Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Frankrig

Nødsituationer

Oplysninger om Det europæiske sygesikringskort


Behandling, dækning, omkostninger

Find oplysninger om:

 • sundhedsprofessionelle (læger, tandlæger, sygeplejersker osv.)
 • hospitaler i det område, hvor du opholder dig
 • omkostninger og dækning i Frankrig

Læs mere på websitet annuaire santé améli (kun på fransk).

Lægebehandling

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en læge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en "conventionné").
 • Læger, som er "conventionné", kan inddeles i 2 kategorier:
  "Secteur 1": Læger, der opkræver sygesikringssatserne.
  "Secteur 2": Læger, der opkræver et ekstra honorar ud over disse satser.
 • Du skal betale direkte til lægen. Lægen udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Tandlægebehandling

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en tandlæge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en "conventionné").
 • Du skal betale direkte til tandlægen. Tandlægen udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Hospitalsbehandling

Følgende regler gælder for offentlige institutioner og private klinikker, der er omfattet af en aftale med de sociale sikringsmyndigheder ("conventionnées"):

 • Vis dit europæiske sygesikringskort, når du indlægges. Så slipper du for at skulle betale omkostninger, som kan refunderes, på stedet. Under alle omstændigheder skal du betale:

udgifter til lægebehandling, som skal afholdes af patienten (egenbetaling og eventuelle overskridelser af honorarerne)

– og et fast dagligt beløb for overnatninger (måltider, vaskeri osv.) på 20 euro og eventuelle tillæg for personlig komfort (enkeltværelse, telefon, fjernsyn osv.).

Disse udgifter refunderes ikke af det franske socialsikringssystem, og det er op til dig at kontrollere, om du har ret til refusion fra dit bopælsland.

Hvis du modtager behandling på en privat klinik, der ikke er omfattet af en aftale med de sociale sikringsmyndigheder ("non conventionné"), skal du betale de fulde omkostninger og derefter anmode om godtgørelse. Satserne kan være højere, og din andel af udgifterne vil derfor være højere.

Recepter

 • Du får udleveret en behandlingsformular ("feuille de soins") sammen med din recept. Uden den kan du ikke søge refusion. Receptpligtig medicin refunderes kun, hvis den findes på listen over refusionsberettigede lægemidler. Apoteket angiver, om lægemidler er refusionsberettigede eller ej.

Ambulancekørsel

 • Du skal have en lægeerklæring på, at du har brug for en ambulance eller taxa. Sygetransport godtgøres kun på visse betingelser, der er fastsat i fransk lovgivning, herunder en lægeerklæring.

Ambulanceflyvning

For at benytte dig af ambulanceflyvning skal du have: 

 • en lægeerklæring
 • en forhåndsgodkendelse udstedt af lægekontoret i den lokale sygesikringskasse, CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).

Tilbagebetaling

Der kan anmodes om refusion i Frankrig fra CPAM på dit opholdssted. I så fald vil en bekræftelse af refusionen blive sendt til din hjemmeadresse. Hvis du ikke har anmodet om refusion af disse udgifter under dit ophold i Frankrig, kan du henvende dig til din nationale sygesikring, når du vender hjem.

 • Du skal give den franske sygesikringskasse:
  • behandlingsformularen ("feuille de soins")
  • kopier af kvitteringer og recepter
  • en kopi af dit europæiske sygesikringskort eller din midlertidige attest
  • din adresse i dit bopælsland
  • dine bankoplysninger, herunder dit internationale bankkontonummer (IBAN) og bankidentifikationskoden (BIC).
 • Refusionssatserne varierer afhængigt af typen af behandling:
  • du får refunderet 70 % af de satser, der er fastsat af sygesikringen for behandling uden for et hospital, eller 80 % for hospitalsbehandling. Du vil altid være ansvarlig for egenbetalingsdelen og eventuelle ekstra honorarer.
  • Refusionssatsen for lægemidler varierer mellem 65 %, 35 % og 15 %.
  • Refusionssatsen for konsultationer med medicinsk hjælpepersonale er 60 % (fysioterapeuter, sygeplejersker osv.).
 • Den del, der refunderes af den franske sygesikringsordning, og hvis størrelse varierer alt efter, hvilken behandling du har modtaget, pålægges et beløb, som du selv skal betale:
  • Konsultationer og lægebehandling: der betales et fast beløb på 1 euro for hver konsultation hos en læge, der er "conventionné", og et fast beløb på 0,50 euro for hvert sundhedsindgreb.
  • Lægemidler: brugerbetaling på 0,50 euro pr. pakke medicin.
  • Transport: brugerbetaling på 2 euro pr. transportmiddel (taxa, sygetransport eller ambulance).

Patientbidrag

Patientens bidrag er den del, der ikke er dækket af den franske sociale sikringsordning, og som du fortsat skal betale efter refusion fra sygesikringen. For visse meget dyre indgreb på over 120 euro udgør denne egenbetaling imidlertid et fast bidrag på 24 euro.

I tilfælde af overflytning til skadestue, der ikke efterfølges af hospitalsindlæggelse, udgør patientens bidrag 19,61 euro (engangsydelse til akutte patienter).


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Registret over sundhedsydelser (annuaire santé) er en tjeneste leveret af den franske sygesikring. Ved hjælp af forskellige søgekriterier (navn, fagområde, beliggenhed osv.) kan du søge efter:

 • en officiel sundhedsprofessionel (læge, sygeplejerske, farmaceut osv.)
 • et sundhedscenter (hospital, klinik osv.)
 • omkostningerne til behandling, og hvordan du søger refusion
 • steder, som tilbyder dialysebehandling, kemoterapi eller oxygenterapi (oxygenterapi hører i Frankrig under afdelinger for lungesygdomme).

Hvordan ansøger jeg om kortet?

Information om det europæiske sygesikringskort findes på websitet CLEISS (på fransk og engelsk) og på websitet Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) (på fransk).


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Frankrig

Kontakt dit sygesikringskontor (CPAM – Caisse Primaire D'Assurance Maladie) i Frankrig:

Kontakt din Mutualité sociale agricole (den gensidige socialsikringskasse for landbruget) i Frankrig online på votre espace privé.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side