Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Polen

Nødsituationer

Ring 999 eller 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (Centralkontoret for den nationale sygekasse – afdelingen for internationale anliggender)
Tlf.: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

NFZ infolinje: +48 22 125 66 00, +48 800 190 590 (kun på polsk)


Behandling, dækning, omkostninger

I akutte tilfælde

I tilfælde af en pludselig livs- eller helbredstruende situation kan du få akut lægehjælp fra et ambulancelægeteam. Denne akutte hjælp er gratis.

I forbindelse med alle andre sundhedsydelser skal du se efter den nationale sygekasses logo (NFZ) for at finde en sundhedsudbyder, som er omfattet af det offentlige system.

Lægebehandling – primær sundhedspleje

 • Lægerne har åbent fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 18.
 • Efter kl. 18 på hverdage, i weekender og på helligdage har sundhedsudbydere med kontrakt med NFZ en døgntjeneste, der tilbyder behandling.
 • Du kan finde adresser og telefonnumre
  • NFZ's website (kun på polsk)
  • på hospitaler, klinikker og hos læger, der har kontrakt med NFZ.

Tandlægebehandling

 • Tandlæger har ofte både privat og offentlig praksis, og det er derfor ikke altid muligt at få offentlig behandling alle ugens dage. Tandlægerne skal angive, hvilke dage de tilbyder behandlinger under det offentlige system – tjek på forhånd.
 • På tandlægeklinikker kan du finde en liste over tjenester og materialer, der er gratis efter polsk lovgivning. Tandlæger må ikke opkræve ekstra gebyrer for de anførte ydelser, men du skal selv betale for alle andre behandlinger og/eller materialer, der ikke er anført på listen. Omkostningerne kan ikke refunderes i Polen.

Hospitalsbehandling

 • Du skal have en henvisning fra en læge for at blive indlagt på hospitalet, undtagen ved pludselig sygdom, ulykke eller andre akutte tilfælde.
 • Henvend dig til et hospital, der har kontrakt med NFZ (det gælder de fleste hospitaler). Den nationale sygekasses logo (NFZ) kan normalt ses på bygningen.
 • Du kan også bede den nationale sygekasses regionale afdeling om hjælp til at finde den rette sundhedsplejeudbyder.
 • Operationer, undersøgelser, lægemidler, medicinsk udstyr og forplejning er gratis under hospitalsopholdet.

Recepter

 • Medbring recepten og dit europæiske sygesikringskort på apoteket.
 • Du betaler et engangsbeløb for de mest almindelige lægemidler. Andre lægemidler godtgøres med forskellige satser op til en vis grænse, og du skal så betale differencen. Generelle oplysninger om godtgørelsen findes på regeringens informationswebsite (kun på polsk).
 • Du betaler fuld pris for lægemidler, der ikke står på listen over medicin, som refunderes.

Tilbagebetaling

Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Hvis du modtager sundhedsydelser i lægehuse, plejefaciliteter eller rehabiliteringsinstitutioner, skal du selv dække udgifterne til måltider og indkvartering.
 • Hvis du får sundhedskurbehandlinger på en kuranstalt, skal du selv dække en del af udgifterne til måltider og indkvartering. Beløbet afhænger af værelsestypen og opholdets varighed. Beløbet fastsættes af sundhedsministeriet.
 • Transport – du har ret til ambulancetransport til nærmeste plejeenhed og tilbage, hvis en sygesikringslæge eller statsstøttet læge/kirurg ordinerer det, i følgende tilfælde:
  • Det vurderes, at du har behov for akut behandling på et behandlingssted.
  • Du har brug for fortsat behandling, og nedsat mobilitet forhindrer dig i at benytte offentlig transport.

I tilfælde af en ulykke eller i nødstilfælde er akut lægehjælp fra et ambulancelægeteam gratis.

Ellers skal du betale enten 60 % eller 100 % af prisen.


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du skal have en henvisning fra den læge, der behandler dig under sygesikringen i dit eget land.

Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet

Liste over læger og hospitaler (kun på polsk)

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Polen

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - Departament Współpracy Międzynarodowej
Tlf.: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

 

 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side