Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

france

Nødsituationer

Oplysninger om Det europæiske sygesikringskort


Behandling, dækning, omkostninger

Find oplysninger om:

 • sundhedsprofessionelle (læger, tandlæger, sygeplejersker osv.)
 • hospitaler i det område, hvor du opholder dig
 • omkostninger og dækning i Frankrig

Læs mere på websitet annuaire santé améli (kun på fransk).

Lægebehandling

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en læge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en «"conventionné"»).
 • Læger, som er "conventionné", kan inddeles i 2 kategorier:
  «"Secteur 1"»: Læger, der opkræver den officielle sygesikringssats.
  «"Secteur 2"»: Læger, der opkræver et ekstra gebyr ud over den officielle sats.
 • Du skal betale direkte til lægen. Lægen udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Tandlægebehandling

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en tandlæge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en «"conventionné"»).
 • Du skal betale direkte til tandlægen. Tandlægen udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Hospitalsbehandling

 • Vis dit europæiske sygesikringskort, når du indlægges. Så slipper du for at skulle betale omkostninger, som kan refunderes, på stedet. Du betaler kun patientgebyret.
 • Du skal betale et dagligt hospitalsgebyr.
 • Ved omfattende lægebehandling skal du betale et fast beløb ud over det daglige hospitalsgebyr. Udgifterne kan ikke refunderes i Frankrig, men du kan søge om refusion, når du vender hjem.
 • Hvis du bliver indlagt på et privathospital eller en privat klinik, skal du sikre dig, at det også er godkendt til at levere sundhedsydelser i det offentlige sundhedssystem (som "conventionné").

Recepter

 • Du får udleveret en behandlingsformular ("feuille de soins") sammen med din recept. Uden den kan du ikke søge refusion. Receptpligtig medicin refunderes kun, hvis den findes på listen over refusionsberettigede lægemidler. Apoteket angiver, om lægemidler er refusionsberettigede eller ej.

Ambulancekørsel

 • Du skal have en lægeerklæring på, at du har brug for en ambulance eller taxa.

Ambulanceflyvning

For at benytte dig af ambulanceflyvning skal du have: 

 • en lægeerklæring
 • en forhåndsgodkendelse udstedt af lægekontoret i den lokale sygesikringskasse, CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).

Tilbagebetaling

 • I Frankrig sendes anmodninger om refusion til det lokale CPAM-kontor (Caisse Primaire D'Assurance Maladie).
 • Du skal vedlægge
  • behandlingsformularen ("feuille de soins")
  • kopier af kvitteringer og recepter
  • en kopi af dit europæiske sygesikringskort eller din midlertidige attest
  • din hjemmeadresse
  • dine bankoplysninger, herunder dit internationale bankkontonummer (IBAN) og bankidentifikationskoden (BIC).

En bekræftelse af refusionen vil blive sendt til din hjemmeadresse.

 • Du kan få refunderet omkring 70 % af udgifterne til standardbehandling (80 % ved hospitalsbehandling).
 • Hvis du ikke har mulighed for at anmode om refusion under dit ophold i Frankrig, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

Konsultationer og lægebehandling

Der betales et fast beløb på 1 euro for hver konsultation hos en læge, der er "conventionné", og et fast beløb på 0,50 euro for hvert sundhedsindgreb.

Der opkræves ligeledes et fast beløb på 24 EUR for hvert lægeindgreb, uanset om det er på eller uden for hospitalet, og som overstiger et vist beløb.

Lægemidler

Der opkræves en brugerbetaling på 0,50 euro pr. pakke medicin.

Hospitalsbehandling

Der skal betales en daglig hospitalsudgift på 20 euro pr. dag.

Transport

Beløbet for brugerbetaling er 2 euro pr. transportmiddel (taxa, sygetransport eller ambulance).


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Registret over sundhedsydelser (annuaire santé) er en tjeneste leveret af den franske sygesikring. Ved hjælp af forskellige søgekriterier (navn, fagområde, beliggenhed osv.) kan du søge efter:

 • en officiel sundhedsprofessionel (læge, sygeplejerske, farmaceut osv.)
 • et sundhedscenter (hospital, klinik osv.)
 • omkostningerne til behandling, og hvordan du søger refusion
 • steder, som tilbyder dialysebehandling, kemoterapi eller oxygenterapi (oxygenterapi hører i Frankrig under afdelinger for lungesygdomme).

Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Frankrig

Kontakt dit sygesikringskontor (CPAM – Caisse Primaire D'Assurance Maladie) i Frankrig:

Kontakt din Mutualité sociale agricole (den gensidige socialsikringskasse for landbruget) i Frankrig online på votre espace privé.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side