Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Lichtenštejnsko

Kam volat v naléhavých případech

Linka 144 nebo 112

Amt für Gesundheit (Národní úřad zdraví) (pouze v němčině)
Tel.: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li

 


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče. Najdete je na stránkách http://www.lkv.li. Za konzultace se neplatí – náklady jsou lékařům hrazeny přímo ze zdravotního pojištění.
 • Pokud navštívíte soukromého lékaře, budete muset uhradit částku v plné výši.

Zubaři

 • Za veškerá zubní ošetření se platí v plné výši. Stát stomatologickou péči nezajišťuje.

Nemocniční péče

 • Lichtenštejnsko provozuje pouze jedinou nemocnici.
 • Až na naléhavé případy musí přijetí pacienta většinou potvrdit Národní úřad zdraví (Amt für Gesundheit).

Léky na předpis

Převoz sanitkou

 • Náklady na přepravu sanitkou do zdravotnických zařízení, která mají smlouvu s federací pojišťoven, jsou z pojištění kryty.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je zčásti hrazena pojišťovnou. Určitou část hradí pacient.

Proplácení nákladů

 • Pacientům je kromě měsíčního zdravotního pojištění účtována pouze ta část nákladů, kterou musejí hradit ze zákona – žádné částky se jim tedy zpětně neproplácejí.
 • Pokud v Lichtenštejnsku navštívíte soukromého lékaře, budete muset uhradit částku v plné výši.

Finanční spoluúčast

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) ve věku nad 20 let musí za každý započatý 30denní pobyt v zařízení zaplatit paušální poplatek (v současné době to je 115 CHF pro dospělé a 80 CHF pro osoby, které dosáhly důchodového věku).
 • Národní úřad zdraví vybírá tento poplatek od pojištěnce na základě faktury, kterou obdržel od poskytovatele zdravotní péče. Paušální poplatek platí i ti, kteří v zařízení zůstanou po dobu kratší než jeden měsíc.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Obracejte se na Národní úřad zdraví (Amt für Gesundheit). Zde vám poskytnou konkrétní informace týkající se vaší situace.

Jak o vydání průkazu požádat?

Evropský průkaz zdravotního pojištění vám vydá vaše zdravotní pojišťovna.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Na této stránce najdete výběr odkazů, mimo jiné na nemocnice.

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Lichtenštejnsku

Amt für Gesundheit (Národní úřad zdraví)

Tel.: +423 236 7340

Email: info@ag.llv.li

 

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku