Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Estland

Akut hjælp

Hjælpetelefonlinje (alment praktiserende læger)

Eesti Haigekassa
(den estiske sygesikring)
Tlf.: +372 669 6630
E-mail: info@haigekassa.ee


Behandling, dækning, omkostninger

Lægebehandling

 • Det er gratis at gå til en alment praktiserende læge.
 • Du skal betale et honorar for at se en speciallæge (f.eks. en hjertespecialist, psykolog eller gynækolog).
 • Der må aldrig opkræves et honorar for speciallægehjælp, hvis:
  • patienten henvises af en anden speciallæge på samme hospital
  • patienten er gravid
  • patienten er et barn under 2 år
  • behandling på skadestuen efterfølges af indlæggelse.
 • Du kan også gå til en privatpraktiserende læge eller en privat lægeklinik, men du skal i så fald betale alle omkostningerne selv.

Tandpleje

 • Sygesikringen godtgør tandpleje for voksne forsikrede med op til 40 euro om året. Godtgørelsen gælder for basale tandplejeydelser.  Hvis du er under 19 år, er tandlægebehandling gratis.
 • Godtgørelsesreglerne gælder kun hos tandlæger, der er omfattet af den offentlige sygesikring.
 • Læs mere (på engelsk)

Hospitalsbehandling

Ved hospitalsindlæggelser på op til 10 dage skal du betale et dagligt standardgebyr.

Du skal ikke betale indlæggelsesgebyr i forbindelse med:

 • graviditet og fødsel
 • intensiv behandling
 • specialbehandling ved hospitalsindlæggelse, hvis du er under 18

Recepter:

 • Der gælder forskellige tilskud afhængigt af diagnosen, lægemidlet, din alder osv.
 • Hvis lægemidlet ikke findes på den nationale liste over lægemidler (på estisk), skal du betale den fulde pris. Udgifterne kan ikke refunderes i Estland. Du kan dog søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulancekørsel

 • Ambulancekørsel er gratis i akutte tilfælde.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning er kun gratis i akutte tilfælde inden for Estlands grænser.

Tilbagebetaling

 • Du kan ikke få refunderet gebyrer i Estland. Du vil kun blive opkrævet din andel af udgifterne.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du søge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Hjemmebesøg af en alment praktiserende læge: op til 5 euro
 • Besøg hos en speciallæge (herunder tandlæge): op til 5 euro
 • Hospitalsindlæggelsesgebyr: op til 2,50 euro om dagen og maksimalt 25 euro pr. indlæggelse

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du kan blive behandlet på to store hospitaler:


Hvordan ansøger jeg om kortet?


Læger og hospitaler, som accepterer kortet


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Estland

Eesti Haigekassa (den estiske sygesikring)
Tlf.: +372 669 6630
Email: info@haigekassa.ee

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side