Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Norsko

Poznámka: Obyvatelům Dánska, Finska, Islandu a Švédska stačí při využívání zdravotní péče v norských státních zdravotnických zařízeních předložit platný průkaz totožnosti vydaný v jejich zemi.

Norsko zatím nepřijalo evropské nařízení č. 1231/2010. Evropský průkaz zdravotního pojištění tak v Norsku nemohou využít státní příslušníci zemí, které nejsou členy EU. Výjimka platí pro osoby bez státní příslušnosti, uprchlíky nebo rodinné příslušníky občana EU.

Kam volat v naléhavých případech

Helsenorge.no (portál státního zdravotnictví)
Tel: +47 23 32 70 00
E-mail: veiledning@helsenorge.no


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Potřebujete-li akutní ošetření, obracejte se pokud možno na pohotovost („legevakt“) nebo všeobecné lékaře, kteří spadají pod systém státního zdravotnictví. Je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.
 • Za ošetření zaplatíte s platným evropským průkazem pouze běžný paušální poplatek, stejně jako občané Norska. Tyto poplatky se v Norsku neproplácejí a jejich výše se liší.

Zubaři

 • Za veškerá zubní ošetření se většinou platí v plné výši.
 • Tyto poplatky se v Norsku proplácejí pouze u dětských pacientů.

Nemocniční péče

 • Vyžaduje se doporučení lékaře.
 • V naléhavých případech vás ošetří v nejbližší státní nemocnici.
 • Za hospitalizaci ani léky v nemocnici neplatíte.
 • Pokud budete potřebovat návštěvu u specialisty nebo ambulantní léčbu, bude rovněž třeba doporučení lékaře. Zaplatíte běžný paušální poplatek.

Léky na předpis

 • Léky na předpis si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně. Poplatky se liší.

Přeprava sanitkou

 • Záchranná služba vyjíždí v naléhavých případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba vyjíždí v naléhavých případech zdarma.

Proplácení nákladů

 • Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění by vám měly být účtovány pouze běžné paušální částky jako ostatním pacientům. Ty se v Norsku neproplácejí.
 • Pokud jste museli léky v Norsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Pro volání ze zahraničí: +47 23 32 70 00

Pro volání z Norska: +47 23 32 70 00


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Kontaktujte místní nemocnici.

Jak o vydání průkazu požádat?

Norští občané, kteří mají nárok na evropský průkaz zdravotního pojištění, si o něj mohou zažádat na stránkách helsenorge.no

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Všechna státní zdravotní zařízení akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Další informace vám podají pracovníci linku 800HELSE na lince +47 23 32 70 00.

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Norsku

Helsenorge.no

Pro volání ze zahraničí: +47 23 32 70 00

Pro volání z Norska: +47 23 32 70 00

E-mail: veiledning@helsenorge.no

Sdílet tuto stránku