Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Chorvatsko

Kam volat v naléhavých případech

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
(Chorvatský fond zdravotního pojištění)
Margaretska 3, 10 000 Záhřeb
Tel.: +385 1 4806 333


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

Zubaři

Nemocniční péče

 • Ošetření v nemocnici, která má smlouvu s Chorvatským fondem zdravotního pojištění (HZZO), budete mít zdarma.
 • Je však třeba předložit doporučení od praktického lékaře.
 • Při hospitalizaci je účtován paušální poplatek 100 chorvatských kun za den. Pacient by však neměl zaplatit více než 2000 chorvatských kun.

Léky na předpis

Převoz sanitkou

 • Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

 • Náklady se v Chorvatsku prostřednictvím Chorvatského fondu zdravotního pojištění (HZZO) neproplácejí.
 • Pokud jste museli za léčení v Chorvatsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Evropský průkaz zdravotního pojištění opravňuje všechny pojištěnce ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska k tomu, aby čerpali zdravotní péči za stejných podmínek jako pojištěnci z Chorvatska.

Za služby, za které musí platit chorvatští pojištěnci (finanční spoluúčast), budete muset zaplatit i vy. Pojištěné osoby, které v Chorvatsku využívají věcných dávek zdravotní péče, musí zaplatit 20 % celkových nákladů. Minimální výše finanční spoluúčasti však nemůže být nižší než:

 • 10 kun za vyšetření u lékaře poskytující primární zdravotní péči
 • 100 kun za den hospitalizace
 • 10 kun za lékařský předpis
 • 25 kun za vyšetření specialistou
 • 50 kun za stanovení diagnózy specialistou, který není poskytovatelem primární zdravotní péče
 • 50 kun za ortopedické a jiné zdravotní pomůcky
 • 25 kun na den za rehabilitaci
 • 1 000 kun za zubní protézu
 • 500 kun za zubní protézu pro osoby starší 65 let

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Pacienti z ostatních zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska: dialýza, oxygenoterapie nebo chemoterapie jim bude poskytnuta na základě evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Doporučujeme vám kontaktovat poskytovatele těchto služeb ještě před příjezdem do Chorvatska a objednat se na konkrétní den a hodinu.
 • Předložit budete muset lékařskou dokumentaci stanovující typ léčby, kterou potřebujete.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Chorvatsku

V případě ztráty evropského průkazu zdravotního pojištění se co nejdříve obraťte na nejbližší pobočku Chorvatského fondu zdravotního pojištění (HZZO).

Další informace:

ncp-croatia@hzzo.hr

Telefon: +385 1 644 90 90

Vnitrostátní kontaktní místo| HZZO

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku