Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Slovakiet

Det integrerede beredskabssystem

Ring 112

Nødsituationer

Ring 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tilsynsmyndigheden for sundhedsvæsenet)
Žellova 2
SK - 829 24  Bratislava 25
Tlf.: +421 2 20 856 226


Behandling, dækning, omkostninger

Læge

 • Du kan benytte dit europæiske sygesikringskort, hvis du konsulterer en læge, der er tilknyttet det slovakiske offentlige sygesikringssystem.
 • Du skal muligvis betale et gebyr. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Tandlæge

 • Du kan benytte dit europæiske sygesikringskort, hvis du konsulterer en tandlæge, der er tilknyttet det slovakiske offentlige sygesikringssystem.
 • Akut tandlægebehandling er normalt gratis, men der kan være gebyrer afhængig af, hvilke materialer tandlægen bruger.
 • Du skal betale et gebyr for alle andre tandlægebehandlinger. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Hospitalsbehandling

 • Du kan få akut behandling på skadestuen på ethvert hospital. Det er ikke nødvendigt med en henvisning.
 • Ydelser og lægemidler er normalt gratis, men der kan være store gebyrer, der ikke kan refunderes, i forbindelse med komplicerede behandlinger. Udgifterne kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Recepter

 • Du skal betale et standardgebyr for hver enkelt recept.
 • Du skal i visse tilfælde betale en del af udgifterne til lægemidler, hvis de ikke er dækket af den offentlige sygesikring. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Apotekerne har en liste over tilskudsberettigede lægemidler.

Ambulancekørsel

 • Gratis

Ambulanceflyvning


Tilbagebetaling

 • Der findes intet refusionssystem i Slovakiet.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

Ledsager på hospitalet

 • Ledsageren betaler 3,30 euro om dagen
 • Ledsageren kan få gratis ophold, hvis hun/han er:
  • ammende mor med barn/børn
  • ledsager til et barn under tre år
  • ledersager til et barn under 18 år, som behandles for kræft.

Lægemidler, medicinsk udstyr og diætetiske fødevarer

 • Du vil blive opkrævet 17 cent for statistisk behandling af en recept eller kupon til medicinsk udstyr.
 • De 17 cent opkræves ikke, hvis du:
  • fremviser en kopi af recepten (i tilfælde af besøg på mere end ét apotek)
  • fremviser en recept på lægemidler eller diætetiske fødevarer, som du selv betaler fuldt ud
  • fremviser en recept på obligatoriske vacciner
  • har modtaget Jansky-guldmedaljen (eller en højere udmærkelse) eller
  • fremviser en elektronisk patientjournal (et e-kort) indeholdende recepten.

Skadestue

Eventuel betaling for akut behandling afhænger af arten af behandlingen:

 • Ved akut ambulant læge- eller tandlægebehandling, bliver den forsikrede opkrævet et gebyr på 2 euro, med mindre han eller hun bliver indlagt med det samme.
 • Ved akut behandling i hjemmet eller et andet sted, hvor den forsikrede føler sig hjemme, er gebyret på 10 euro.
 • Ved akut indlæggelse betaler den forsikrede 2 euro, hvis:
  • skadestuebesøget finder sted mellem kl. 16 og kl. 22 på hverdage eller mellem kl. 7 og kl. 22 i weekenden eller på officielle fridage i en region, hvor der ikke ydes akut ambulant behandling
  • hvis den forsikrede er blevet sendt til skadestuen umiddelbart efter en akut ambulant behandling.
 • I alle øvrige tilfælde betaler den forsikrede 10 euro for akut indlæggelse.

Alle ovennævnte former for akut behandling er gratis, hvis det drejer sig om:

 • akut ambulant behandling eller indlæggelse umiddelbart efter en ulykke, med mindre denne er indtruffet på grund af patientens misbrug af alkohol eller brug af andre vanedannende stoffer eller lægemidler på anden måde end foreskrevet af lægen
 • akut indlæggelse, og behandlingen varer mere end 2 timer
 • akut ambulant behandling eller indlæggelse, som følges op af hospitalsindlæggelse
 • akut ambulant behandling eller indlæggelse af en mindreårig patient i en behandlingsfacilitet, som retten eller børne- og ungdomsforsorgen har udpeget, forudsat at de sociale myndigheder har anmodet om behandlingen
 • patienten har modtaget Jansky-guldmedaljen (eller en højere udmærkelse).

Transport

 • Transport med ambulance koster 10 cent pr. kilometer.
 • Dette gebyr opkræves ikke, hvis den forsikrede:
  • deltager i et kronisk dialyse- eller transplantationsprogram
  • modtager kræftbehandling eller hjertekirurgisk behandling
  • er alvorligt handicappet og afhængig af transport med private køretøjer
  • transporteres fra ét hospital til et andet efter krav fra den sundhedsudbyder, der har foretaget den ambulante behandling
  • har modtaget Jansky-guldmedaljen (eller en højere udmærkelse).

Andet

Du skal betale et gebyr på 2 euro for en udskrift af din patientjournal.


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Du har ret til dialyse, oxygenbehandling og kemoterapi i Slovakiet, hvis du viser dit europæiske sygesikringskort.
 • Du skal træffe aftale om behandlingen med en sundhedsudbyder under det slovakiske offentlige sundhedssystem, før du rejser til landet.
 • Du skal også sende en lægeattest, der viser, at du har behov for behandlingen, til sundhedsudbyderen.
 • Du kan finde listen over sundhedsudbydere i det offentlige sundhedssystem på de enkelte sygesikringers websites efter det område, du rejser til:
 • Liste over dialysecentre (kun på slovakisk)

Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Slovakiet

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tilsynsmyndigheden for sundhedsvæsenet)
Žellova 2
SK - 829 24  Bratislava 25
Tlf.: +421 2 20 856 226

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side