sjukratryggingar Islands (Islands sygesikring)
Tlf.: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side