Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sverige

Bemærk: Indbyggere i de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island og Norge) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Sverige.

Nødsituationer

 • Ring 112
 • 1177, den nationale tjeneste for sundhedsrådgivning:
  • online og pr. telefon
  • 24 i døgnet, 365 dage om året
  • Sygeplejersker svarer på dine spørgsmål, vurderer dit behov for videre behandling, giver gode råd og/eller anbefaler anden form for lægehjælp
  • 1177 tilbyder også hjælp på engelsk.
  • Tlf.: 1177
  • Website: www.1177.se giver information på flere sprog.

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til at blive behandlet på alle offentlige sundhedsklinikker og hospitaler.

 • Find en læge, der hører under den offentlige sygesikringsordning.
 • Medbring et gyldigt europæisk sygesikringskort og et gyldigt id-kort eller pas.
 • Med et gyldigt kort har du ret til at betale et nedsat honorar ved nødvendig behandling på lige fod med svenske statsborgere. Udgifterne kan ikke refunderes og kan variere.
 • Patienter under 20 år behandles gratis i de fleste områder.
 • Hvis du ikke har et kort, skal du betale alle udgifter til behandlingen selv.

Privat sundhedspleje dækkes generelt ikke af kortet, men visse private læger er tilknyttet den offentlige sygesikringsordning og accepterer det derfor. Undersøg først, om lægen eller hospitalet accepterer kortet, så du undgår uventede omkostninger.

Tandlæger

De fleste tandlæger kan give behandling under det offentlige sundhedssystem.

 • Hvis du har et gyldigt kort, betaler du de samlede udgifter op til 3 000 SEK. Fra 3 001 SEK til 15 000 SEK betaler du 50 %, og over 15 001 SEK betaler du 15 % af udgifterne.
 • Patienter under 24 år behandles gratis.
 • Hvis du vil vide mere, kan du kontakte den svenske sygesikring (Försäkringskassan) på tlf.: +46 771 524 524.

Hospitalsbehandling

 • Det er normalt gratis at blive indlagt, bortset fra et dagligt standardhonorar, der ikke kan refunderes.
 • Ved ambulant behandling skal du betale et nedsat honorar. Udgifterne kan ikke refunderes og kan variere.
 • Du skal betale for specialsundhedspleje.

Recepter

 • For at få en nedsat pris på apoteket skal du fremvise dit europæiske sygesikringskort.
 • Prisen kan variere.

Ambulancekørsel

 • Ambulancekørsel er gratis i de fleste områder.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning er gratis i de fleste områder.

Tilbagebetaling

 • Der findes intet refusionssystem i Sverige.
 • Med dit europæiske sygesikringskort betaler du kun standardpatienthonoraret, som ikke kan refunderes.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Brugerbetalingen hos en praktiserende læge kan variere fra 150 til 300 SEK. Brugerbetalingen er en anelse højere hos speciallæger, hvor beløbet svinger mellem 200 og 420 SEK. Disse brugerbetalinger angår kun primær sundhedspleje uden for hospitalet.
 • For patienter, som har brug for hyppigere sundhedspleje, er der et prisloft, hvilket betyder, at ingen skal betale mere end 2 200 SEK om året.
 • Der er et loft for brugerbetaling for hospitalspleje på 100 SEK om dagen.
 • Sundhedspleje er gratis for patienter under 20 år i de fleste provinser og kommuner.
 • Sundhedsydelser i forbindelse med graviditet og fødsel er altid gratis.
 • I visse provinser og kommuner skal du betale et mindre gebyr for ambulance- og helikoptertjenester.
 • Det findes ingen oplysninger om brugerbetaling for private sundhedsydelser.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du skal have en henvisning fra en læge for at få dialyse, oxygenterapi og kemoterapi.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

Side, hvor du kan ansøge om et europæisk sygesikringskort (kun på svensk)


Læger og hospitaler, som accepterer kortet

 • Der findes ingen central offentlig database med svenske læger og hospitaler, der accepterer det europæiske sygesikringskort.
 • Du kan kontakte 1177, den nationale tjeneste for sundhedsrådgivning, for at få information om lokale sundhedstjenesteydere, der accepterer det europæiske sygesikringskort.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af kort udstedt i Sverige

Försäkringskassan (den svenske sygesikringskasse)
Tlf.: +46 771 524 524 (kundeservice)

Del denne side