Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Grækenland

Akut hjælp

Ring 166

Kontakt

https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr (på græsk og engelsk)

Ring +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 / osv. op til +30 210 8110 931

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Forespørgsler om sundhedsydelser i EU:

Tlf.: +30 210 8110 916+30 210 8110 918 / +30 210 8110 541+30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • I nødsituationer og ved akut opstået behov for behandling kan du få gratis lægehjælp i det offentlige sundhedssystem (PEDY-centre eller ESY's ambulatorier) og i private lægeklinikker, der har en kontrakt med EOPYY. Klinikker, der har kontrakt med EOPYY, har en kvote på 200 gratis konsultationer om måneden. Når kvoten er opbrugt, skal patienterne selv betale for konsultationen, og det anbefales derfor, at man på forhånd forhører sig om adgangen til gratis behandling for indehavere af et europæisk sygesikringskort.
 • Du skal bare vise dit europæiske sygesikringskort.
 • Hvis du går til en privat læge uden offentlig kontrakt, skal du selv betale.

Tandpleje

 • Nødvendig tandlægebehandling er normalt KUN gratis i de PEDY-centre og ESY-ambulatorier, der har tandlæger. Du skal bare vise dit europæiske sygesikringskort.
 • EOPYY har ikke kontrakt med private tandlæger.
 • Hvis du går til en privat tandlæge, skal du selv betale.

Hospitalsbehandling

 • Det er gratis at få behandling på offentlige hospitaler. Normalt vil du få en henvisning til hospitalsbehandling af en læge. Du skal vise dit europæiske sygesikringskort og dit ID-kort i receptionen. 
 • Hvis behandlingen foregår i en privatklinik med EOPYY-kontrakt, skal du betale en del af udgiften til indlæggelsen, honorarerne til læger og narkoselæger og eventuelle gebyrer for opgradering af hospitalsstue og andre ekstraydelser, afhængigt af typen af operation.
 • Hvis du vælger at blive indlagt på et privathospital uden kontrakt med EOPYY, er du ikke dækket af dit europæiske sygesikringskort, og du skal selv betale alle omkostninger.

Recepter

 • Hvis du af helbredsgrunde har brug for lægemidler, kan den læge, der behandler dig, give dig de nødvendige elektroniske recepter. Du kan købe dine lægemidler på ethvert privat apotek, blot du har dit europæiske sygesikringskort med, og recepten er stemplet og underskrevet af lægen.
 • Du skal betale en afgift på 1 euro for hver udstedt e-recept – den kan ikke refunderes.

Ambulancekørsel

 • Hvis du i en nødsituation får brug for en ambulance, skal du ringe til 166 – så vil du blive kørt til et offentligt hospital, der har vagt. Akut ambulancekørsel er gratis og varetages af EKAV (det nationale center for akutbehandling).

Ambulanceflyvning

 • Akut ambulanceflyvning er gratis.
 • Tjenesten varetages af EKAV (det nationale center for akutbehandling).

Tilbagebetaling

 • Du kan IKKE få refunderet udgiften til sundhedsydelser, der er foretaget af private udbydere, som ikke har kontrakt med EOPYY.
 • Du kan IKKE få refunderet din egenbetaling som patient.
 • Hvis du ved behandlingen ikke havde det dokument, der bekræfter din ret til behandling, på dig og derfor var nødt til selv at betale, skal du kontakte sygesikringen i dit hjemland, når du vender hjem. De kan fortælle dig, om du er berettiget til refusion. Sørg for at gemme al dokumentation, bl.a. officielle fakturaer, kvitteringer, lægeerklæringer og recepter, der skal være stemplet og underskrevet af den behandlende læge.

Patientbidrag

 • Hvis du vælger at blive behandlet i en privatklinik med EOPYY-kontrakt, skal du betale en del af udgiften (egenbetaling) til indlæggelsen (30 % for diagnoserelaterede grupper eller 10 % for dagsindlæggelse), honorarerne til læger og narkoselæger og eventuelle gebyrer for opgradering af hospitalsstue og andre ekstraydelser, afhængigt af typen af operation.
 • I de fleste tilfælde er der en generel egenbetaling på 25 % af udgiften til receptpligtige lægemidler, men for visse grupper af patienter som f.eks. kronisk syge er medicinen gratis, eller også er egenbetalingen nedsat.
 • Du skal selv betale 15 % af de samlede udgifter til diagnostiske test i private klinikker og laboratorier med EOPYY-kontrakt.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Gratis, hvis du har et europæisk sygesikringskort.
 • Husk at bestille behandling, før du tager af sted.
 • Sørg for at behandlingen foregår hos en udbyder, der har kontrakt med PEDY eller EOPYY.
 • Hvis du bliver behandlet på en privat klinik eller et privat hospital uden kontrakt, skal du selv betale.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

Er du forsikret under EFK-systemet for social sikring?

Så kan du finde EFKA's ansøgningsskema på deres website


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Grækenland

Er du forsikret under Grækenlands EFK-system for social sikring?

Kontakt EFKA (kontoret for det europæiske sygesikringskort)
(tidligere IKA, tidligere OAEE, tidligere ETAA, tidligere OGA osv.)
Tlf.: +30 2105228858/+30 2105274388
Fax: +30 2105243477
E-mail: ekaa.greece@efka.gov.gr
Adresse: Ag. Konstantinou 5, 10430 Athen, Grækenland

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side