Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Irland

Nødsituationer

Health Service Executive (HSE)
Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du konsultere en læge, som er med i HSE's ordning for primær behandling (det offentlige sundhedssystem).
 • Behandling hos disse læger er gratis.
 • Du kan få oplysninger om lægerne på det lokale HSE-kontor.
 • Hvis du ikke er sikker på, om din læge hører under systemet for godtgørelse af primære sundhedsydelser (PCRS), bør du gøre opmærksom på, at du ønsker at blive behandlet i det offentlige sygesikringssystem.

Recepter

 • Du skal betale et symbolsk receptgebyr for lægemidler på recept fra en læge, som er tilsluttet HSE.

Tandlæger

 • Nødvendig tandlægebehandling, herunder protesereparationer, kan fås hos tandlæger, der hører under HSE.
 • Kontakt det lokale HSE-kontor eller den lokale tandklinik inden behandlingen.

Hospitalsbehandling

 • I nødstilfælde kan du tage direkte på skadestuen på ethvert offentligt hospital.
 • Der opkræves ikke betaling for nødvendig behandling, hvis du har et europæisk sygesikringskort.

Ambulancekørsel

 • Der er ingen tilgængelige oplysninger.
 • I akutte tilfælde er ambulancetransport til hospitalet dækket af det europæiske sygesikringskort.

Ambulanceflyvning

 • Der er ingen tilgængelige oplysninger.

Tilbagebetaling

Irland har et sundhedssystem baseret på naturalydelser, så der findes intet refusionssystem.

Health Service Executive (HSE)
Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag

 • Der er ingen brugerbetaling for behandling.
 • Der skal betales et meget lille beløb for hvert lægemiddel, der udskrives.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Behandlingerne skal aftales på forhånd.
 • Det kan arrangeres af en person og/eller et hospital i et andet land.
 • Det er nødvendigt at kontakte det nærmeste lokale sundhedskontor eller hospital i Irland på forhånd, da behandlingsafdelingen skal vide, hvilken behandling du har brug for, og hvad du har fået ordineret.

Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Irland

Health Service Executive (HSE) – Det europæiske sygesikringskort

Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850 / +353 41 6850300

E-mail: hselive@hse.ie

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side