Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Luxembourg

Nødsituationer

Caisse nationale de santé (Luxembourgs nationale sygekasse)
Tlf.: + 352 27 57 - 1 
E-mail: cns@secu.lu

 


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du kan gå til en hvilken som helst læge. Alle læger, der har autorisation i Luxembourg, har automatisk en aftale med Caisse nationale de santé (CNS).
 • Der er forskellige takster for lægekonsultation. Sørg for at få en kvittering for det, du betaler.
 • Du behøver ingen henvisning for at gå til en specialist.
 • Du skal vise dit europæiske sygesikringskort, som skal være gyldigt.

Tandlæger

 • Du kan gå til en hvilken som helst tandlæge. De er alle tilknyttet sygekassen.
 • Tandpleje på op til 60 euro godtgøres fuldt ud. Derudover godtgøres tandlægebehandling med 88 % for voksne og 100 % for børn under 18 år. Der er forskellige refusionssatser og -betingelser for tandproteser.
 • Ved visse tandlægebehandlinger skal du søge om forudgående godkendelse fra CNS.
 • I visse situationer kan læger og tandlæger opkræve ekstra gebyrer for personlige bekvemmeligheder (kaldet "CP-koder"), såfremt den forsikrede tidligere er blevet informeret og har givet samtykke. De ekstra udgifter til personlige bekvemmeligheder refunderes ikke af CNS; den forsikrede skal betale de fulde omkostninger.

Hospitalsbehandling

 • Alle hospitaler i Luxembourg har kontrakt med Caisse nationale de santé (CNS). Du skal dog medbringe dit gyldige europæiske sygesikringskort, når du møder op.
 • Ved hospitalsindlæggelse skal patienter betale et dagligt standardhonorar, der ikke kan refunderes.
 • Dette standardhonorar gælder ikke for børn under 18 år.
 • Dette standardhonorar gælder ikke for mødre i de første 12 dage, efter de har født.
 • Du skal muligvis også betale et honorar direkte til lægen, som efterfølgende refunderes af CNS.
 • Du skal selv betale for tilvalg, f.eks. enkeltværelse.

Recepter

 • Du kan anvende din recept på ethvert apotek i Luxembourg.
 • Visse recepter skal godkendes af Caisse nationale de santé (CNS), inden du kan få udleveret din medicin.
 • Hvor meget, du får refunderet, afhænger af, hvilken medicin der er tale om. Du bør derfor spørge lægen, om du skal kontakte CNS.
 • Udgifter til lægemidler refunderes med 40 %, 80 % eller 100 %, hvis de står på listen over lægemidler, som offentliggøres månedligt.

Ambulancekørsel

 • Ambulancekørsel i nødsituationer (som varetages af akutlægetjenesten SAMU) er gratis for personer med et gyldigt europæisk sygesikringskort eller en midlertidig sygesikringsattest.
 • Ved ikke-akut ambulancekørsel, som foretages af statslige eller kommunale medarbejdere, dækkes op til 70 % af udgiften. Ved ikke-akut ambulancekørsel af enhver anden art dækkes op til 70 % af udgifterne, som beregnes ud fra en sats på 1,25 euro pr. km, dog mindst 38 euro pr. kørsel. Kun transport til eller fra et hospital dækkes, og det skal fremgå af recepten, at patienten af lægelige grunde skal transporteres siddende eller liggende.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning i nødsituationer er gratis for personer med et gyldigt europæisk sygesikringskort eller en midlertidig sygesikringsattest.

Tilbagebetaling

Du skal sende din anmodning om refusion til Luxembourgs nationale sygekasse (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tlf.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

 • Du kan ikke regne med fuld refusion, da en del af den statsstøttede sundhedspleje i Luxembourg i nogle tilfælde skal betales af patienten.
 • Hvis du vil have refusion, skal du indsende den oprindelige regning og bevis for betaling til CNS. Du skal desuden indsende en kopi af dit europæiske sygesikringskort, din bopælsadresse og dine bankoplysninger (i form af et bankoplysningscertifikat eller relevé d'identité bancaire, RIB, som er udstedt af din bank). En bekræftelse af tilbagebetalingen vil blive sendt til din hjemmeadresse.
 • Gem kopier af alt, hvad du indsender.
 • Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om refusion under dit ophold, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Lægekonsultation: Der er forskellige priser for lægekonsultation. Med udgangspunkt i de officielle priser er refusionssatsen normalt 88 % for voksne og 100 % for børn og unge under 18 år. Sørg for at få en kvittering for det, du betaler.
 • Hjemmebesøg af lægen: Voksne skal selv betale 20 % af mindsteprisen for et hjemmebesøg.
 • Ved hospitalsbehandling betaler indlagte patienter et dagligt standardhonorar, der ikke kan refunderes, på 22.54 euro (honoraret gælder ikke for børn under 18 år. Honoraret er desuden begrænset til højst 30 dage pr. kalenderår).
 • Tandlægebehandling: Ud over et årligt beløb på 60 euro godtgøres tandlægebehandling med 88 % for voksne og 100 % for børn under 18 år. Der er forskellige refusionssatser og -betingelser for tandproteser.
 • Andet: Se afsnittet "Behandling, dækning og omkostninger"

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi


Hvordan ansøger jeg om kortet?

Personer, der er forsikret i Luxembourg, kan bestille deres europæiske sygesikringskort ved hjælp af en elektronisk ansøgningsformular.

Læger og hospitaler, som accepterer kortet

Alle læger, der har autorisation i Luxembourg, har automatisk en aftale med Caisse nationale de santé (CNS).

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af kort udstedt i Luxembourg

Caisse nationale de santé
Tlf.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

Bestil via kontaktformularen.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side